Koşullu Mantığın Komutla Değiştirilmesi (Replace Conditional Dispatcher with Command)

5 Eyl
Programcıların öğrenme aşamasındaki alışkanlıklarından dolayı olsa gerek, koşullu mantığın kullanılması hat safhadadır. Olay Nesneye Dayalı programlamaya gelince, koşullu mantık bir takım değişikliklere uğrayabiliyor. Bu değişiklikler, aslında olması gereken değişikliklerdir. Bu değişikliklerle çoğu zaman karmaşık kod yapılarından kurtuluruz. Nasıl mı? Yukarıda...
Read more »

c# indexer işlemleri

25 Tem
Indexer kavramı C# dilinde tipleri diziler gibi kullanılabilir hale getirmektedir. Tiplere ait nesneler tıpkı bir diziymiş gibi indexlere sahiptirler. Bunu örneklerle incelemeye çalışalım. Tek boyutlu indexer Haftanın günlerini temsil eden Week sınıfımızı oluşturduk. Week sınıfından oluşturulan nesneler üzerinden sınıf içindeki...
Read more »

LINQ ile String Birleştirme

17 Tem
Bazen üyelerin emaillerini çekerek toplu mail göndermek durumunda kalabiliriz. Email listesini çekmek kolaydır. Fakat bir de bu emaillerin, aralarına noktalı virgül koyarak birleştirmesi işlemi vardır. Bu işlemi iki yolla yapabiliriz. Email listesini SQL ortamında noktalı virgülle ayrılmış şekilde çekmek. Email...
Read more »

LINQ / Lambda Expression

16 Tem
Bu yazımızda da LINQ sorgularının lambda ifadeleriyla nasıl yazıldığını inceleyelim. Uzun uzun yazılan LINQ sorgularını tek satırda yazmak mümkündür. Bu sayede hem temiz hemde rahat okunabilir bir kod ortayaçıkıyor. Bir Employee sınıfı oluşturup, sorgulama yapmak için de bu tipe ait...
Read more »

Dictionary Key Value değerlerinin birleştirlmesi

11 Tem
Dictionary tarzı, Key – Value çiftlerinden oluşmuş tiplerin elemanlarını birleştirerek göstermek istediğimiz durumlar oluşatuğunda ne yapmalıyız? Ben genelde bu tarz işlemlerde LINQ nimetlerinden faydalanmayı uygun buluyorum. Aksi taktirde diziler ve indexleriyle uğraşmak zorunda kalıyorum. Web uygulamalarında URL oluştururken parametre değerlerini...
Read more »

C# Linq ileKelime( Word ) Histogram Oluşturma

10 Tem
Konuya direk dalmadan önce histogramın ne olduğunu açıklamadan geçmek istemiyorum. Histogram, bir topluluktaki elemanların sayısal sıklıklarını, yoğunluklarını belirten tablolar diyebiliriz. Gösterim şekli olarak genelde grafiksel bir gösterimi vardır. İsterseniz tablo şeklinde de tutabilirsiniz. Ancak Grafiksel gösterimler daha akılda kalıcıdır. Histogramı...
Read more »

C# Conditional ve Ternary Operatorler

14 May
Yazılım geliştiriciler olarak bazen kod ekonomisine başvurmak istediğimiz durumlar olabilmektedir. Özellikle de if şartlarını oluştururken parantez açıp kapatmak yerine sınama işlemini tek satırda yapabilmekteyiz. if(){}else{} kodu yerine kısaca ?: operatörlerinin kullanımına bakalım. Senaryomuz, mantıksal bir durum kontrolünün sınamasına göre string...
Read more »

C# Extension Metod Tanımlama ve Kullanma

11 May
Programlama dillerinde varsayılan olarak gelen tiplere yapılan eklemelere, bir başka deyişle yamalara extension metod diyebiliriz. Bu yazıda, c# ile extension methodların nasıl tanımlandığını, nasıl uygulandığını  ve hangi mantıkla çalıştığını incelemeye çalışacağız. C# dilinin temel tipleri olan int, string, double ve...
Read more »