Single SingleOrDefault ve First FirstOrDefault Farkı

11 Mar
LINQ sorgularında seçimler yaparken Single, SingleOrDefault, First ve FirstOrDefault extension metodları sık sık başvurulan metodlardır. Bu metodları kullanırken bazen beklenmeyen durumlarla karşılaşabiliriz. Bu metodlar arasındaki farkları bildiğimiz taktirde istenmeyen durumlardan da kurtulmuş oluruz. Şimdi “Single ve SingleOrDefault arasındaki fark nedir?”...
Read more »

C# ile Threading işlemleri

17 Oca
Threading Threading konusu, yazılım geliştirme sürecinde çok önemli bir kavramdır. Thread’ler sayesinde birçok işi aynı anda eş zamanlı olarak yapmak mümkündür. Yürütülen iş parçacıklarını bir süre bekletmek  veya istenen anda sonlandırmakta mümkündür. Threading işlemlerini yöneten tipler, .Net Framework tarafında System.Threading...
Read more »

C# ile XML Serileştirme (serialization)

28 Ara
XML yapısı metin tabanlı bir standarttır. HTML yapısına çok benzer biçimde oluşturulmuştur ve notepad ile bile okunabilir bir dokümandır. XML sayesinde artık dökümanlar(Microsoft Office dökümanları), resim, müzik, binary dosyalar ve veritabanı bilgileri saklanabilmektedir. .Net Framework’te xml dostalarının okunması ve yazılması...
Read more »

C# ile serileştirme (serialization)

24 Ara
Veri merkezli uygulamalarda verileri saklamak veya transfer etmek gibi durumlarla sık sık karşılaşırız. Verilerin bir kaynaktan alınması veya bir yere depolanması nesneler aracılığı ile gerçekleştirilir. Ancak her programlama dilinde farklı yani platformda kendine özgü bir nesne yapısı olduğundan dolayı, bir...
Read more »

.Net Framework Dosya Sistemine Genel Bakış

19 Ara
Dosya, klasör ve sürücü işlemleriyle ilgili sınıflar System.IO ad uzayında bulunmaktadır. Dosya sistemi ile ilgili snıflar bilgilendirme ve hizmet amaçlı olarak iki grupta incelenmektedir. ilgi amaçlı sınıfların çoğu FileSystemInfo sınıfından türetilmiştir. Bu sınıflar dosya sistemi nesneleri (dosya, klasör ve sürücüler)...
Read more »

Kısaca Generic(Türe Özgü) Sınıflar

11 Ara
Generic tipler .Net 2.0 ile birlikte gelen yeniliklerden birisidir. Generic tipte yapılan bir tanımlama, bu tipin hangi tipler ile çalışabileceğini belirlemeye olanak sağlamaktadır. .Net platformunda generic tiplere örnek olarak List<T>, Nullable<T>, Dictionary<T,K> gibi tipleri verebiliriz. Bu tipler System.Collections.Generic ad uzayında...
Read more »

Referans Tipleri (Reference Types)

10 Ara
Referans tipleri .Net Framework platformunda çok kullanılan tiplerdir. Referans tipleri büyük bir  esnekliğe sahip olmakla beraber metodlarda kullanılırken çok iyi performas sağlar. Referans tipleri stack bölgesinde dataların bulunduğu adresleri depolarlar. Pointer olarakta adlandırılabilir. Adreslerin işaret ettiği asıl veriler ise belleğin...
Read more »

Değer Tipleri (Value Types)

6 Ara
.Net framework platformunun en basit tipleri nümerik ve mantıksal (Boolean) olan değer tiplerdir. Değer tipleri bellekte her hangi biryerde referans tutmadan direkt olarak kendi verilerini tutarlar. Değer tiplerinin örnekleri(Instances) bellekte stack denilen bölgede tutulur. Stack bölgesindeki verileri runtime esnasında oluşturma,...
Read more »