RxJS Operatorler

29 Haz
RxJS API’nin önemli bir aktörü de Operatörlerdir. Operatörler, gözlemlenebilir nesneler için yardımcı işlemler olarak düşünülebilir. Her bir yardımcı işlem fonksiyonel programlama yöntemine göre fonksiyonlar halinde planlanmıştır. RxJS’de Operatörler 8 alt başlık halinde gruplandırılmıştır. Combination Conditional Creation Error Handling Filtering Multicasting...
Read more »

RxJS Subjects

28 Haz
RxJS’de Subjects gözlemlenebilir nesnenin (Observable) özel bir türüdür. Bunu, insanlarla dolu bir odadaki mikrofonla konuşan tek bir konuşmacı olarak düşünebilirsiniz. Burada: Konuşmacının mesajları Subject, Dinleyiciler Observer olarak düşünülebilir. Konuşma esnasında mesajlar aynı anda birçok insana ulaşır. Bu olaya multicasting yani birden...
Read more »