OAuth 2.0 Protocol Endpoints

10 Ağu
OAuth 2.0 protokolünde tanımlanmış üç adet endpoint vardır. Bunlardan iki tanesi authorization server endpoint, bir tanesi ise client endpoint şeklindedir. Authorization Endpoint (Server) Token Endpoint (Server) Redirection Endpoint (Client) Endpoint olarak adlandırılan kavram web server üzerinde tanımlanan bir URI adresidir. Protokole dair bağlantılar...
Read more »

OAtuh 2.0 Authorization Grant Flow

9 Ağu
OAuth 2.0 protokolünde Client Application (istemci uygulama) protokol kapsamında belirlenen bir akış dahilinde Resource Server üzerindeki korunmuş verilere erişebilmektedir. Bu akışa OAuth 2.0 protokolünde protocol flow denir. Bir uygulamanın Resource Server tarafına erişebilmesi için öncelikle Authorization Server tarafından yetkilendirilmesi gerekmektedir. Bu yazıda yetkilendirme adımlarının nasıl gerçekleştirildiği...
Read more »

OAuth 2.0

5 Ağu
OAuth 2.0 protokolüne genel bir bakış niteliğinde olan bu yazıda uygulama detaylarına girmeden protokolün işleyişi ve karakteristiği incelenmektir. Uygulamalı örnekleri belki daha sonraki yazılarda paylaşma imkanı olabilir. OAuth protokolü Web , Mobil ve Masaüstü uygulamalarına basit ve standart bir yöntemle uygulamalara güvenli...
Read more »

Nesnelerin interneti (Internet of Things IoT)

30 Tem
Elektromanyetik dalgalar aracılığı ile haberleşme yani Wireless(kablosuz) teknolojisi 1880’lerde başlamıştır. Günümüze kadar ki süreçte bu teknolojinin kullanım alanı ve tercih edilme oranı, ekonomik maliyetlere bağlı olarak farklılık göstermiştir. Kişiler ve kurumlar açısından haberleşmede neyin lüks neyin ihtiyaç olduğu dengesi teknolojinin gelişim...
Read more »

Visual Studio Code

30 Haz
Programlama dillerinin platform bağımsız bir alana taşınmaya başladığı günümüzde kod geliştirme disiplinleri de baştan aşağı değişiklik göstermektedir. Bir programlama dili ile geliştirme yapmak için her türlü işletim sistemi kullanılabilir olmalıdır. Son bir kaç yılda Microsoft teknolojileri de bu değişime  ayak uydurarak...
Read more »

SSL Güvenlik Protokolü ve SSL Sertifikası

29 Haz
İş dünyasının ve ticaretin internet ortamına taşındığı günden itibaren internetin güvenliği sürekli sorgulanmıştır. Milyonlarca internet site arasından müşteri bilgilerinin güvenliğini ve mahremiyetini sağlayanlar öncelikli olarak tercih edilmiş ve rekabette bir adım önde olmuştur. İnternet üzerinden yapılan iletişimin güvenliği noktasında iki önemli soruna...
Read more »

LINQPad Programcıların Oyun Alanı

25 Haz
LINQPad yazılımı, SqlServer, Oracle, OData servisleri gibi veri kaynakları üzerinde LINQ sorgularını kullanarak sorgular çalıştırabilen ve C#, VB, F# gibi programlama dillerini destekleyen bir editördür. LINQPad ile desteklenen diller ve gerçekleştirilebilecek operasyonlar seçenekler halinde geliştiricilere sunulmuştur. C# Expression C# Statements C# Program...
Read more »

Kitap – Refactoring Martin Fowler

24 Haz
Martin Fowler imzalı Refactoring, temel ilke mevcut kodun iyileştirilmesi amacıyla kod işlevini değiştirmeden yeniden yapılandırılmasını hedeflemektedir. Kitabın temel iddiası, çalışan programların çeşitli nedenlerle kötü tasarlanmış olmasıdır. Çok büyük yapıdaki metod veya fonksiyonların beklenmedik bir şekilde programda karmaşıklığa yol açacağı aşikardır....
Read more »