Asp.net MVC Handling Unknown Actions

22 Ağu
Bu yazımızda controller sınıfımızdaki action metodları içinde bulunmayan bir action çağrıldığında bu çağrıyı yakalayıp duruma göre kullanıcıya mesaj verme işleminin nasıl yapılacağı konusuna değiniyor olacağız. Controller sınıfları HandleUnknownAction() adında protected bir metoda sahiptir. protected virtual void HandleUnknownAction(string actionName); Bu metod bir action metodu çağrıldığında...
Read more »

Upgrading Entity Framework 4.1 RC

22 Ağu
Entity Framework 4.1 RC yayınlandı ve eski sürümlerin bu sürüme yükseltilmesi faydalı olacaktır. Bu sürümde bazı küçük hatalar(bug) da giderilmiştir. EF 4.1 RC  Upgrade sırasında izlenecek yöntem NuGet konsola uninstall-package EFCodeFirst yazarak eski paketi kaldırılır. NuGet konsola install-package EntityFramework yazarak...
Read more »

Windows Live Hotmail için Outlook 2007 Ayarları

21 Ağu
Microsoft’un Hotmail için POP3 desteği vermesinden sonra Office Outlook ortamından maillere erişip yönetmek mümkün hale geldi. Windows Live hesabı olan arkadaşlar hesaplarına Outlook ortamından erişebilmek için aşağıdaki yöntemi izleyebilirler. Bu ayarları test edip ayarların çalıştığını gördükten sonra paylaşıyorum. Bilgisayarımda yüklü...
Read more »

Asp.net MVC ActionName Attribute

21 Ağu
ActionName attribute bir action metodunun farklı isimlerle adlandırılmasını sağlar. Bu işlem iki farklı yolla yapılır. Birinci yöntem olarak overload edilmiş, yani aynı isimdeki iki metodu birbirinden ayırmak için kullanabiliriz. Örneğin Product controller Details() adında iki metoda sahip olsun. İlk Details()...
Read more »

ViewData kavramı ve ViewModel Deseni

19 Ağu
ViewData yardımıyla Controller tarafından View tarafına veri geçirme işlemi Bu yazımızda mvc ortamında kullanılan ViewModel deseni üzerinde duracağız. View katmanına Controller sınıfından ViewData, TempData, ViewBag gibi nesneler yardımıyla veri geçirebilmekteyiz. Örneğin bir dropdodwnlist bileşeninin içeriğini taşıyan kolleksiyon nesnesi bu yapılar...
Read more »

Asp.net app_offline.htm dosyası Site Bakımda uyarısı

7 Ağu
Asp.net 2.0 ile birlikte gelen yeniliklerden bir taneside sunucuda çalışan uygulamalarımızı offline hale getirebileceğimiz özellik. Web uygulamamızın kök dizinine app_offline.htm adında bir dosya bıraktığımızda Asp.net uygulamamızı kapatacaktır. Artık uygulamamızın hiçbir sayfasına erişmek mümkün değildir. Sitemize gelen istekler direk app_offline.htm sayfasına...
Read more »

ASP.Net MVC 3 Giriş Projesi

5 Ağu
Giriş Visual studio development ortamını çalıştırarak işe başlıyoruz. Sürümümüz Web Developer 2010 Express olacak. Visual studio açıldıktan sonra Start Page sayfasında New Project linkine tıklayarak yeni proje oluşturmaya başlıyoruz. Yeni proje oluşturmak için bir diğer yol ise File > New...
Read more »

Asp.Net MVC Tarihi Gelişimi

5 Ağu
Bu yazıda Asp.net MVC’nin gelişimi sürecine değinmeye çalışacağız. Zamanla değişen ve gelişen özelliklerine versiyonlar halinde değiniyor olacağız. Asp.net MVC resmi olarak 3 ana versiyon ve  1 update tool halinde yayınlanmıştır. Asp.Net MVC 1.0 MVC’nin ilk resmi yayın tarihi 2009 yılı...
Read more »