C# Func önceden tanımlanmış delege türü

20 Ara
Delegeler ile ilgili yazımızda delege tanımlamayı ve kullanmayı incelemiştik. Delegelerin metodları temsil ettiğini ve hangi tür metodların temsil edeceğini ise delegeler oluşturulurken belirlendiğini görmüştük. Bu yazımızda .Net Framework 3.5 ile gelen ön tanımlı delege olan Func<T> tipini incelemeye çalışacağız. Func<T>...
Read more »

C# delegate (Delege veya Temsilci) Kavramı

16 Ara
Bu yazımızda C# programlama dilini öğreneneler için bazen işkence haline dönüşen ve bir .Net kavramı olan delegeler üzerinde duracağız. Delegeler, adından da anlaşılacağı üzere temsilcidirler. Temsil ettikleri kavram ise metodlardır. Delegelerin hangi tür değerleri dönrüren ve ne tür parametre alan...
Read more »