C# delegate (Delege veya Temsilci) Kavramı

16 Ara
Bu yazımızda C# programlama dilini öğreneneler için bazen işkence haline dönüşen ve bir .Net kavramı olan delegeler üzerinde duracağız. Delegeler, adından da anlaşılacağı üzere temsilcidirler. Temsil ettikleri kavram ise metodlardır. Delegelerin hangi tür değerleri dönrüren ve ne tür parametre alan...
Read more »