Javascript import ve requeire farkı

6 Oca

Javascript dilinde import ve require anahtar kelimeleri, modülleri kod içerisine aktarmak için kullanılır. Modülleri yüklerken NodeJS tarafında require kullanılırken, Ecmascript 6 tarafında import kullanılır.

NodeJS de kullanılan require, modülleri senkron bir şekilde yükler. Yani modül yüklenene kadar kod bloke olur ve yükleme işleminden sonra kullanılabilir. Ecma script ile kullanılan import ise modülü asenkron olarak yükler ve kod yükleme sırasında bloke olmaz.

require ve import arasındaki temel fark, require sadece modül içeri aktarma işlemi sırasında kullanılırken, import hem tüm modülün içeri aktarımı, hem de ihtiyaç halinde bir modül içerisinden tek başına export edilmiş türlerin aktarımı için kullanılır. Tek başına export edilen türler birer fonksiyon, sabit, nesne olabilir.

require ile modül yükleme

Örneğin math modülünü require ile yüklemek için aşağıdaki komut kullanılır.

const math = require('math');

math modülüne ait tekil bir export edilmiş tipi yüklemek için:

const log = require('math').log;

import ile modül yükleme

Örneğin math modülünün tümünü import ile yüklemek için aşağıdaki komut kullanılır.

import * as math from 'math';

math modülüne ait tekil bir export edilmiş tipi yüklemek için:

import {log} from 'math';

math modülüne ait tekil olarak birden fazla export edilmiş tipi yüklemek için:

import {log, factorial} from 'math';

import()

Math modülünün tanımlanması:

// math.js
export const pi = 3.14;
export const e = 2.71828;

Math modülünün calculate modülüne yüklenmesi.

// calculate.js
import { pi, e } from './math';
console.log(pi); // output 3.14
console.log(e); // output 2.71828

Mikroservis Repository Yapılandırması

6 Oca

Mikroservis yaklaşımında, kod depolama için iki seçenek bulunur. Birincisi tüm servislerin tek bir repository içerisinde tutulması. İkincisi her bir servis için ayrı repository oluşturulması.

Tek bir repository kullanımı

Genel olarak, tüm mikro servislerde tek bir repository tercih edilebilir, ancak kod büyüdükçe her bir servis için bir alt klasör dizini ve proje yapısını yönetmek zor olabilir. Tüm mikroservisleri tek bir havuza koymaya karar vermeden önce dikkate alınması gereken şeyler şunlardır:

Developer Sınırlarının Belirlenmesi

Tüm mikroservislerin kodu tek bir havuzda olduğundan, aralarında gerçek bir fiziksel sınır yoktur. Bu nedenle geliştiriciler, projeler arasında bir referans veya benzeri eklemeler yaparak diğer mikroservislerdeki bazı kodları kullanabilirler. Tüm mikroservislerin tek bir havuzda olması, geliştiricilerin sınırları aşmaması ve bunları yanlış kullanmaması için biraz disiplin ve kurallar konulması gerektirecektir. Kod sınırları belirlenmediğinde, developer sınırları belirlemek durumunda kalınabilir.

Paylaşılan Kod Oluşumu

Kod altyapısında servislerde ortak kullanılabilecek kodların cazibesine kapılarak, paylaşılan kodlar kümesi oluşabilir. Birbirinden bağımsız servisler oluşturmak amacıyla çıkılan mikroservis yolunda bağımlılıklar oluşmaya başlayabilir. Normalde ortak kullanılan kodlar paketlenerek Nuget, Npm gibi depolara aktarılarak kullanmak uygundur. Doğrudan kod repository içerisinde bağımlılık oluşturmak, servislerin bağımsız geleceği açısından uygun değildir.

Git Yönetimi

Çok fazla ekip üyesinin bir repository üzerinde çalışması pull request ve branch yönetimi açısından zordur. Sürekli gelen commit talepleri ve merge ile çakışmalar artabilir. Bir ekibi ilgilendirmeyen değişikliklerin bildirim mesajları, mailleri o ekibe de düşmeye başlar.

CI/CD Süreçleri

Kodu oluşturmak, test etmek ve/veya dağıtmak için Azure DevOps, Jenkins gibi araçlar kullanıldığında, Jenkins ve GitHub arasındaki entegrasyon gibi bazı yapılandırma güçlükleriyle karşılaşabilirsiniz. Birisi herhangi birmikroservise karşı bir merge/pull request isteği oluşturursa, yalnızca kodun belirli bir bölümünü (ilgili mikroservisi) oluşturacak/test edecek bir ardışık düzen yapılandırmak gerekir. Buna uygun bir yöntem de bulmak gerekecek. Kodda ilgili klasörde veya tag işleminde bir değişiklik olduğunda ilgili build adımının çalışması ve bir docker imaj çıkarması gibi senaryolar oluşturmak gerekebilir. Aynı senaryolar deployment adımları için de geçerlidir.

Sonuç

Bu sorunların tümü veya çoğu, bazı ekstra yönetim ve yapılandırma ile çözülebilir, ancak yine de ne kadar ek çabayla karşılaşabileceğinizi iyi tasarlamak gerekir. Bu nedenle genel tavsiye, mümkünse her bir mikroservis için ayrı repository kullanmak olacaktır.

Minikube nedir?

28 Ara

Kubernetes cluster, AWS, Azure, Google Cloud v.b gibi ortamlarda ücretli olarak kurulup yönetilebilien bir üründür. Geliştirme sırasındalocal ortamlarda kurulup denemeler yapılabilen bir ortam ihtiyacı gerekmektedir.

Minikube, Kubernetes projesi için hizmet veren bir altyapı ürünüdür. Geliştiriciler için local bilgisayarlarda single node bir cluster kurulumu sağlar. Komutlar aracışılığı ile bir cluster ayağa kaldırıp durdurulabilmektedir. Locaol ortamda kurulum için DockerQEMUHyperkitHyper-VKVMParallelsPodmanVirtualBox gibi platformlar üzerinde cluster ayağa kaldırmak için seçenekler sunar. Minikube kurulumu burada anlatılmaktadır. Kurulum sonrasında Minikube bir Kubernetes cluster ayağa kaldırmak için kullanıcıdan parametre olarak bir platform belirtmesini ister.  Belirtilmez ise, sistemde öncelikli olarak bir docker platformu arar. Bulamaz ise sırayla Hyperkit, KVM gibi yukarıdaki platformların olup olmadığını kontrol eder ve bulduğu ortamda bir cluster ayağa kaldırır.

Linux işletim sistemi üzerinde brew aracı ile kurlum aşağıdaki komut ile yapılabilmektedir. Aşağıdaki örnekler windows 10 üzerinde kurulu WSL ubuntu komut satırından verilmiştir.

brew install minikube

Single Node Cluster

Kurulum sonrasında minikube cluster için aşağıdaki komutlar çalıştırılır.

Eğer docker üzerinde standart single node bir cluster kurulum istenirse:

minikube start

Eğer sistem üzerindeki hyper-v üzerinde standart single node bir cluster kurulum istenirse:

minikube start --driver=hyper-v

Komut ile cluster oluşturulur ve kubectl aracı, minikube cluster kullanımı için yapılandırılır.

Sitemde birden fazla kubernetes cluster context tanımlı ise bunlar arasında kubectl aracı ile geçiş sağlanabilir. Örneğin sistemde google kubernetes engine (GKE) kurulu ise, bu context üzerine geçiş için aşağıdaki komut kullanılır.

kubectl config set-context gce --user=cluster-admin

Minikube durumunu kontrol etmek için kontrol komutu.

minikube status

Oluşturulan kuebrnetes node’u görüntülemek için aşağıdaki komut kullanılır.

Multiple Node Cluster

Minikube üzerinde birden fazla node ile kubernetes cluster oluşturmak mümkündür.

minikube start --nodes 2 -p multinode

2 node dan oluşan bir cluster ayağa kaldırılır ve kubeclt aracı multinode isimli yeni contex üzerinde çalışacak şekilde ayarlanır.

Normalde minikube default profil olarak “minikube” isimli profili arar. Multinode oluşturduktan sonra “minikube profile” komutu aşağıdaki gibi cevap vermez.

Bu durumda profil değişikliği yapılmalıdır.

Node kontrolü sonrasında iki node oluştuğu görünebilir.

Cluster Durdurma ve Kaldırma

Kubernetes cluster durdurmak ve tekrar çalıştırmak için gerekli komutlar:

minikube stop
minikube start

Kubernetes cluster kaldırmak için gerekli komut:

minikube delete

veya

minikube delete --all

Kafka Topic Consumer Offset Kavramları

8 Kas

Kafka Nedir?

Kafka, dağıtık mimari ile tasarlanmış bir mesajlaşma sistemidir (Distributed Messaging System). LinkedIn tarafından 2010 yılında geliştirilmeye başlanan projedir. 2011 yılında, Apache Software Foundation aracılığıyla açık kaynaklı bir yazılım haline getirildi ve yazılım dünyasına, gerçek zamanlı (realtime) veri akışlarını (stream) yönetmek için güçlü bir çözüm sunulmuş oldu.

Kafka sağladığı hız avantajı ile büyük ölçekli mesajlaşma uygulamalarında veya streaming uygulamalarında kullanım tercihinde ilk sırada yer alır. Streaming servislerde tercih edilmesinin sebebi kuyruktaki mesajların diskte kalıcı olarak saklanmasıdır. Amazon AWS üzerinde 1-2 CPU ve 4 GB RAM ile saniyede 135000 mesaj yazma işlemi burada test edilmiştir. İyi yapılandırılmış bir Kafka cluster üzerine saniyede iki milyon mesaj yazılabilmektedir.

Kafka Temel Özellikleri

 • Bir sistem için mesaj üretenler ile bu mesajları tüketenleri birbirinden ayırmak. Mesaj üreten uygulamalar Producer ve tüketen uygulamalar Consumer olarak adlandırılır. Producer uygulamalar mesajları yayınlama (Publish) yöntemi ile sisteme bırakırken, Consumer uygulamalar sisteme abone (Subscribe) olarak mesajları alırlar.
 • Mesajlar sisteme geldikleri sırayla kaydedilirler.
 • Mesaj akışları gerçek zamanlı (realtime) olarak işlenebilir.
 • Sistem, dağıtık mimari tasarımı sayesinde yatak olarak büyüyebilmektedir. Birden fazla sunucu (broker) bir araya gelerek küme (cluster) mantığında organize bir şekilde çalışabilmektedir.
 • Sisteme kaydedilen veriler değiştirilemez özellikte olup diskte kalıcı olarak tutulur. Bu düzen, veri tabanlarındaki commit log yapısına benzer. Log yapısının özelliği, log dosyalarına yazılan kayıtların daha sonra değiştirilmemesidir. Dosyaya sadece yeni satırlar eklenir.

Kafka Topic, Partition, Offset Bileşenleri

Kafka ile veri işleme sırasında kullanılan temel bileşenler Topic, Partition, Offset şeklinde sıralanabilir.

Kafka Topic

Mesajların bir veya birden fazla gruba bölünmüş (partitioned) halde tutulduğu yerdir. Verilerin birbirinden ayrılmasını sağlayan mantıksal gruplardır. Veri tabanı tabloları veya işletim sistemindeki klasörler gibi düşünülebilir. Bir Topic, birden fazla Kafka broker (sunucu) üzerinde dağıtık bir şekilde tutulabilir. Bu sayede ölçeklendirme sağlanarak, bir broker kapandığında veri kaybı yaşanmadan diğer broker üzerinden veri erişimi devam eder.

Kafka Partition

Sürekli olarak mesaj eklenen sıralı, değişmez bir mesaj dizisidir. Bir topic bir veya daha fazla partition’dan oluşabilir. Bir partition, broker veya diskler arasında bölünemezler, bitişik olmalıdır. Ancak bir topic iki sunucuya dağıtıldığında iki farklı sunucuda partition’lar yine bütün olarak dağılmış olur. Yani Partition1 için ilk N veri A sunucusunda, geri kalanı B sunucusunda olamaz. Partition1 bütün olarak iki sunucuda aynı topic adı altında bulunur.

Gönderilen mesajlarda bir anahtar (key) değeri verilmediğinde, round robin algoritmasına göre mesajlar sırayla her partition içerisine yerleştirilir.

Partition ile verileri gruplar halinde tutabilmek mümkündür. Örneğin customers topic ile müşteri bilgilerinin tutulsun. Müşterilerin kimlik numarasının son hanesine göre P0,P1,…P9 şeklinde 10 partition oluşturularak kaydedilebilir. Bu durumda partition içerisindeki veri sayıları aynı olmaz.

Consumer uygulaması hangi partition içerisinden veri alacağı ile ilgilenmez. Doğrudan subscribe olarak verileri alabilir. Partition’lar sisteme bağlanan consumer veya consumer gruplara otomatik olarak atanır. Örneğin 3 partition bulunan bir topic’e bağlanan A grubunda tek bir consumer var ise üç partition’a gelen veri doğrudan bu consumer tarafından tüketilir. B grubunda iki consumer olduğunu var sayalım. Bu durumda iki partition bir consumer’a kalan bir partition ise diğer consumer’a yönlendirilir. C grubunda üç adet consumer var ise topic’deki her partition verisi gruptaki bir consumer’a yönlendirilir.

Kafka Offset

Partition içerisindeki mesajlara, her mesajı benzersiz şekilde tanımlayan, ofset adı verilen sıralı bir kimlik numarası atanır. Bu bilgi offset topic içerisinde tutulur. Offset bilgisi, topic içerisindeki bilgileri okumak için bağlanan Consumer uygulaması, her veri okuduğunda bir artırılarak uygulamanın sıradaki okunacak mesaj indeksini tutar. Bu sayede Consumer kapanıp tekrar açıldığında verileri en baştan almaz.

Kafka topic mesajlarının silinmesi

Kafka sisteminde okunan mesajlar hemen silinmez. Mesaj sone erme süresi boyunca tutulduktan sonra otomatik olarak silinir.

Kafka sisteminde mesaj silmenin üç farklı yöntemi vardır.

 • Mesaj Expiry süresine göre silme. Bu süre Kafka üzerinde topic oluşturulurken retention.ms olarak ayarlanabilmektedir. Kafka’nın performansı, veri boyutundan etkilenmez, bu nedenle çok sayıda veriyi saklamak sorun olmaz.
 • Kayıt silme yöntemi ile kayıtlar doğrudan silinebilmektedir. kafka-delete-records.sh aracı ile kayıtlar doğrudan silinebilmektedir.
 • Topic silme yöntemi ile tüm topic silinebilir.

Kaynaklar

 • https://kafka.apache.org

Docker Network Ayarları Değişikliği

31 Eki

Docker sanallaştırma sistemi, varsayılan ayarlarda 172.17.0.0/12 ağlarını kullanır. Sistemde bu ağlardaki adresleri kullanan başka cihazlar (sunucu, bilgisayar vs.) varsa Docker ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bu durumda, olası ağ çakışmalarını önlenebilir. Örneğin 172.21.122.23 adresinde çalışan bir varitabanı sunucusu varsa ve kendi bilgisayarınız bu sunucuya ulaşabildiği halde docker container erişemiyorsa, bu durumda çakışma olma ihtimali yüksektir.

Docker mevcut ağ ayarlarının görüntülenmesi

Docker üzerinde hangi ağların kullanıldığını öğrenmek için aşağıdaki komut kullanılır:

docker network list

Komut çıktısında NAME sütunu, kullanılan ağların adlarını gösterir.

NETWORK ID     NAME        DRIVER       SCOPE
24a38927e118    bridge       bridge       local
b92a38ed491b    elk_net      bridge       local
1d9237551d88    microservice    bridge       local
f57c6099ef24    host        host        local
dbb6fb4096c5    none        null        local

Kullanılan adres alanı (address space) hakkında bilgi almak için aşağıdaki komut kullanılır.

docker network inspect elk_net | grep Subnet
"Subnet": "172.19.0.0/16"

docker network inspect bridge | grep Subnet
"Subnet": "172.19.0.0/16"

Görüldüğü üzere Subnet ayarları tüm network’ler için 172.19.0.0/16 şeklindedir.

Docker mevcut ağ ayarlarının değiştirilmesi

Mevcut ağ ayarlarının değiştirilmesi için windows ve linux işletim sistemlerinde deamon.json dosyalarında düzenleme yapılması gerekmektedir.

Linux dosya konumu: /etc/docker/daemon.json

Windows dosya konumu: C:/Users/YourUserName/.docker/daemon.json

Adım-1

Dosyaya aşağıdaki komutların girilmesi

{
	"live-restore": true,
	"bip": "10.10.0.1/16",
	"default-address-pools": [{
		"base": "10.0.0.0/8",
		"size": 16
	}]
}

Adım-2

Tüm container’ların kaldırılması.

docker rm -f `docker ps -q -a`

Adım-3

Kullanılmayan Docker objelerinin silinmesi.

docker system prune
docker network prune

Adım-4

Docker’ın yeniden başlatılması.

Windows sistemde docker desktop yeniden başlatılır. Linux sistemlerde aşağıdaki komut çalıştırlabilir.

systemctl restart docker

Bu işlemlerin ardından adres alanı (address space) bilgilerine tekrar bakıldığında aşağıdaki gibi değiştiği görülür.

docker network inspect bridge | grep Subnet
"Subnet": "10.10.0.0/16"

Bu durumda network değişikliği tamamlanmış olacaktır. Artık 172’li ip çakışma durumları ortadan kalkacaktır.

Dotnet Core HttpClient Kullanımı

29 Eki

Dotnet core veya .Net Framework uygulamalarında bir Web servisine erişmek için HttpClient sınıfından bir nesne oluşturulur ve kullanılır. Buraya kadar her şey normal. İşlem bittikten sonra kullanılan bu nesne yok edilir. İşte bu durumda işler biraz karışmaya başlar.

HttiClinet using blok ile kullanımı

public class ToDoClient : IToDoClient
{
	public async Task<Todo> Get(int id)
	{
		using(var client = new HttpClient())
		{
			BaseAddress = new Uri(
				"https://jsonplaceholder.typicode.com");
		}
		
		return await client.GetFromAsync<ToDo>(
			$"/todos/{id}");
	}
}

HttpClient sınıfı, IDisposible interface uyguladığı için, using bloğu ile kullanılabilir. Using bloğunda oluşturulan nesneler, blok sonunda ortadan kaldırılır. Ancak nesnenin kullandığı soket hemen serbest bırakılmaz. Ağır yük altında kullanılabilir soket sayısı azalır hatta tükenebilir. Burada konu ile ilgili bir yazı bulunmaktadır.

Yeniden kullanılabilir HttpClient nesnesi

Bu durumun önüne geçmek için tek bir kez singleton olarak oluşturulan ve paylaşılan bir HttpClient nesnesi kullanılabilir.

public class ToDoClient : IToDoClient
{
  private readonly HttpClient client = new ()
	{
		 BaseAddress = new Uri(
			"https://jsonplaceholder.typicode.com");
	};

	public async Task<Todo> Get(int id)
	{		
		return await client.GetFromAsync<ToDo>(
			$"/todos/{id}");
	}
}

Bu çözüm ise, az sayıda kullanılan kısa ömürlü console uygulamaları için uygun olabilir. Ancak geliştiricilerin karşılaştığı diğer bir sorun, uzun süren işlemlerde paylaşılan bir HttpClient örneği kullanırken ortaya çıkar. HttpClient’in tekil veya statik bir nesne olarak başlatıldığı bir durumda, DNS ip değişiklikleri yapılırsa uygulama hata alır. Örneğin load balancer ile bir DNS birden fazla ip de bulunan sunuculara sırayla yönlendiriliyor olabilir.

builder.Services.AddSingleton<IToDoClient, ToDoClient>();

Bu arada ToDoClient Program.cs içerisinde singleton olarak tanımlanabilir. Eğer Transient veya Scoped olarak kullanılırsa her request sırasında yeniden nesne oluşturacaktır. Bu durumun önüne geçmek için HttpCleint nesnesi static olarak tanımlanabilir.

public class ToDoClient : IToDoClient
{
  private static readonly HttpClient client = new ()
	{
		 BaseAddress = new Uri(
			"https://jsonplaceholder.typicode.com");
	};

	public async Task<Todo> Get(int id)
	{		
		return await client.GetFromAsync<ToDo>(
			$"/todos/{id}");
	}
}

Ancak bu durumda BaseAddress ile tanımlanan DNS TTL süresi bittiğinde domain adı yeni bir ip adresini işaret eder. Ancak kod restart olmadan yeni ip adresini bilemez. Çünkü default HttpClient içerisinde bunu yakalayan bir mekanizma bulunmaz. Bu durumun yakalayabilmek için SockeHttpHandler kullanılabilir.

public class ToDoClient : IToDoClient
{
	private SocketsHttpHandler socketHandler = new()
	{
		PooledConnectionLifetime = TimeSpan.FromMinutes(5)
	};
	
  private static readonly HttpClient client = new (socketHandler)
	{
		 BaseAddress = new Uri(
			"https://jsonplaceholder.typicode.com");
	};

	public async Task<Todo> Get(int id)
	{		
		return await client.GetFromAsync<ToDo>(
			$"/todos/{id}");
	}
}

Ancak bu yöntem de en iyi çözüm yolu değildir. En iyi çözüm yolu  .NET Core 2.1 ile birlikte gelen IHttpClientFactory interface kullanmaktır.

IHttpClientFactory Kullanımı

Bu interface kullanmadan önce Program.cs içerisinde bir tanımlama yapılması gerekmektedir.

builder.Services.AddSingleton<IToDoClient, ToDoClient>();
builder.Services.AddHttpClient<IToDoClient, ToDoClient>(client =>
{
  client.BaseAddress = new Uri(
			"https://jsonplaceholder.typicode.com");
});

Bu düzenleme ile artık HttpClient aşağıdaki gibi kullanılabilir.

public class ToDoClient : IToDoClient
{
  private readonly HttpClient _httpClient;
	
	public ToDoClient(HttpClient httpClient)
	{
		_httpClient = httpClient;
	}
	
	public async Task<Todo> Get(int id)
	{		
		return await _httpClient.GetFromAsync<ToDo>(
			$"/todos/{id}");
	}
}

Bu durumda HttpClient nesnesi IHttpClientFactory tarafından yönetilmektedir. Çünkü ortak bir havuzdaki HttpMessageHandler nesneleri, birden çok HttpClient örneği tarafından yeniden kullanılabilen nesnelerdir. Bu sayede DNS sorunu çözülmektedir.

Named Client kullanımı

Servis binding sırasında AddHttpClient() metoduna bir isim vererk kullanmak mümkündür.

builder.Services.AddSingleton<IToDoClient, ToDoClient>();
builder.Services.AddHttpClient("TodoApi",client =>
{
  client.BaseAddress = new Uri(
			"https://jsonplaceholder.typicode.com");
});
public class ToDoClient : IToDoClient
{
  private readonly IHttpClientFactory _httpClientFactory;
	
	public ToDoClient(IHttpClientFactory httpClientFactory)
	{
		_httpClientFactory = httpClientFactory;
	}
	
	public async Task<Todo> Get(int id)
	{		
	  var client = _httpClientFactory.CreateClient("ToDoApi");
		
		return await client.GetFromAsync<ToDo>(
			$"/todos/{id}");
	}
}

Bu sayede doğrudan IHttpClientFactory interface nesneleri ile HttpClient request’leri en verimli şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Kaynaklar

 • https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/architecture/microservices/implement-resilient-applications/use-httpclientfactory-to-implement-resilient-http-requests
 • https://www.aspnetmonsters.com/2016/08/2016-08-27-httpclientwrong/

Serilog .net core 6 Kullanımı

25 Eyl

Microsoft .net core 6 bazı yenilikleri de beraberinde getirdi. Yeni bir proje oluşturulduğunda karşımıza çıkan ilk yenilik minimal asp.net uygulaması olacaktır. Asp.net core 6 ile Program ve Starup class sınıfları kaldırılarak minimal api dünyasına giriş yapılmıştır.

 • Minimal şablonda Program ve Startup class’lar bulunmaz. Program.cs içerisinde class bulunmayan düz bir yapı bulunur.
 • Konfigurasyonun oluşturulabilmesi için yeni bir WebApplicationBuilder API bulunu.
var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);
var app = builder.Build();

app.MapGet("/", () => "Hello World!");
app.Run();

Uygulamaya ait bütün ayarlar bu dosya içerisinde yapılandırıldığından Serilog ayarları da burada konumlandırılır. (.Net Core 6 konfigürasyon ayarları.)

Neden Serilog Kullanılır?

Bir .net 6 uygulamasında üretilen log’ların bir çok farklı yere akması (sink) istenebilir. Örneğin konsol, metin dosyası, SqlServer, Oracle, Elasticsearch, Kafka, Redis, vs. gibi. Serilog altyapısı, geliştiricilere sadece konfigürasyon ayarları ile, kodlama yapısına hiç dokunmadan, log bilgilerini farklı kaynaklara aktarabilme imkanı sağlar.

Uygulamaya Serilog eklenebilmesi için Serilog.AspNetCore paketinin eklenmesi gerekir.

dotnet add package Serilog.AspNetCore

veya

NuGet\Install-Package Serilog.AspNetCor

Örneğin Apache Kafka’ya log yazabilmek için Serilog.Sinks.Kafka nuget paketinin uygulamaya eklenmesi gerekir.

.Net Core 6 da Serilog Kullanımı

Bir önceki .Net 5 versiyonunda serilog implementasyonu aşağıdaki gibidir.

using Serilog;

var builder = WebApplication.CreateBuilder(args)
  .UseSerilog(...);

// Error CS1929 : 'WebApplicationBuilder' does not contain a definition for 'UseSerilog' and
// the best extension method overload 'SerilogWebHostBuilderExtensions.UseSerilog(
// IWebHostBuilder, ILogger, bool, LoggerProviderCollection)' requires a receiver of type
// 'IWebHostBuilder'

Bu uygulanış şekli .net 6 versiyonunda değişmiştir. Bu nedenle yukarıdaki hata mesajı alınacaktır. Doğru uygulama şekli aşağıdaki gibidir.

IHostBuilder içerisinde bulunan builder.Host kullanılır.

var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

builder.Host.UseSerilog((builderContext, loggerConfiguration) => loggerConfiguration
  .WriteTo.Console()
  .WriteTo.Kafka());

var app = builder.Build();

Bu şekilde yapılandırma ile hem konsol hem de Kafka’ya log akması sağlanabilir. Bu şekilde düzenlenen Serilog yapılandırmasında, ayarlar kod tarafında verilir. Örneğin Kafka sunu ayarları değiştiğinde aşağıdaki gibi düzenleme yapılır.

var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

builder.Host.UseSerilog((builderContext, loggerConfiguration) => loggerConfiguration
  .WriteTo.Console()
  .WriteTo.Kafka("MyTopicName", "172.15.45.3:9092"));

var app = builder.Build();

Konfigürasyonun appsettings.json üzerinde yapılması

Serilog ayarları appsettings.json dosyası içerisinde Serilog section içerisinde yapılandırıldığında, kod tarafında bir değişiklik yapmaya gerek kalmaz.

{
 "Serilog": {
  "MinimumLevel": {
   "Default": "Debug",
   "Override": {
    "Microsoft": "Information",
    "System": "Information"
   }
  },
  "WriteTo": [
   {
    "Name": "Kafka",
    "Args": {
     "batchSizeLimit": "50",
     "period": "5",
     "bootstrapServers": "localhost:9092",
     "topic": "logs"
    }
   }
  ]
 }
}

Bu konfigurasyonun okunabilmesi için kod tarafında bir değişiklik gerekir.

var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

builder.Host.UseSerilog((builderContext, loggerConfiguration) => loggerConfiguration
  .ReadFrom.Configuration(builderContext.Configuration));

var app = builder.Build();

Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, eğer MinimumLevel bölümündeki Override bölümünde bulunan Microsoft veya System kategorileri aşağıdaki gibi Warning veya Error gibi seviyelere çekilirse, geliştirme aşamasında üretilen Information logları akmaz. Bu durumda uygulamanın çalışmadığı hissine kapılmamak gerekir.

  "MinimumLevel": {
   "Default": "Debug",
   "Override": {
    "Microsoft": "Warning",
    "System": "Warning"
   }
  },

Bu ayarlamaya göre, MinimumLevel olarak Debug seviyesinde oluşan log bilgileri akar. Override kısmında hangi kategoriye göre hangi seviyede log akışı olacağı bilgileri yer almaktadır. Bilindiği gibi .net core ile sınıflar içerisinde log bilgilerini yazmak için ILogget<TCategoryName> interface kullanılır. Örneğin:

 public CategoryController(ILogger<CategoryController> logger)
 {
  logger.LogInformation("CategoryController started.");
  logger.LogError("Error!");
 }

TCategryName log kullanan ilgili sınıfın (CategoryController) ismidir. Fakat log işlemlerinde arka planda bu sınıfın tam ismi kullanılır. Örneğin Shopping.WebApi.Controllers.CategoryController şeklinde tam isim alınır. Nemespace bilgisi Shopping ile başlayan kategori loglarını information seviyesinde akıtmak için Override bölümü aşağıdaki şeklilde düzenlenebilir.

 "MinimumLevel": {
   "Default": "Debug",
   "Override": {
    "Microsoft": "Warning",
    "System": "Warning",
    "Shopping": "Information"
  }
 },

Extension method yöntemi

Extension method yöntemi kullanılarak Program.cs dosyası içeriği sadeleştirilebilir.

public static class LoggingExtensions
{
  public static void AddSerilogConfiguration(this IHostBuilder builder)
  {
    Action<HostBuilderContext, IServiceProvider, LoggerConfiguration> ConfigureLogger =
        (builderContext, serviceProvider, loggerConfiguration) =>
              loggerConfiguration.ReadFrom.Configuration(builderContext.Configuration)
                    .Enrich.FromLogContext();
      
    builder.UseSerilog(ConfigureLogger);
  }
}
var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

builder.Host.AddSerilogConfiguration();

var app = builder.Build();

İkinci Alternatif olarak Serilog uygulamasında aşağıdaki yöntem kullanılabilir.

public static class LoggingExtensions
{
  public static void AddSerilogConfiguration(this ILoggingBuilder loggingBuilder, IConfiguration configuration)
  {
    var logger = new LoggerConfiguration()
      .ReadFrom.Configuration(configuration)
      .Enrich.FromLogContext()
      .CreateLogger();

    Log.Logger = logger;

    loggingBuilder.ClearProviders();
    loggingBuilder.AddSerilog(logger);
  }
}

Not: Program.cs içerisinde uygulama başlatma bilgileri için Serilog namespace altındaki Log static class kullanılabilir.

var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

Log.Information("test"); // builder.Build() olmadan bu çalışmaz.

builder.Host.AddSerilogConfiguration();

var app = builder.Build();

try 
{
   Log.Information("Application starting.";
   app.Run();
} 
catch(Exception exception) 
{
  Log.Fatal("Application terminated unexpectedly.");
} 
finally 
{
  Log.CloseAndFlush();
}

Dotnet Core Configuration Ayarları

1 Eyl

ASP.NET Core’da (6.0 versiyonda) bir uygulamaya dışarıdan bir konfigürasyon ayarı, bir veya daha fazla configuration provider kullanılarak gerçekleştirilebilir. Provider diye adlandırılan araçlar, appsettings.json dosyaları veya environment variables gibi çeşitli yapılandırma kaynaklarını kullanarak konfigürasyon ayar verilerini okurlar.

Uygulamada Configuration ayarları, Program.cs dosyası içerisinde yapılabilir. Ayarların değerleri ise appsettings.json dosyası içerisinde bulunur. Örneğin aşağıdaki appsettings.json içerisinde Connection isimli bir section oluşturulmuştur.

{
 "Connection": {
  "Host": "appserver.com",
  "Port": "1524"
 },
 "Logging": {
  "LogLevel": {
   "Default": "Information",
   "Microsoft": "Warning",
   "Microsoft.Hosting.Lifetime": "Information"
  }
 },
 "AllowedHosts": "*"
}

Connection ayarlarını uygulama içerisinde kullanmanın birden fazla yolu vardır. Bunlar aşağıda başlıklar halinde belirtilmiştir.

IConfiguration interface ile erişim

Bir class içerisinden Connection section ayarlarına erişmek için IConfiguration interface kullanılabilir. Bu interface, Microsoft.Extensions.Configuration içerisinde bulunur ve dependency injection ile istenen class içerisinden erişilebilir.

public class DatabaseService
{
 private readonly string _host;
 private readonly int _port;

 public DatabaseService(IConfiguration config)
 {
  _redisHost = config["Connection:Host"];
  _redisPort = Convert.ToInt32(config["Connection:Port"]);
 }
}

Ancak bu yöntem ile her Configuration ihtiyacı sırasında, class içerisinde section isimleri, değer isimleri ve casting işlemleri yapılmak zorundadır.

İşi bir adım daha ileriye taşıyabilmek adına, ilgili configuration section, bir nesneye dönüştürülebilir.

ConnectionOptions class:

public class ConnectionOptions
{
  public const string SectionName = "Connection";

  public string Host{ get; set; } = String.Empty;
  public string Port { get; set; } = String.Empty;
}

Options pattern ile erişim

Configuration için bir nesne tanımlandıktan sonra, ilgili class içerisinde kullanım şekli aşağıdaki gibi değiştirilebilir.

public class DatabaseService
{
 private readonly ConnectionOptions options;

 public DatabaseService(IConfiguration config)
 {
   options = new ConnectionOptions();
   config.GetSection(ConnectionOptions.SectionName)
      .Bind(options);
 }
}

Alternatif bir yol olarak ise aşağıdaki kullanım da tercih edilebilir.

public class DatabaseService
{
 private readonly ConnectionOptions options;

 public DatabaseService(IConfiguration config)
 {
   options = config.GetSection(ConnectionOptions.SectionName)
         .Get<ConnectionOptions>();
 }
}

Options pattern kullanırken en yaygın yöntem, servis binding işlemlerinin kullanıcı class içerisinde değil de aşağıdaki gibi Program.cs içerisinde yapılmasıdır.

Options pattern IOptions<T> interface ile erişim

Configuration binding ayarlarını, tek bir extension method içerisine alarak Program.cs içeriği sadeleştirilebilir. Bu amaçla, aşağıda bir extension method tanımlanmıştır.

  public static class ConfigServiceCollectionExtensions
  {
    public static IServiceCollection AddConfig(
       this IServiceCollection services, 
       IConfiguration config)
    {
       services.Configure<ConnectionOptions>(
         config.GetSection(
           ConnectionOptions.SectionName));

      return services;
    }
  }

Program.cs aşağıdaki gibi düzenlenebilir.

using ConfigSample.Options;

var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

builder.Services.AddConfig(builder.Configuration);

var app = builder.Build();

Bu durumda DatabaseService class içeriği aşağıdaki şekilde değiştirilebilir.

public class DatabaseService
{
 private readonly ConnectionOptions options;

 public DatabaseService(IOptions<ConnectionOptions> options)
 {
   options = options.Value;
 }
}

Configuration section class’a dependency injection ile erişim

Bir Microsoft extension tipi olan IOptions<T> tipini kullanmadan, DatabaseService içerisine doğrudan ConnectionOptions tipi dependency injection yöntemi ile verilebilir. Bunun için öncelikle ConfigServiceCollectionExtensions sınıfı içerisinde küçük bir değişiklik yapılmalıdır. İki farklı alternatif ile singleton olarak ConnectionOptions tipine binding sağlayabiliriz.

ConfigServiceCollectionExtensions Seçenek-1

  public static class ConfigServiceCollectionExtensions
  {
    public static IServiceCollection AddConfig(
       this IServiceCollection services, 
       IConfiguration config)
    {
       services.Configure<ConnectionOptions>(
         config.GetSection(
           ConnectionOptions.SectionName));
  
       services.AddSingleton(options => 
         options => 
         GetService<IOptions<ConnectionOptions>>().Value);

      return services;
    }
  }

ConfigServiceCollectionExtensions Seçenek-2

  public static class ConfigServiceCollectionExtensions
  {
    public static IServiceCollection AddConfig(
       this IServiceCollection services, 
       IConfiguration config)
    {
       ConnectionOptions options = new();

       config.GetSection(ConnectionOptions.SectionName)
           .Bind(options);
  
       services.AddSingleton(options);

      return services;
    }
  }

Bu durumda, DatabaseService içeriği aşağıdaki gibi yeniden düzenlenebilir. (Program.cs de hiç bir değişikliğe gerek yoktur, yukarıdaki ayarlar geçerlidir.)

public class DatabaseService
{
 private readonly ConnectionOptions options;

 public DatabaseService(ConnectionOptions options)
 {
   options = options;
 }
}

Artık servis sınıfı içerisinde Microsoft options pattern tipleri yerine, kendi sınıflarımızı kullanabilir hale getirmiş olduk.

Git commit edilmemiş işlerin yeni bir branch üzerine taşınması

9 Ağu

Giriş

Git günümüzde oldukça popüler bir sürüm kontrol sistemidir. Bu yazıda, master branch üzerinde yapılmış ancak henüz commit edilmemiş değişikliklerin yeni bir branch üzerine nasıl taşınacağını inceleyeceğiz. Git hakkında temel bilgiler için buradan faydalanabilirsiniz.

Git projesine yeni özellik eklenmesi

Git tarafından yönetilen bir projeye yeni bir özellik eklerken kullanılan genel akışı şu şekildedir.

 • Yeni bir “feature/development” benzeri isimde branch oluşturulur, ardından o branch’e geçilir.
 • Geliştirme tamamlanır ve local repository üzerinde commit edilir.
 • Feature branch (feature/development) remote repository üzerine push edilir ve pull request oluşturulur.
 • Pull request, takım üyeleri tarafından incelendikten sonra yeni değişiklikler master branch veya yayın yapılacak olan branch ile birleştirilir.

Problem

Bazen değişiklikler yapmaya başlarız fakat yeni bir feature branch oluşturmayı ve buna geçmeyi unutabiliriz. Sonuç olarak, değişikliklerimizi gerçekleştireceğimiz zaman, yanlış branch üzerinde olduğumuzu fark edebiliriz. Örneğin bütün değişiklikleri master branch üzerinde yaptığımızı fark edebiliriz. Çoğu zaman remote master branch, üzerine doğrudan commit edilemeyecek şekilde yapılandırılır. Bu nedenle yeni bir feature branch oluşturmamız ve commit edilmeyen işleri yeni branch üzerine taşımamız gerekir. Burada önemli olan nokta, ana branch üzerinde bir değişikliğin yapılmamasıdır.

Örnek bir senaryoyu aşağıdaki adımlarla inceleyebiliriz. Branch durumlarını görüntülemek için komutlar aşağıdaki gibidir.

$ git branch
* master

$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

Yukarıdaki çıktıdan da görebileceğimiz gibi, şu anda master branch üzerindeyiz ve temiz bir branch olduğu görünüyor.

Projemize login.html diye bir dosya ekleyerek değişiklikleri izleyecek olursak:

$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
 (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    login.html

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

Yukarıdaki çıktının gösterdiği gibi, yeni bir login.html dosyası eklendi. Şimdi tam bu anda, işin master branch yerine bir fature branch üzerine eklenmesi gerektiğini fark ediyoruz.

Git yeni branch oluşturma

Yeni bir brach oluşturmak için git checkout <BranchName> komutu kullanılır. Yeni brach oluşturup oluşturulan brach’e geçiş yapmak için git checkout -b <BranchName> komutu kullanılır. Ayrıca, bu komut mevcut branch’i olduğu gibi bırakacak ve tüm commit edilmemiş değişiklikleri yeni branch üzerine getirecektir.

$ git checkout -b feature/login
Switched to a new branch 'feature/login'

$ git status
On branch feature/login

No commits yet

Untracked files:
 (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    login.html

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

Yukarıdaki komutlardan anlaşıldığı gibi, feature/login isimli branch oluşturuldu ve commit edilmeyen tüm değişiklikler master branch üzerinden dan feature/login branch üzerine taşındı. Artık, değişikliklere stage ve commit işlemleri uygulanabilir. İki işlemi bir arada yapan komutlar aşağıdaki gibidir.

$ git add . && git commit -m "Created login page."
[feature/login (root-commit) 0f18133] Created login page.
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 login.html

Şimdi master branch üzerinde onu değiştirmeden bıraktığımızdan emin olmalıyız.

$ git checkout master
Switched to branch 'master'

$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

Master branch üzerinde her hangi bir değişiklik olmadığı görülüyor.

İşler yeni branch üzerinde commit edildiğinden dolay bu branch (feature/login) remote repository’ye aktarılabilir.

$ git push -u origin feature/login

Remote repository üzerinde değişiklikler yine feature/login branch üzerinde oluşturulmuştur. Artık remote repository de, pull request ile değişiklikler master branch üzerinde birleştirilebilir. Birleştirme işleminden sonra local repository üzerinde master branch’e geçilerek pull işlemi ile master branch güncellenir.

$ git checkout master
Switched to branch 'master'

$ git pull origin master

Local repository master branch güncellenmiş olur.