C# Dilinde Kullanılan Faydalı Operatörler

28 Ağu
(??)  “null coalescing” Null kontrol operatörü Bu operatör nullable(null değer alabilir) bir değişkenin null oluğ olmadığını kontrol eder. Örnek: string name = "Product"; string info = name ?? "product name is null" (?:)  Mantıksal Sınama Operatörü Bu operatör mantıksal bir...
Read more »

Asp.net MVC ActionMethodSelector Attribute

26 Ağu
Bu yazımızda controller action metodları çalıştığı durumlarda action metodunu kontrol eden kendi attribute sınıfımızı nasıl oluşturabileceğimiz üzerinde duracağız. Kendi özel attribute sınıfımızı oluşturmak için yazdığımız sınıfı ActionMethodSelectorAttribute sınıfından türetmemiz gerekiyor. Bu sınıf ileri düzeyde oluşturulmuş bir sınıf olacak. Miraslama işlemi...
Read more »

Asp.net MVC Action Kontrolü ve Action Attribute

25 Ağu
Bu bölümde controller sınıfımızdaki action metodları nasıl kontrol edilebileceği vebu metodlara erişim izinlerini belirleyen ve bu metodları bir anlamda özelleştiren bazı attribute’lerden bahsedeceğiz. İnceleyeceğimiz bazı attribute’ler: AcceptVerbs ActionName ActionMethodSelector AcceptVerbs Attribute Bu attribute action metoduna HTTP operasyonları yardımıyla erişme izinlerini...
Read more »

Asp.net MVC 4 Yol Haritası

24 Ağu
Microsoft ASP.NET MVC 4 Yol haritasını yayınladı. Tabi bu yol haritası üzerinde değişklikler yapılabilmesi muhtemel geçici bir bakış açısı gibi duruyor. Bu yol haritasında dikkat çekici üç hazırlık mevcut. Bunlar yeni araçlar (tooling), genişletilmiş mobil platform desteği ve bulut tabanlı...
Read more »

Asp.net MVC ve ELMAH ile Hata Log Kaydı

22 Ağu
Web uygulamalarımızı yaparken tüm kontrol elimizde olsun isteriz. Kontrol etmek istediğimiz noktalardan birisi de süreç işlerken oluşan hataların neler olduğudur. Yani bir kullanıcı sistemde işlem yaparken bir hata ile karşılaştığında işleminin neden yarıda kesildiğinden haberdar olmak isteriz. Yazdığımız kodlardaki bug’lar...
Read more »

Global.asax Applicarion_End, Applicarion_Start, Session_End, Session_Start

22 Ağu
Global.asx dosyası içinde oturum açıldığı ve kapandığı sırada ya da uygulama ayağa kalktığında veya sonlandığında gerçekleşen ve açıklanmayı bekleyen bazı olaylar vardır. Bunlardan birkaçını açıklamaya çalışalım. protected void Application_Start() { System.Diagnostics.Debug.WriteLine(“Application_started”);   AreaRegistration.RegisterAllAreas();   RegisterRoutes(RouteTable.Routes); }   protected void Session_End(object...
Read more »

Asp.net MVC Handling Unknown Actions

22 Ağu
Bu yazımızda controller sınıfımızdaki action metodları içinde bulunmayan bir action çağrıldığında bu çağrıyı yakalayıp duruma göre kullanıcıya mesaj verme işleminin nasıl yapılacağı konusuna değiniyor olacağız. Controller sınıfları HandleUnknownAction() adında protected bir metoda sahiptir. protected virtual void HandleUnknownAction(string actionName); Bu metod bir action metodu çağrıldığında...
Read more »

Upgrading Entity Framework 4.1 RC

22 Ağu
Entity Framework 4.1 RC yayınlandı ve eski sürümlerin bu sürüme yükseltilmesi faydalı olacaktır. Bu sürümde bazı küçük hatalar(bug) da giderilmiştir. EF 4.1 RC  Upgrade sırasında izlenecek yöntem NuGet konsola uninstall-package EFCodeFirst yazarak eski paketi kaldırılır. NuGet konsola install-package EntityFramework yazarak...
Read more »

Windows Live Hotmail için Outlook 2007 Ayarları

21 Ağu
Microsoft’un Hotmail için POP3 desteği vermesinden sonra Office Outlook ortamından maillere erişip yönetmek mümkün hale geldi. Windows Live hesabı olan arkadaşlar hesaplarına Outlook ortamından erişebilmek için aşağıdaki yöntemi izleyebilirler. Bu ayarları test edip ayarların çalıştığını gördükten sonra paylaşıyorum. Bilgisayarımda yüklü...
Read more »

Asp.net MVC ActionName Attribute

21 Ağu
ActionName attribute bir action metodunun farklı isimlerle adlandırılmasını sağlar. Bu işlem iki farklı yolla yapılır. Birinci yöntem olarak overload edilmiş, yani aynı isimdeki iki metodu birbirinden ayırmak için kullanabiliriz. Örneğin Product controller Details() adında iki metoda sahip olsun. İlk Details()...
Read more »