C# Kod Standatları ve En İyi Programlama Teknikleri – Bölüm 2

31 Eki
 1. Giriş
 2.  İsimlendirme ve standartları
 3. Girintiler ve aralıklar
 4. Doğru programlama teknikleri
 5. Mimari
 6. ASP.NET
 7. Yorumlar
 8. Hata ayıklama

İsimlendirme ve standartları

Serimizin ikinci bölümüyle yeniden birlikteyiz. Bu bölümde kodlama yaparken alan, özellik, sınıf gibi yapıların isimlendirmelerini yaparken dikkat etmemiz gereken noktaları konuşacağız.

İsimlendirme standartlarına giriş yaparken makale boyunca sıklıkla karşılaşacağımız Pascal Casing ve Camel Casing  kavramlarından bahsetmemiz gerekiyor: 

Pascal Casing: Kelimelerin ilk harfleri büyük geri kalan harfleri küçük yazılır.

Örnek: ProductName

Camel Casing: İlk kelimenin ilk harfi hariç kelimelerin baş harfleri büyük diğer harfler küçük yazılır.

Örnek: productName

 • Sınıf adlandırmalarında Pascal Casing yöntemini kullanın.

 • Metod adlandırmalarında Pascal Casing  yöntemini kullanın.

 • Değişken isimlerinide ve metod parametrelerinde Camel Casing yöntemini kullanın.
 • Arayüz (Interface) isimlendirmelerini yaparken “I” ön ekini kullanın.(Ör: IProduct)
 • Değişken isimlendirmelerinde Macar (Hungarian) notasyon tercih etmeyin. Önceleri  programcıların değişken kelimeleri arasında kullandığı ”_” alt tire karakteri .net kod standartlarında tercih edilmez. (ÖR: String m_name;). Bunun yerine Camel Casing kullanılır.
 • Değişkenler için anlamlı ve açıklayıcı kelimeler kullanın. Kısaltma kullanmayın.

İyi Kod:

string address

int salary

Kötü Kod:

string nam

string addr

int sal

 • Tek karakterlik değişken işimleri (i, n, s gibi) kullanmayın. Bunun yerine index, temp gibi kelimeler kullanın. Ancak döngülerde iterasyon için kullanılan değişkenler bu durum haricindedir.

for ( int i = 0; i < count; i++ )
{

……..

}

 • Lokal değişkenler için (_) alt tire karakterini kullanmayın.
 • Değişken isimlerini C# anahtar kelimelerine benzer olacak şekilde seçmeyin.
 • Mantıksal (boolean) değişkenlerin önünde (is) veya benzer ön ekler kullanın. (ör: private bool isFinished)
 • UI elemanlarını birbirinden ayırabilmek için uygun bir önek kullanın.
Control Prefix
Label lbl
TextBox txt
DataGrid dtg
Button btn
ImageButton imb
Hyperlink hlk
DropDownList ddl
ListBox lst
DataList dtl
Repeater rep
Checkbox chk
CheckBoxList cbl
RadioButton rdo
RadioButtonList rbl
Image img
Panel pnl
PlaceHolder phd
Table tbl
Validators val
 • Sınıfların (Class) bulunduğu fiziksel dosya isimleri sınıf ismi ile aynı olmalıdır. Örneğin HelloWorld sınıfı için dosya adı helloworld.cs veya HelloWorld.cs olabilir.
 • Dosya isimleri için Pascal Casing kullanın.

Serinin bu bölümü umarım anlaşılabilmiştir. Bir sonraki bölümde görüşebilmek dileğiyle.

C# Kod Standatları ve En İyi Programlama Teknikleri – Bölüm 1

30 Eki
 1. Giriş
 2. İsimlendirme ve standartları
 3. Girintiler ve aralıklar
 4. Doğru programlama teknikleri
 5. Mimari
 6. ASP.NET
 7. Yorumlar
 8. Hata ayıklama

Giriş

C# Kodlama standartlarının anlatıldığı 8 bölümlük serimize giriş yapmış bulunuyoruz.

Herkes birkaç aylık programlama eğitimi sonrasında kod yazar hale gelebilir. Kolayca çalışan uygulamalar ortaya çıkarabilir. Ancak işi doğru bir şekilde yapmak, daha fazla çalışma gerektirir.

Şuna inanmak gerekir ki programcıların çoğu “çalışan kod” değil “iyi kod” yazmak ister. “İyi kod” yazmak öğrenilmesi gereken gereçek bir sanattır.

“İyi kod” yazmanın tanımını herkes farklı bir şekilde yapabilir. Bence iyi kodun şu özellikleri taşıması gerekir.

 • Güvenilir olamlıdır.
 • Sürdürülebilir olmalıdır. Yani bakımı kolay olmalıdır.
 • Verimli olmalıdır.

Birçok geliştirici kodun sürdürülebilir ve güvenilir olmasından çok, yüksek performanslı olmasını göz önünde tutar. Ancak uzun vadede (Yatırım açısından) verimlilik ve performans, güvenilirlik ve bakımdan sonra gelir. Yazdığınız kod güvenilir ve sürdürülebilir değilse, siz (veya şirketiniz) her defasında sorunların tespiti ve uygulamanın akışını anlayabilmek için çok fazla zaman harcamak zorunda kalacaktır. Unutmayın, yapılan her fazla mesainin ardında plansız yapılmış işler vardır.

Microsoft ASP.NET takımından Syn. Stephen Walter bir hikayesinde yazılım geliştirmeye ilk başladığı zamanlarda iyi yazılım için “Good software is software that works as you intended.” diyoru. Yani iyi yazılım istediğiniz gibi çalışan yazılımdır. Ancak daha sonraları büyük şirketlere girdiğinde geliştirilen yazılımın odak noktasının hızlı yazılım üretmek değil, yazılan kodun bakımının kolay olması olduğunu görüyor. Stephen Walter fikrini değiştiriyor ve “Good software is software that works as you intended and that is easy to change” diyor. Yani iyi yazılım bakımı kolay olan ve istediğiniz gibi çalışan yazılımdır diyor.

Serinin devamında isimlendirme ve standartları ile kodlama olaylarını örneklerle anlatarak devam ediyor olacağız.