C# ile XML Serileştirme (serialization)

28 Ara
XML yapısı metin tabanlı bir standarttır. HTML yapısına çok benzer biçimde oluşturulmuştur ve notepad ile bile okunabilir bir dokümandır. XML sayesinde artık dökümanlar(Microsoft Office dökümanları), resim, müzik, binary dosyalar ve veritabanı bilgileri saklanabilmektedir. .Net Framework’te xml dostalarının okunması ve yazılması...
Read more »

C# ile serileştirme (serialization)

24 Ara
Veri merkezli uygulamalarda verileri saklamak veya transfer etmek gibi durumlarla sık sık karşılaşırız. Verilerin bir kaynaktan alınması veya bir yere depolanması nesneler aracılığı ile gerçekleştirilir. Ancak her programlama dilinde farklı yani platformda kendine özgü bir nesne yapısı olduğundan dolayı, bir...
Read more »

.Net Framework Dosya Sistemine Genel Bakış

19 Ara
Dosya, klasör ve sürücü işlemleriyle ilgili sınıflar System.IO ad uzayında bulunmaktadır. Dosya sistemi ile ilgili snıflar bilgilendirme ve hizmet amaçlı olarak iki grupta incelenmektedir. ilgi amaçlı sınıfların çoğu FileSystemInfo sınıfından türetilmiştir. Bu sınıflar dosya sistemi nesneleri (dosya, klasör ve sürücüler)...
Read more »

Kısaca Generic(Türe Özgü) Sınıflar

11 Ara
Generic tipler .Net 2.0 ile birlikte gelen yeniliklerden birisidir. Generic tipte yapılan bir tanımlama, bu tipin hangi tipler ile çalışabileceğini belirlemeye olanak sağlamaktadır. .Net platformunda generic tiplere örnek olarak List<T>, Nullable<T>, Dictionary<T,K> gibi tipleri verebiliriz. Bu tipler System.Collections.Generic ad uzayında...
Read more »

Referans Tipleri (Reference Types)

10 Ara
Referans tipleri .Net Framework platformunda çok kullanılan tiplerdir. Referans tipleri büyük bir  esnekliğe sahip olmakla beraber metodlarda kullanılırken çok iyi performas sağlar. Referans tipleri stack bölgesinde dataların bulunduğu adresleri depolarlar. Pointer olarakta adlandırılabilir. Adreslerin işaret ettiği asıl veriler ise belleğin...
Read more »

Javascript ile Doğrulama Uyarısı

8 Ara
Microsoft .Net platformunda desktop veya silverlight ile uygulamalar yaparken kullanıcıya evet/hayır tarzı seçimleri yaptırmak gerekebiliyor. Bu seçimleri bir mesaj kutusu yardımıyla halletmek mümkün olabilmektedir. Ancak web ortamında sunucu tabanlı uygulamalarda bu tarz seçenekler olmadığından en uygun yöntem javascript nimetlerinden yararlanmak...
Read more »

Değer Tipleri (Value Types)

6 Ara
.Net framework platformunun en basit tipleri nümerik ve mantıksal (Boolean) olan değer tiplerdir. Değer tipleri bellekte her hangi biryerde referans tutmadan direkt olarak kendi verilerini tutarlar. Değer tiplerinin örnekleri(Instances) bellekte stack denilen bölgede tutulur. Stack bölgesindeki verileri runtime esnasında oluşturma,...
Read more »