Yaygın Olarak Kullanılan Javascript MVC Çatıları

25 Eki
Yazılım dünyasında en popüler tasarım şablonlarından olan MVC(Model View Controller) tasarım şablonu, geleneksel programlama dillerinin yanında Javascript tarafında da yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. MVC bir uygulamada yapılması gereken işlerin üç sınıfta birbirinden ayrılmasıdır. Model: Modellenen verinin tipi olarak düşünülebilir. Örneğin;...
Read more »