YUIcompressor kullanarak Webstorm üzerinde javascript minification

25 Oca

Bu yazımızda kullanıcı arayüzü geliştirme(frontend development) sürecinde uygulanan ve performans arttırma yöntemi olan dosya içeriklerinin azaltılması işlemi üzerinde duracağız. Bu işlem yabancı kaynaklarda minification olarak geçer. Javascript minification ya da css minification olarak karşılaşabiliriz.

Kodun okunabilirliğini arttırabilmek içi geliştiriciler olarak Javascript kodlarını düzgün biçimlendirerek ve anlamlı isimlendirmeler kullanarak yazarız. Değişken isimleri anlaşılır ve mümkün olduğunca uzun olur. Her satıra ayrı tanımlamalar yapılır. Kodda karmaşa oluşmaması için ne gerekiyorsa yapılır. Bu durumda dosyada boşluk karakterlerin sayısı ve değişken isimlendirmelerinden dolayı gereksiz karakter sayısı artar. Tabi gereksiz karakter kavramı kodu yorumlayan mekanizmaya göredir bize göre değil. Hal böyle iken dosya boyutu da doğal olarak büyür. Hele ki modüler yapıda bir uygulama geliştiriyorsak modüller arttıkça kodlar da artacaktır. Nihayetinde uygulamamızın yüklenmesi uzun sürecektir. Bu gibi durumlarda dosyadaki gereksiz boşluklar ve uzun isimlendirmelerin küçültülerek dosya boyutunun azaltılması gerekmektedir.

Örneğin aşağıdaki javascript kodu açık ve anlaşılır şekilde yazılmıştır.

var getProduct = function(productCode){

    var productList = GetProductFromService(productCode);

    return productList;

}

Bu kodun küçültülmüş hali şu şekilde olacaktır:

var getProduct=function(e){var t=GetProductFromService(e);return t}

Bu şekilde yüzlerce satırlık kodlar tek satır haline getirilir. Ağ üzerinden indirilen dosyaların boyutu küçüleceği için kullanıcı tarafına kolayca yüklenebilir.

Javascript dosyalarının küçültülmüş halleri gelenek olarak dosyaadi.min.js şeklinde adlandırılır. Yani dosya adında min ifadesini görünce dosyanın minimize edilmiş hali olduğunu anlayabiliriz.

Javascript dosya boyutlarının küçültülmesi işlemini manuel olarak yapmak çok zor bir işlemdir. Bu işlemin otomatik olarak yapılması gerekmektedir. Geliştirme yaptığımız IDE özelliklerinde minification özelliğinin olması bize avantaj sağlar. Ancak piyasada bu işlemi yapan araçlar da mevcuttur. Bu yazı da YUIcompressor aracı ile dosya küçültme işlemini gerçekleştirmeye çalışacağız. Geliştirme ortamı olarak ise Webstorm kullanılmıştır.

YUIcompressor yüklemek için nodejs komutunu kullanıyoruz. Yükleme komutu şu şekildedir:

npm install -g yuicompressor

Webstorm eklentilerinden File Watcher yüklü olması gerekmektedir. Bu eklenti javascript dosyalarımızın takibini yaparak otomatik olarak *.min dosyalarını oluşturacaktır.

File Watcher Plugin
File Watcher Plugin

Daha önce yüklediğimiz YUIcompressor aracını Webstorm tarafına tanıtmak işlemi aşağıdaki ekran çıktısında gösterilmiştir. Program kısmında

C:\Users\{user}\AppData\Roaming\npm\yuicompressor.cmd şeklinde dosya seçilmelidir.

File Watcher Plugin
YUI Compressor File Watcher

Bu işlemden sonra javascript dosyalarımız YUIcompressor tarafından takibe alınmıştır. Herhangi bir javascript dosyasında işlem yapıp kaydettiğimizde aşağıdaki gibi bir görüntü oluşacaktır.

min.js
min.js

Görüldüğü üzere otomatik olarak min dosyalarımın oluşturulmaktadır. Artık HTML dosyalarımızda kullanabiliriz.

Domain Driven Design Servisleri

11 Oca

Bir domain model için en önemli yapı taşlarından biri servislerdir. Servisler, modele ait Entity ve Value nesnelerinin yapısına aykırı davranışları kendi bünyesinde taşıması için tasarlanırlar. Böylelikle Entity ve Value nesnelerinin vazifesi olmayan işleri yüklenmesini önlemiş olurlar.

Eric Evans‘a göre iyi tanımlanmış bir servisin belli karakteristik özellikleri vardır. Bunlar:

  • Domain nesnelerinin doğal bir parçası olmayan işlemleri yönetir.
  • Domain modelin diğer elemanları açısından Interface’ler tanımlanır.
  • Servis işlemler belli bir yerde tanımlanmak zorunda değildir.

Servisler test edilebilir olması ve birbirine bağlı işlemleri belirleyici olması açısından mutlaka bir  Interface çatısı altında bulunmalıdır. Interface’ler servislerin sözleşmeleridirler.

Servisler Application, Domain, Infrastructure gibi birçok katmanda bulunabilir.

Infrastructure servisleri IEmailSernder gibi dış kaynaklarla iletişimi sağlayan servislerdir. Dış kaynaklar  dosya sistemleri, SMTP, veritabanı, SMS gibi yapılar olabilir. Domain katmanı bir bildirimin kullanıcılara nasıl iletildiği ile ilgilenmez, sadece iç süreci tamamlar ve bir olayı(Event) tetikler.

Domain servisleri, küçük parçalar arasında üst seviye işlevselliği sağlayan kooordinatör vazifesindedir.  Örneğin sipariş işlemi için OrderProcessor servisi, para transferi için FundTransferService gibi. Domain  servisleri model için çok önemli olduğundan isimleri ve kullanımları Ubiquitous Language diye adlandırılan  ve kavramsal bir ifade olan domain dilinin bir parçası olmalıdır. Anlamları ve sorumlulukları müşteri ve  domain uzmanı tarafında tutarlı ve mantıklı olmalıdır.

Application servisleri dış ortama açılan servislerdir. Dış ortamdakiler bizim Entity nesnelerimizle doğrudan  iletişime geçemez. Fakat bunları temsil eden nesnelerle iletişime geçebilir. Katmanlar arasında iletişimi  doğrudan domain nesneleri ile yaparsak diğer katmanlar domain yapımız hakkında çok fazla bilgi sahibi olurlar. Application servisleri dış ortamdan gelentalepleri mesaj şeklinde model içindeki süreçlere aktarır. Bu noktada  Messaging Pattern diye adlandırılan yeni bir kavram karşımıza çıkıyor. Messaging Pattern Application  servislerinin kuralı gibidir. Dış ortamdan taleper mesaj olarak alınır ve iç süreç tamamlandıktan sonra sonuç  dış ortama servisler aracılığı ile mesaj olarak verilir. Application servisleri herhangi biriş kuralı içermezler. İş kuralları Domain katmanı için yürütülür.

Tasarıma başlarken genellikle öncelikle Domain ve Applicaiton servislerin oluşturlması ve kullanıcılara sunulacak olan Interface tiplerinin belirlenmesi daha sonra da Test Driven Development ile dış davranışların test edilmesi uygun olacaktır. Kullanıcı bakış açısından senaryoları oluşturup test etmek bize büyük katkılar sağlar. Çünkü yazdığımız kod sonuçta bir kullanıcıya sunulacaktır.

Özet

Domain Service: Domain nesnelerinin doğal yapısına sığmayan işletme mantığını kapsar. Bunlar CRUD işlemleri değildir. CRUD işelmeri repository bünyesinde gelişir.

Application Service: Sistem dışı kullanıcılar için oluşturulur. Örneğin Web servisleri veya Web arayüzleri bu servislerle haberleşirler. Kullanıcılara sunulan CRUD işlemleri burada tanımlanabilir.

Infrastructure Service: Dış kaynaklarla yapılan iletişimler için oluşturulur. (File, SMS, SMTP, MSMQ).

Kaynak:

  • Eric Evans, Domain Driven Design Tackling Complexity in The Heart of Software
  • http://lostechies.com/jimmybogard/2008/08/21/services-in-domain-driven-design/