Postgresql Yedek Alma İşlemleri

10 Kas

PostgreSQL veri tabanı yedekleme işlemleri iki farklı adımda ele alınabilir. Bunu yanında tüm veri tabanını başka yere aktarmak yerine belli bir tablonun aktarılması da mümkündür.

  1. Veri tabanı yedeklerinin dosyaya aktarılması.
  2. Veri tabanı yedeklerinin başka bir veri tabanına aktarılması.
  3. Veri tabanında bulunan bir tablonun başka bir veri tabanına tabloya aktarılması.

PostgreSQL veri tabanında yedekleme işlemi için kullanılan komut pg_dump şeklindedir. 9.3 versiyonu için parametre ve kullanım seçeneklerine buradan erişebilirsiniz.

1- Veri tabanı yedeklerinin dosyaya aktarılması işlemi.

Dosyaya aktarım işlemleri sırasında Schema ve Data aktarımlarının ayrı ayrı veya birlikte aktarımı senaryoları vardır. Bu durumda üç durum söz konusudur.

a) Data ve Schema’nın birlikte dosyaya aktarılması.

pg_dump -C -h host -U username db_name > /directory/dump_schema_and_data_file_name

b) Sadece Data aktarılması.

pg_dump -Cs -h host -U username db_name > /any_directory/dump_schema_file_name

c) Sadece Schema aktarılması.

pg_dump -a -h host -U username db_name > /any_directory/dump_data_file_name

2- Veri tabanı yedeklerinin başka bir veri tabanına aktarılması işlemi.

PostgreSQL veri tabanında bulunan verileri başka bir sunucuda veya aynı sunucuda bulunan bir veri tabanına aktarmak mümkündür. Bu sayede herhangi bir dosya da yedekleme tutulmaz

Kopyalamanın uzak bilgisayardan (remote) çalıştığımız local bilgisayara yapılacağını varsayacak olursak.

pg_dump -C -h remote_host -U remote_user db_name | psql -h localhost -U local_user db_name

3-Veri tabanında bulunan bir tablonun başka bir veri tabanına tabloya aktarılması.

Kopyalamanın uzak bilgisayardan (remote) çalıştığımız bilgisayara yapılacağını varsayacak olursak.

pg_dump -t kopyalanacak_tablo_adı -U remote_username -h remote_host_adres remote_database_name | psql -U local_username local_database_name

Bu yedekleme işleminde remote_host_adres bilgisayarında bulunan remote_database_name veri tabanındaki tablo local bilgisayarda bulunan PosqreSQL veri tabanında bulunan local_database_name veri tabanına aktarılmıştır.

Postgresql Şifre Yenileme

9 Kas

PostgreSQL veri tabanında şifre unutma durumunda yapılacak işlem adımları.

Postgreql şifresini unuttuğumuzda değiştirmek için izlenecek adımlar.

  • Postgresql ayar dosyası olan pg_sql.hba içerisinde “md5” olan bütün kısımlar “trust” olarak değiştirilir. (host   all   all   0.0.0.0/0   trust ) gibi.
  • Postgresql servisi yeniden başlatılır.
  • Console veya PgAdmin penceresinden giriş yapılır. (PgAdmin ile girişte şifre sorarsa boş geçilir.)
  • Şifre değiştirme işlemi Console ve PgAdmin arayüzünden olmak üzere iki farklı şekilde yapılabilir.

1- Console ortamından şifre değişikliği.

postgresql

2- PgAdmin arayüzünden şifre değişikliği.

adsiz

Bu işlemlerin ardından yapılacak olan iki önemli adım vardır.

  • Postgresql ayar dosyası olan pg_sql.hba içerisinde “trust” olan bütün kısımlar “md5” olarak değiştirilir.
  • Postgresql servisi yeniden başlatılır.