Alert, Event ve Log arasındaki farklar

11 Ara

Yazılımsal bir ekosistemin yönetim ortamında görülmek istenen bazı temel raporlar vardır. Bu yazıda bir birine benzeyen ve bazen karıştırılabilen alert, event ve log kavramlarından bahsedilmektedir.

Alert

Bir alert(alarm), sistemde meydana gelebilecek sıra dışı olaylar olarakdır. Örneğin;

 • Sunucu disk kapasitesinin %90 kullanım oranına ulaşması.
 • Sistemdeki IoT cihazlarının N tanesinin birden kapanması veya hata durumu bildirmesi. (N eşik değer)
 • N tane kullanıcının birden gün içinde bloklanması. (N eşik değer)

Bu ve buna benzer olaylar, sistemin yönetim biriminde raporlar veya bildirimler(sms, email, ses) şeklinde alarm olarak tutulabilirler. Alarmlar genellikle sistemin sağlıklı devam edebilmesi için bildirilen kritik uyarılardır. Belirli bir olay gerçekleştiğinde, sorumlu kişilerin veya sistemlerin harekete geçmesini sağlamak amacıyla yapılan bildirimler olarak da düşünülebilir.

Event

Bir event(olay), sistemde meydana gelebilecek sıradan olaylardır. Örneğin;

 • Yeni kullanıcı kaydı yapıldı.
 • Kullanıcı aktif edildi.
 • Kullanıcı silindi.
 • Sipariş alındı.
 • Sipariş onaylandı.

Bu ve buna benzer rutin olaylar, event olarak kaydedilirler. Sistemde meydana gelen rutin akışın takibi ve kaydı için gerekli bir kayıt kütüğü olarak düşünülebilir.

Log

Kelime anlamı günlük olan log, sistemde meydana gelen olayların otomatik olarak üretilir ve zaman damgalı olarak kaydedilir. Örneğin;

 • Veri tabanı bağlantı hataların detaylarıyla birlikte kaydedilmesi.
 • Servis talebinin olumsuz cevap alması.

Log kayıtları, istenilen seviyede tutulabilir. Bu seviyeler, Info, Warning, Error, Fetal, Debug şeklinde gruplandırılabilir.

 • Info, genellikle sistemdeki yararlı bilgiler şeklinde düşünülebilir. İhtiyaç duyulduğunda bilgi mahiyetinde bakılabilecek kayıtlardır.
 • Warning, sonuçları otomatik olarak düzeltilebilecek, uyarı niteliğindeki bilgilerdir.
 • Error, işlemlerin devam edememesi durumunda kaydedilen bilgilerdir. Sistem yöneticisinin müdahalesini gerektirir.
 • Fetal, sistemin durması veya veri kayıplarının yaşanabileceği durumlarda kaydedilen bilgilerdir.
 • Debug, geliştirme sırasında geliştiriciye bilgiler veren kayıtlardır.

Sonuç

Alert, Event ve Log bilgileri, sistemin yönetilebilirliği açısından çok önemlidir. Bu kayıtlar tutulmadığı taktirde, sistemde ne olup bittiğinden haber alınamaz. Bu tür kayıtlar, bir veritabanında veya dosyalarda tutulabilir. Proje büyüklüğüne göre genellikle log kayıtları dosyalarda, alert ve event kayıtları, veritabanı tablolarında tutulurlar. Bu sayede, alert ve event bilgileri, gösterge panelleri(dashboard) ve raporlarda çıktı olarak alınabilir.

PostgreSQL Veritabanı ve Tablo Boyutları Nasıl Öğrenilir

9 Ara

PostgreSQL üzerinde tanımlanan bir veritabanı veya veritabanı üzerinde tablolarının boyutlarını öğrenmek mümkündür. Bu işlemler için PostgreSQL komutları kullanılır. Komutları, psql komut satırı veya PgAdmin gibi araçlar kullanılabilir.

1. Veritabanı boyutunu veren komut

Aşağıdaki komutta ‘veritabanı_adı’ kısmına kendi veritabanınızı yazabilirsiniz.

SELECT pg_size_pretty(pg_database_size('veritabanı_adı'));

2. Veritabanı tablo boyutunu veren komut

Aşağıdaki komutta ‘tablo_adı‘ kısmına kendi veritabanı tablo adınızı yazabilirsiniz.

SELECT pg_size_pretty(pg_total_relation_size('tablo_adı'));