Adapter Tasarım Deseni (Design Pattern)

1 May

Adapter tasarım deseni, kodun bağımlılığını azaltmak amacıyla uygulanan kalıplardan biridir. Özellikle kurumsal bazlı projelerde modüler yapıda geliştirme yapıldığı düşünüldüğünde uyumluluğun sağlanması, gerekli şartlardan saedce biridir. Proje üzerinde çalışan geliştiriciler farklı modülleri hazırlayıp ortak bir noktada yazılıma monte edebilmelidir.

Adapter Tasarım Deseni
Adapter Tasarım Deseni

Yukarıdaki şemada “Client” tarafındaki kod biriminin soyut olan (interface veya abstract) “Target” kod birimini tanıması ve “Target” tipinden türetilen diğer tipleri tanımaması modülerliğin ve test edilebilirliğin sağlanabilmesi için gerekli esnekliği bize sunmaktadır. “Adapter” tarafındaki kod birimleri, “Target” tipinden türetilmektedir. Bu noktadaki implementasyonları N sayıda geliştirici yapabilmelidir.

Adapter Tasarım Örnek
Adapter Tasarım Örnek

Bu şemada “Client” kod olarak bir rapor servisi (ReportService) sunulmaktadır. ReportService Servis tipimiz sadece soyut olan “IReportProducer” tipini tanır. IReportService tipinin uygulandığı WordReportAdapter tipini tanımaz. WordReportAdapter tipi sadece Microsoft.Office kütüphanesini kullanarak Word dökümanı üretir.

İki farklı geliştirici olduğunu düşünecek olursak birine Word dökümanı üreten adaptörü, diğerine de PDF dökümanı üreten adaptörü yazdırabiliriz. Geliştiricilerimiz de ReportService tipiyle ilgilenmezler. Sadece IreportProducer tipini tanırlar ve bu tipi implemente ederek PDF ve Word raporu üreten sınıfları geliştirirler.

Örnek uygulama

Örnek uygulama olarak yukardaki şemanın C# kodu ile yazılmasını ele alabiliriz.

public interface IReportProducer
{
  void CreateReport(Report report);
}
public class ReportService
{
   private readonly IReportProducer reportProducer;
   public ReportService(IReportProducer reportProducer)

     this.reportProducer = reportProducer;
   }
   public void CreateReport()
   {
     reportProducer.CreateReport(new Report());
   }
}
public class WordReportAdapter : IReportProducer
{
   public void CreateReport(Report report)
   {
     // TR: Office DLL nesneleri yardımıyla raporu oluştur.
     // EN: Get Office DLL objects and create Report
   }
}

Bu tasarım sayesinde ReportService sınıfı test edilebilir hale getirilmiş oldu. Mock nesneler oluşturulup tast işlemini gerçekleştirmek basitleşti.

Eğer Word döküman raporunu üreten kodu ReportService sınıfı içerisinde yapsaydık;

 • Test edilebilirlikten uzaklaşacaktık.
 • Birden fazla developer ile bir işi geliştiremeyecektik.
 • Rapor servis tipi somut nesnelere bağımlı olacaktı.
 • Yeni bir rapor üretici geliştirilmek istediğimizde servis sınıfını bozmak zorunda kalacaktık.

Adapter tasarım kalıbının uygulanması gayet basittir. Tek amacı ise birbirini tanımayan tipleri interface gibi soyut tipler kullanarak birbiri ile çalışabilir hale getimektir.

Kaynak Kod: https://skydrive.live.com/redir?resid=2884CE0681105B31!147