ArcGIS Server 10.0 Dağıtılmış Sistem Mimarisi

3 Haz

ArcGIS Server, sunduğu hizmetleri birden çok makine üzerine dağıtarak ölçeklenebilir bir sistem mimarisi sunmaktadır. ArcGIS sunucusunu ilk kez kuruyorsanız büyük olasılıkla tüm bileşenlerini aynı makine üzerine kurarak test edeceksiniz. ArcGIS Server uygulamanızı farklı makinelere dağıtmak istiyorsanız dağıtılmış kurulum(distributed installation) yapmalısınız. Bu sayede sisteminize erişen kullanıcı sayısı için kabul edilebilir bir düzeyde bir performans elde edebilirsiniz.

ArcGIS Server için yapılan dağıtılmış kurulum sayesinde sistem bileşenleri aynı yerel ağda birden fazla makine üzerinde barındırılır. Aşağıdaki grafikte ArcGIS Server bileşenlerinden SOM(Server object manager), SOC(server object container) ve Web sunucusunun farklı makineler üzerinde dağıtıldığını görebiliriz. Bu yapı Arcgis Server 10.0 için hazırlanmıştır. Daha sonraki versiyonlarda değişiklikler olabilir.

ArcGIS Server Mimarisi
ArcGIS Server 10.0 Mimarisi

Dağıtılmış şeklide kurulmuş olan ArcGIS Server sistemine daha fazla makine ekleyerek dışarı sunulan hizmeti daha da iyileştirmek mümkün hale gelmektedir. CBS (GIS) işlemlerinde yük çekici işlemler(container processes) CPU kaynağını çok fazla tükettiğinden sisteme birden fazla SOC makinesi dahil etmek bu yükün paylaşılmasını ve sistemin iyileştirilmesini sağlamaktadır.

ArcGIS Server bileşenlerini farklı makineler üzerinde akıllıca dağıtmak donanım kaynaklarınızın en etkin şekilde kullanılmasını sağlar. Örneğin kullanabileceğiniz makine sayısı yeterli değilse Web sunucusunu ve SOM bileşenini aynı makine üzerinde barındırabilirsiniz. Çünkü SOM, diğer bileşenlere nispeten daha az bellek kullanır.  Kalan donanım kaynakları da CBS sunucusunun işleyebileceği yükü dengelemek için SOC makinelerine aktarılabilirsiniz.

Dağıtılmış ArcGIS Server kurulumu yapmak, ArcGIS Desktop veya ArcGIS Engine kurulumuna benzemez. Çünkü birbiri ile konuşan makineleri doğru şekilde yapılandırmalısınız. SOM makinesinin sistemdeki bir SOC makinesine istekte bulunabilmesi gerekmektedir. Her makine aynı veri kümesi ve dizini ile çalıştığından her makine ortak bir isimlendirme kuralı (UNC path) ile aynı kayna erişmelidir.

Güvenlik mekanizmaları bazen makineler arasında iletişim sorunu çıkarabilir. Örneğin SOC hesabı farklı makineler üzerinde okuma ve yazma izinleri gerektirebilir. Bu sebeple ArcGIS Server bileşenleri arasında açık bir şeklide iletişim kurmaları gerektiğinden bu bileşenler arasında güvenlik duvarına gerek yoktur. Örneğin SOM ve SOC arasında veya SOM ve Web sunucusu arasında güvenlik duvarı gerekmez.
Ayarların Yapılması
Dağıtılmış bir ArcGIS Server sisteminin hizmete sunulması için atılacak ilk adım yapılandırma tasarımıdır. SOM, SOC, Web Application Developer Framewrok (ADF) ve Web Service endpoint bileşenleri aynı makineye yüklenebilir veya birden fazla makine üzerine dağıtılabilir. ADF Runtime Web sunucusu gibi aynı makinede yüklü olmalıdır.

ArcGIS Server Manager sunucunuzu yönetmenize yardımcı olan ve basit web uygulamaları oluşturmanızı sağlayan isteğe bağlı bir bileşendir. Bu bileşen iki parçadan oluşmaktadır. Bunlar Service Manager ve Application Manager olarak adlandırılır. Bu iki bileşen de aynı makine üzerinde veya farklı makineler üzerine dağıtılmış olabilir. Service Manager bileşeni Web servislerinin yüklü olduğu makinede servisleri oluşturmayı ve yönetmeyi sağlar. Application Manager bileşeni ise ADF yüklü makinedeki Web uygulamalarını oluşturmayı ve yönetmeyi sağlar.

GIS Servis kurulumu için buradan ve WEB Application kurulumu için de buradan bileşenlerin doğru yüklenmesine yardımcı olacak bilgiler verilmektedir.

Verileriniz CBS sunucusu (GIS Server) ile aynı yerel ağ üzerinde olmalıdır. Sunucunuzu Manager üzerinden yönetmiyorsanız ağınızda bir ArcGIS Desktop olmalıdır. Verilerinizin ve ArcGIS Desktop uygulamasının diğer CBS sunucu bileşenleri ile aynı makinede bulundurmamalısınız.

Kaynak: http://help.arcgis.com/en/arcgisserver/10.0/help/arcgis_server_dotnet_help/index.html#/Configuring_a_multiple_machine_deployment/0093000000m7000000/