Asp.net MVC 4 Yol Haritası

24 Ağu

Microsoft ASP.NET MVC 4 Yol haritasını yayınladı. Tabi bu yol haritası üzerinde değişklikler yapılabilmesi muhtemel geçici bir bakış açısı gibi duruyor. Bu yol haritasında dikkat çekici üç hazırlık mevcut. Bunlar yeni araçlar (tooling), genişletilmiş mobil platform desteği ve bulut tabanlı (cloud based) çözümler.

ASP.NET MVC takımındaki bir diğer çalışma ise Genişletilebilir Görev Tabanlı Araçlar (Recipes = (Extensible Task-Based Tooling). Örneğin view katamnında bir datagridi doldurup göstermek için önce data-access sınıfları hazırlanır, sonra controller tarafında veriler bir model doldurulur ve view katmanına sunulur. Bu çözümler (Recieps) denilen araçlar bu işlemlere yardım edecek. Kullanıcılar kendi çözümlerini de kendileri yazabilecekler. Yazılan çözümler bir arayüz vasıtası ile uygulamaya dahil edilebiliyor olacak.

Smartphone ve tablet tarafından olaya baktığımızda Microsoft ASP.NET MVC takımı template vb. yöntemlerle ASP.NET MVC 4 web sayfalarının mobil versiyonuna daha iyi destek vermeyi düşünüyor. Aşağıda MVC3 ve MVC4 ile yapılmış web sitelerinin mobil ortamda görüntülerini incelediğimizde farkı daha iyi anlamış olacağız.


Ele alınan bir başka değişiklik ise özellikle tablet ve mobil cihazlar için yeni bir proje şablonu. Bu şablonun da görünümü yine aşağıdaki gibi olacak:


Tabi bu kadarla da kalmayıp aygıta göre View oluşturma imkanı da gelen yeni yenilikler arasında. Örneğin mobil aygıtlar için oluşturulan bir View .mobile uzantılı olacak. Aşağıdaki resimde view katmanının görünümü verilmiştir: