Asp.net MVC DisplayTemplates Kullanımı

27 Tem

ASP.NET MVC projelerinde Model tarafından gelen property’ler için özel görünüm şablonları oluşturabiliriz. Bunun için kullanılacak yöntem DisplayTemplates şeklinde şablonlar oluştırmaktır. Display Template oluşturma işlemini gerçekleştirmek için Views/Shared altına DisplayTemplates şeklinde bir dizin oluşturmalıyız. Bu dizin altına şablonlarımızı tanımlayabiliriz.

Display  template içerisinde YesNo.cshtml adında bir partial view oluşturuyoruz. Bu view içerisini bool tipindeki değişkenleri istediğimiz gibi göstermek amacıyla doldurabiliriz. Örneğin kişinin profil tipinin gene veya özel olduğunu gösteren bir şablon oluşturalım. YesNo.cshtml içeriği aşağıdaki gibi olacaktır:

Model içeriğimizde şu şeklide olacaktır:

public class Register

{

[UIHint(“YesNo”)]

[Display(Name=”Profil Türü”)]

public bool Accept { get; set; }

}

Bu durumda view sayfalarında @Html.DisplayFor(m=>m.Accept) şeklindeki render istekleri sonucunda Genel veya özel şeklinde bir format oluşacaktır.

Sonuc: