Bing Maps SOAP Servisleriyle .Net Uygulaması Geliştirmek

20 Tem

Bing Maps, AJAX destekli uygulamaların sağlamanın yanında bir de desktop uygulamalarda kullanılmak üzere geliştirdiği SOAP servislerini de hizmete sunmaktadır. SOAP servisleri birer WCF (Windows Presentation Foundation) uygulamasıdır. Bu yönüyle WCF servislerini kullanmış olanlara büyük olanak sağlamaktadır.

Bing Maps SOAP servisleriyle, Visual Studio üzerinde uygulama geliştirmek için öncelikle Bing Map Platform Developer Account oluşturmak gerekmektedir. Bing Maps Account Center üzerinden hesap oluşturmak mümkündür. Oluşturulan hesap üzerinden development amacıyla bir application key üreterek uygulamalarda kullanabilirsiniz.

Bing Maps SOAP Servisleri

GeocodeService : http://dev.virtualearth.net/webservices/v1/geocodeservice/geocodeservice.svc?wsdl

SearchService    : http://dev.virtualearth.net/webservices/v1/searchservice/searchservice.svc?wsdl

ImageryService : http://dev.virtualearth.net/webservices/v1/imageryservice/imageryservice.svc?wsdl

RouteService      : http://dev.virtualearth.net/webservices/v1/routeservice/routeservice.svc?wsdl

Geocode Service

Bu servis, coğrafi konumları adreslere dönüştürmek veya adresleri coğrafi konumlara dönüştürmek için kullanılır.

Örneğin: İzmit, Kocaeli adresinin Latitude ve Longitude değerlerini verir. Ya da Latitude ve Longitude değerleri verilen bir coğrafi konumun adres bilgisini üsküdar, istanbul şeklinde verir.

Search Service

Bu servis, “ne/nerede” şeklindeki aramaların sonucunu döndüren tek bir metod sunar. Örneğin Colarado’da pizza yemek istiyorsunuz. “pizza;co” şeklinde bir arama yaptığımızda bize Colarado’da pizza yapan restoranların listesini döndürecektir.

Imagery Service

Bu servis, iki metod barındırmaktadır. İlk metod harita görüntülerinin alınmasını sağlar. Diğer metod ise ilgili resmin metadata bilgisinin alınmasını sağlar.

Route Service

Bu servis, iki nokta arasındaki rotanın hesaplanmasını sağlar. Bu hesaplamayı başlangıç noktasından varış noktasına doğru ana yönleri noktasal şeklide belirleyerek yapar.

Örneğin; A noktası, 1km sonra Sola dön, 2km sonra sağa dön şeklinde.

Bu servisleri, fırsat buldukça uygulamalarla incelemeye devam edeceğiz.