Bir “if” sınamasına farklı bakış

29 Oca

Kodalama yaparken karşılaştığım uzunca bir “if” sınaması için farklı bir yaklaşımı sunmak istedim.


public class OperationManager
{
   public IOperation GetOperation(string arg)
   {
    if (arg == "+" ||
      arg == "-" ||
      arg == "*" ||
      arg == "/")
    {
      return new MathOperation();
    }

    return new UnknownOperation();
  }
}

Yukarıdaki ifadenin alternatifi olarak aşağıdaki gibi bir çözüm üretebiliriz. Okunabilirliği arttıran bir yöntem gibi görünüyor. Kod satırları azaldığından göze daha hoş gelen bir yazım biçimi oldu.

public class OperationManager
{
   private readonly string[] operations = { "+", "-", "*", "/" };

   public IOperation GetOperation(string arg)
   {
     if (operations.Contains(arg))
     {
       return new MathOperation();
     }
     return new UnknownOperation();
   }
}