C# Conditional ve Ternary Operatorler

14 May

Yazılım geliştiriciler olarak bazen kod ekonomisine başvurmak istediğimiz durumlar olabilmektedir. Özellikle de if şartlarını oluştururken parantez açıp kapatmak yerine sınama işlemini tek satırda yapabilmekteyiz.

if(){}else{} kodu yerine kısaca ?: operatörlerinin kullanımına bakalım.

Senaryomuz, mantıksal bir durum kontrolünün sınamasına göre string değer döndürecek bir iş akışının hazırlanması şeklinde olabilir.


   bool durumu = getDurum();

   string sonuc="";

   if (durumu)
   {
    sonuc = "Onaylanmış";
   }
   else
   {
    sonuc = "Beklemede";
   }

   Console.WriteLine(sonuc);

Yukarıda basitçe, durum değişkeninin true ve false olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Bu işlemi kısaca ?: operatörüyle yaparsak şu şekilde olacaktır.

   bool durumu = getDurum();

   string sonuc = durumu ? "Onaylanmış" : "Beklemede";

   Console.WriteLine(sonuc);

Bu şekilde if ve else yapısı iptal edilerek tek satırda işlem tamamlanmaktadır. Bir başka yazım şekli ise şu şekildedir:

   string sonuc = durumu == true ? "Onaylanmış" : "Beklemede";

Yapı şu şekildedir:

   string sonuc = <mantıksal kontrol> ? <true ise dönen değer> : <false ise dönen değer>;

Tekrar görüşmek ümidiyle…

One Reply to “C# Conditional ve Ternary Operatorler”

 1. Thanks taelor!As an aanirtlteve to Rails, ASP.NET MVC looks really good. Let’s see how it goes. ASP.NET MVC is quite recent Microsoft development, so it may or may not get popular.

Comments are closed.