C# Dilinde Kullanılan Faydalı Operatörler

28 Ağu

(??)  “null coalescing” Null kontrol operatörü

Bu operatör nullable(null değer alabilir) bir değişkenin null oluğ olmadığını kontrol eder.

Örnek:
        string name = "Product";
        string info = name ?? "product name is null"

(?:)  Mantıksal Sınama Operatörü

Bu operatör mantıksal bir sınamayı ifadeyi temsil eder. if sınamasının kısa yazım şeklidir.

Kullanımı:
               condition ? first_expression : second_expression;
               şart ? birinci_durum : ikinci_durum;

Örnek:
               if(x != 0.0) s = Math.Sin(x)/x; else s = 1.0;
               s = x != 0.0 ? Math.Sin(x)/x : 1.0;

Nullable<> (?) operatörü

Örnek: public int? Command { get; set; } şeklindeki bir tanımlamada ? ile Command property’nin null değer alabileceği ifade ediliyor.

Örnek:
       public Nullable<int> Command {get; set;}

(::) operatörü

Bazı kütüphanelere extern alias tanımlaması yapılır. Harici isim takma şeklinde Türkçeleştirilebilir. .NET’te birçok noktada global:: şeklinde tanımlamalar bulunur. Amaç aynı isimdeki sınıfların birbirini ezmesini engellemek ve her iki sınıfada farklı isimler vererek kullanıma sunmaktır.

Örnerk:
       public global::System.Int32 id