C# events (olaylar) kavramı

18 Ara

Bir önceki yazımızda delegates (delegeler veya temsilciler) kavramından bahsetmiştik. Delegelerin amaçlarından birinin de event(olay) yakalyıcı metodları temsil eden tipler olduğunu vurgulamıştık.

Olaylar .Net platformunun ileri konularından biri olup ilk anda anlaşılması biraz karmasık gelebilir. Olayları anlamanın yolu da delegeleri anlamaktan geçer. Delegeler konusu anlaşılmışsa olayların (events) anlaşılması da çok basit bir hale gelecektir.

C# ortamında bir event tanımlamak şu şeklidedir:

<erişim belirleyici> event <delege tipi> <event adı>;

Public event QueryEventHandler QueryExecuted;

Public: erişim belirleyicisi. Public veya private olabilir.

QueryEventHandler: delege tipi.

QueryExecuted: event adı.

Event kullanımı .Net platformunda genellikle form tabanlı windows uygulamalarında, silverlight uygulamalarında, network uygulamalarında çok yaygındır. Örneğin bir windows forms uygulamasında bir butona tıklandığında Buton sınıfının Click adındaki event’ı için bir metod oluşturulur ve bu metod içerisine tıklama işlemi sonrası yürütülecek kodları yazabiliriz.

Biz bu yazımızda örnek olarak bir önceki c# delegeler yazımızdaki örneğin aynısını event kullanarak yapacağız. Bu sayede event ve delegate arasındaki bağıntıyı kurmak daha da kolaylaşacak.

Öncelikle bir önceki uygulamamızda ki büyük resme bakarak başlayabiliriz.

Client tarafında oluturduğumuz bir metodu Queryoperation tipinin ExecuteQuery metoduna parametre olarak göndermiştik. ExecuteQuery metodu da bizim gönderdiğimiz metod formunda bir delegeyi parametre aldığı için uygulamamız hiç sorunsuz çalışmıştı.

Bu sefer Queroperation sınıfımıza QueryExecuted adında bir event tanımlayarak bu event’a client tarafındaki bir metodu abone edeceğiz. Sorgu işlemi gerçekleştiğinde abone ettiğimiz metod çalışacaktır.

QueryOperation sınıfının artık QueryExecuted adında bir event’ı var. Bu event, void geri dönüş tipinde tipinde olan ve QueryEventArgs tipinde parametreler alan metodları yakalamakla sorumludur.

Client tarafında olayın nasıl gerçekleşeceğine bakacak olursak.

QueryOperation nesnesinin QueryExecuted event’ına client tarafında oluşturduğumuz, delegemize uygun olan onExecuted metodumuzu abone ediyoruz.

Bir metodun bir event’a abone edilmesi (+=) şeklinde yapılırken aboneliğin sona erdirilmesi ise (-=) şeklinde yapılır.

operation.QueryExecuted-=onExecuted;

şeklinde aboneliği sonlandırabiliriz. Bu sonlandırmadan sonra onExecuted metodu tetiklenmez.

Eğer event’a bir metod abone etmezsek QueryOperation sınıfının ExecuteQuery metodu içerisindeki if(QueryExecuted!=null) şartı false olarak değerlendirilir ve bizim client tarafındaki metodumuz çalıştırılmaz.

Bu yazımızda:

  • C# dilinde event kavramını
  • Event tanımlamasının nasıl yapıldığını
  • Event ve delegate arasındaki ilşkiyi
  • Event’a metod aboneliğini ve aboneliğin sonlandırılmasından
bahsettik.

Tekrar görüşmek dileğiyle…

One Reply to “C# events (olaylar) kavramı”

Comments are closed.