C# Kod Standatları ve En İyi Programlama Teknikleri – Bölüm 2

31 Eki
 1. Giriş
 2.  İsimlendirme ve standartları
 3. Girintiler ve aralıklar
 4. Doğru programlama teknikleri
 5. Mimari
 6. ASP.NET
 7. Yorumlar
 8. Hata ayıklama

İsimlendirme ve standartları

Serimizin ikinci bölümüyle yeniden birlikteyiz. Bu bölümde kodlama yaparken alan, özellik, sınıf gibi yapıların isimlendirmelerini yaparken dikkat etmemiz gereken noktaları konuşacağız.

İsimlendirme standartlarına giriş yaparken makale boyunca sıklıkla karşılaşacağımız Pascal Casing ve Camel Casing  kavramlarından bahsetmemiz gerekiyor: 

Pascal Casing: Kelimelerin ilk harfleri büyük geri kalan harfleri küçük yazılır.

Örnek: ProductName

Camel Casing: İlk kelimenin ilk harfi hariç kelimelerin baş harfleri büyük diğer harfler küçük yazılır.

Örnek: productName

 • Sınıf adlandırmalarında Pascal Casing yöntemini kullanın.

 • Metod adlandırmalarında Pascal Casing  yöntemini kullanın.

 • Değişken isimlerinide ve metod parametrelerinde Camel Casing yöntemini kullanın.
 • Arayüz (Interface) isimlendirmelerini yaparken “I” ön ekini kullanın.(Ör: IProduct)
 • Değişken isimlendirmelerinde Macar (Hungarian) notasyon tercih etmeyin. Önceleri  programcıların değişken kelimeleri arasında kullandığı ”_” alt tire karakteri .net kod standartlarında tercih edilmez. (ÖR: String m_name;). Bunun yerine Camel Casing kullanılır.
 • Değişkenler için anlamlı ve açıklayıcı kelimeler kullanın. Kısaltma kullanmayın.

İyi Kod:

string address

int salary

Kötü Kod:

string nam

string addr

int sal

 • Tek karakterlik değişken işimleri (i, n, s gibi) kullanmayın. Bunun yerine index, temp gibi kelimeler kullanın. Ancak döngülerde iterasyon için kullanılan değişkenler bu durum haricindedir.

for ( int i = 0; i < count; i++ )
{

……..

}

 • Lokal değişkenler için (_) alt tire karakterini kullanmayın.
 • Değişken isimlerini C# anahtar kelimelerine benzer olacak şekilde seçmeyin.
 • Mantıksal (boolean) değişkenlerin önünde (is) veya benzer ön ekler kullanın. (ör: private bool isFinished)
 • UI elemanlarını birbirinden ayırabilmek için uygun bir önek kullanın.
Control Prefix
Label lbl
TextBox txt
DataGrid dtg
Button btn
ImageButton imb
Hyperlink hlk
DropDownList ddl
ListBox lst
DataList dtl
Repeater rep
Checkbox chk
CheckBoxList cbl
RadioButton rdo
RadioButtonList rbl
Image img
Panel pnl
PlaceHolder phd
Table tbl
Validators val
 • Sınıfların (Class) bulunduğu fiziksel dosya isimleri sınıf ismi ile aynı olmalıdır. Örneğin HelloWorld sınıfı için dosya adı helloworld.cs veya HelloWorld.cs olabilir.
 • Dosya isimleri için Pascal Casing kullanın.

Serinin bu bölümü umarım anlaşılabilmiştir. Bir sonraki bölümde görüşebilmek dileğiyle.

One Reply to “C# Kod Standatları ve En İyi Programlama Teknikleri – Bölüm 2”

Comments are closed.