C# Kod Standatları ve En İyi Programlama Teknikleri – Bölüm 3

3 Kas
 1. Giriş
 2. İsimlendirme ve standartları
 3. Girintiler ve aralıklar
 4. Doğru programlama teknikleri
 5. Mimari
 6. ASP.NET
 7. Yorumlar
 8. Hata ayıklama

Girintiler ve aralıklar

 • Girinti yapmak için TAB tuşunu kullanın. Boşluk (SPACE) tuşunu kullanmayın.
 • Yorum satırları kod satırlarıyla aynı hizada olmalıdır.

İyi Kod:

Kötü Kod:

 • Süslü parantzler ( {} ) kodlar ile aynı seviyede olmalıdır.

 • Gruplandırdığınız kod blokları arasında bir satır boşluk bırakın.

İyi Kod:

Kötü Kod:

 • Sınıf içinde her bir metod arasında sadece bir satır boşluk olmalıdır.
 • Süslü parantezler if, for gibi kodlarla aynı satırda olmamalı ayrı bir satırda olmalıdır.

İyi Kod:

Kötü Kod:

 • Her operator ve parantezden önce bir boşluk bırakın

İyi Kod:

Kötü Kod:

 • Birbiri ile alakalı kod parçalarını guruplamak için #region kodunu kullanın. Bu kod arasında kalan kodları kapatarak saklamak mümkündür.

 • Private üye değişkenleri,  metodları ve özellikleri dosyanın üst kısmında public olanları ise dosyanın alt kısmında tutun.