C# Kod Standatları ve En İyi Programlama Teknikleri – Bölüm 4

9 Kas
 1. Giriş
 2. İsimlendirme ve standartları
 3. Girintiler ve aralıklar
 4. Doğru programlama teknikleri
 5. Mimari
 6. ASP.NET
 7. Yorumlar
 8. Hata ayıklama

Doğru Programlama Teknikleri

 • İçeriği çok uzun olan metodlar yazmayın. Bir metod 1 – 25 satır arası uzunlukta olmalıdır. Eğer 25 satırdan uzun bir metodunuz varsa bunu alt metodlara bölmelisiniz.
 • Metod isimleri metodun ne iş yaptığını anlatır nitelikte olmalıdır. Niyeti belli etmeyen yanıltıcı isimler kullanmayın. Metod ismi açıklayıcı şeklide seçilirse metodun ne iş yaptığını belirten yorum satırları yazmamıza gerek kalmaz.

İyi Kod:

Kötü Kod:

 • Yazılmış bir metodun tek bir işi olmalıdır. Metoda yaptıracağınız iş çok küçük olsa bile, tek bir satırlık olsa bile birmetoda birden fazla işi yüklemektek kaçının.

İyi Kod:

Kötü Kod:

 • Değişken tiplerini System ad uzayındaki özel tipler yarine C# veya VB dillerine belirlenmiş standart değişken tiplerden seçin.

 • Herzaman beklenmedik durumları göz önünde bulundurun. Örneğik iki değer alabilen bir değişkeniniz varsa bu değerler dışında bir durum olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız.

İyi Kod:

Kötü Kod:

 • Sayı değerlerini kod içine doğrudan gömmek (Hardcode) yerine Constant değişken olacak şekilde tanımlayın. Ancak constant değişkenler ilerde değiştirilme ihtiyacı duyacaksa kullanması  önerilmez. Bunun yerine configuratin dosyaları veya veritabanları tercih edilir. Eğer bir değer hiç değişmeyecek değer alacaksa constant olarak tanımlayın. Örneğin pi sayısı gibi.
 • String değişkenleri kod içine doğrudan yazmak yerine resource dosyaların kullanın.
 • String değişkenleri birbiri ile karşılaştırmadan önce UpperCase veya LowerCase dönüşümü yapın. Bu sayede karşılaştırılan kelimeler yazım olarak aynı standarda getirilerek karşılaştırma yapılmış olacak. Yani “kelime” ile “KeLiMe” karşılaştırmasında hata olmaktan kutulmuş oluruz.

 • String tiplerin boş olup olmadığı durumları test etmek için (“”) sınaması yerine String.Empty sınamasını kullanın.

İyi Kod:

Kötü Kod:

 • Üye değişkenleri (members) kullanmaktan kaçının. Ortak bir üye değişkeni tüm metodlarda kullanmak yerine lokal değişkenleri gerektiği yerlerde tanımlayın ve diğer metodlara geçirin (parametre olarak). Bu sayede değişkenin hangi metod tarafından ne zaman değiştirildiğini takip etmek kolay olur.
 • Gerekli yerlerde enum kullanın.  Ayrık değerleri göstermek için string veya numaraları kullanmaktan kaçının.

İyi Kod:

Kötü Kod:

 • Üye değişkenleri (members) public veya protected tanımlamayın. Bunun yerine bu değişkenlere özel özellikler (properties) tanımlayın.
 • Olay yakalayıcılar (Event Handler) içerisinde direk iş yapıcı kodlar bulundurmak yerine Event Handler tarafından bir metodu çağırarak metoda iş yaptırın.
 • Kod içinde fiziksel dosya yollarını (path) veya sürücü isimlerini asla elle yazmayın. Bunun yerine “application path” denilen uygulamanın göreceli yollarını kullanın.
 • Uygulamanızın her zaman “C:” sürücüsünde çalışacağını farzetmeyin. Belki bir kullanıcı “D:” sürücüsünde veya sunucuda çalışacak olabilir.
 • Uygulama başlatılırken, önce bir “öz dnetim” yaparak gerekli dosyaların olup olmadığını veya veritabanı bağlantılarının sağlanım sağlanmadığını test ederek kullanıcıyı uygun bir mesajla durumdan haberdar edin.
 • Konfigürasyon dosyası yoksa uygylama varsayılan olarak bir dosya oluşturabilmeli.
 • Konfigürasyon dosyasındaki bir ayar yanlış girlmişse uygulama bir hata fırlatmalı veya kullanıcıya doğru ayarın ne olması gerektiğini bildirmelidir.
 • Hata mesajları kullanıcıya sorunu çözebilmesi için yardımcı olmalıdır. Örneğin “Veritabanı bağlantısı sırasında bir hata oluştu. Kullanıcı adı ve şifrenizi kontrol ediniz.” gibi.
 • Bir dosya içinde birden fazla sınıf (class) bulundurmayın.
 • Çok büyük dosyalar oluşturmaktan kaçının. Bir dosya içinde binlerce satır kod olmamalıdır. Bunun yerine ayrı dosyalarda küçük sınıflar (class) halinde çalışılmalıdır.
 • AssemblyInfo dosyasına bilgileri tam olarak girin. Ad, soyad, şirket v.s gibi.
 • Eğer bir veritabanı, file stream veya soket bağlantısı açtıysanız bu bağlantıyı finally bloğunda kapatın. Bu sayede kodunuz zaten açık olan bağlantıyı açmaya çalışıyorsunuz şeklinde hatalardan arınmış olur.
 • Bir döngü içinde string nesnelerini işlemek zorunda kaldığınızda string yerine StringBuilder nesnelerini tercih edin. .Net’te String nesnesi garip bir şekilde çalışır. Bir stringe bir ekleme yaptığınızda eski string silinerek yeni bir nesne oluşturulur. Bu da pahalı bir yöntem olacaktır.

Aşağıda bu durumu yansıtan bir örnek mevcut:

  public string ComposeMessage (string[] lines)
  {
   string message = String.Empty;

   for (int i = 0; i < lines.Length; i++)
   {
    message += lines [i];
   }
   return message;
  }

StringBuilder nesnesinin kullanıldığı bir örnek ise şu şekilde olacaktır:

  public string ComposeMessage (string[] lines)
  {
   StringBuilder message = new StringBuilder();

   for (int i = 0; i < lines.Length; i++)
   {
    message.Append( lines[i] );
   }

   return message.ToString();
  }