C# Kod Standatları ve En İyi Programlama Teknikleri – Bölüm 7

26 Kas
 1. Giriş
 2. İsimlendirme ve standartları
 3. Girintiler ve aralıklar
 4. Doğru programlama teknikleri
 5. Mimari
 6. ASP.NET
 7. Yorumlar
 8. Hata ayıklama

Yorumlar

Anlamlı ve açıklayıcı yorum satırları kodu daha anlamlı kılar ve bakımı kolaylaştırır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır.

 • Yazılan her koda yorum satırı eklemeye gerek yoktur.
 • Yorum satırları için // veya ///  işaretlerini kullanın. /*…*/ işaretini kullanmaktan kaçının.
 • Sadece gerekli olan yerlere yorum yazın. Bu sayede kodun okunabilirliği sağlanmış olur. Eğer metod ve değişken isimleri yeterince açıklayıcı şekilde seçilirse yorum satırlarına gerek kalmayacaktır.
 • Kod yorum satırı olmadan da anlaşılabiliyorsa gereksiz yere yorum yazmayın. Yorum satırlarının dezavantajlarından biri de kod değiştirilip yorum satırı değiştirilmediğinde kafa karışıklığına yol açmasıdır.
 • Az satırlı yorumlar kodu daha şık hale getirecektir. Ancak kod temiz, okunabilir değilse ve yorum satırları da yeterli değilse, bu durum da kötüdür.
 • Mantıksal açıdan çok karmaşık bir kod varsa yani anlaşılması güç bir mantık kullanılmışsa kilit noktalarda açıklamalar yapmak uygun olacaktır.
 • Yazım kurallarına uyan, noktalama işaretleri düzgün yorumlar yazın.