Chain Constructors Refactoring C#

10 Eyl

Bir sınıfın birden fazla kurucu metodu (constructor) varsa, kod tekrarları da oluşacak demektir. Çünkü kurucu metodların fazla olması, parametrelerin fazla olmasını gerektirir. Dolayısıyla sınıfın üyelerinin tekrarlı bir şeklide atama işlemine tabi tutulması demektir. Bu kod tekrarlarının nasıl oluştuğunu şu örnekle inceleyebiliriz.


public class PersonManager
{
   private string firstName;
   private string lastName;
   private string socialSecurityNumber;
   private string age;

   public PersonManager(string firstName, string lastName)
   {
     this.firstName = firstName;
     this.lastName = lastName;
   }

   public PersonManager(string firstName, string lastName, string socialSecurityNumber)
   {
     this.firstName = firstName;
     this.lastName = lastName;
     this.socialSecurityNumber = socialSecurityNumber;
   }

   public PersonManager(string firstName, string lastName,string age, string socialSecurityNumber)
   {
     this.firstName = firstName;
     this.lastName = lastName;
     this.age = age;
     this.socialSecurityNumber = socialSecurityNumber;
   }

}

Private erişimli field’lar her kurucu metodda tekrarlı bir şekilde işleme sokulmuş. Bunun önüne şu şeklide geçmek mümkündür.


public PersonManager(string firstName, string lastName)
   :this(firstName,lastName,"Unknown", "Unknown")
{
}

public PersonManager(string firstName, string lastName, string socialSecurityNumber)
    : this(firstName, lastName, socialSecurityNumber, "Unknown")
{
}

public PersonManager(string firstName, string lastName, string socialSecurityNumber, string age)
{
    this.firstName = firstName;
    this.lastName = lastName;
    this.age = age;
    this.socialSecurityNumber = socialSecurityNumber;
}

Bu şekilde kodumuzu tekrarlı yapıdan arındırdık.

Tekrar görüşmek üzere.

Koşullu Mantığın Komutla Değiştirilmesi (Replace Conditional Dispatcher with Command)

5 Eyl

Programcıların öğrenme aşamasındaki alışkanlıklarından dolayı olsa gerek, koşullu mantığın kullanılması hat safhadadır. Olay Nesneye Dayalı programlamaya gelince, koşullu mantık bir takım değişikliklere uğrayabiliyor. Bu değişiklikler, aslında olması gereken değişikliklerdir. Bu değişikliklerle çoğu zaman karmaşık kod yapılarından kurtuluruz. Nasıl mı?


public class PersonManager
{
   public double GetHourlyRate(Person person)
   {
     if (person is Employee)
       return 2.0;
     if (person is Student)
       return 1.0;
     return 0.0;
   }
}

Yukarıda tanımlı GetHourlyRate metodu içerisinde person tipinin Employee veya Student olup olmadığı kontrol ediliyor. Bir süre sonra sisteme yeni bir tip eklendiğinde GetHourlyRate metodunda bir koşul daha eklenerek değişiklikler gerekecek. Bu iyi bir yöntem değil. Zaten Open Closed tasarım ilkesine de uymayan bir durum. Bu durumu değiştirelim.


public class PersonManager
{
    public double GetHourlyRate(Person person)
    {
      return person.GetRate();
    }
}

public class Person
{
   public virtual double GetRate()
   {
     return 0.0;
   }
}

public class Student:Person
{
   public override double GetRate()
   {
     return 1.0;
   }
}

public class Employee:Person
{
   public override double GetRate()
   {
     return 2.0;
   }
}

GetHourlyRate metodunda Person nesnesinin bir komutu olan GetRate kullanılıyor. Bu durumda sisteme istediğimiz kadar yeni tip ekleyebiliriz. Çünkü artık gelişime açık bir kod ortaya koyduk. Open Closed ilkesine uyduk.

Tekrar görüşmek dileğiyle.