GitBash angular build base-href sorunu

5 May

Angular projelerini production ortamına almak için “ng build –prod” komutu kullanılır.

ng build –prod

Bu komutu kullandığımızda üretilen index.html dosyasında bir base href etiketi oluşturulur.

<base href=”/”>

Eğer proje IIS gibi bir http server üzerindeki ana web site dizinden yayınlanıyorsa doğrudan çalışacaktır. Ancak site, ana web site altında bir alt klasörde çalışacak ise, (örneğin “Default Web Site/my-app”) base href etiketi, angular build işlemi sırasında belirlenebilmektedir. Bu durumda çalıştırılan komut şu şekilde olacaktır. (angular deployment)

ng build –base-href /my-app/ –prod

Bu durumda GitBash konsolunun index.html içerisinde oluşturduğu base href parametresi şu şekilde olmaktadır:

<base href=”C:/Program Files/Git/my-app”>

Bu sorun angular cli ile alakalı bir sorun değil, git bash ile alakalı bir sorundur. Bu sorunu gidermek için kullanılacak olan angular komutu aşağıdaki gibi olmalıdır:

ng build –base-href=”//my-app\\” –prod