Javascript Array.prototype.slice.apply(arguments)

2 Tem

Geleneksel programlama dillerine göre bir çok yönden farklılık gösteren Javascript dilinde nesne oluşturma fonksiyonlar yardımıyla yapılır. Javascript dilinde, function tipleri normal programlama dillerindeki class benzeri işlev görür. Bir function tipinden yeni bir nesne oluşturmak için new anahtar sözcüğü kullanılır. function tipine dışarıdan gönderilen argümanlar arguments isimli bir iç değişkende tutulur. Aşağıdaki örnek, bir fonksiyona gönderilen argümanları listeleme işlemini göstermektedir.


function f(){
  return arguments;
}

console.log(new f());   // Ekrana [] yazar.
console.log(new f(1,2));  // Ekrana [1,2] yazar.
console.log(f(1,2));    // Ekrana [1,2] yazar.

Ekrana yazım şekilleri her ne kadar Array tipinde görünse bu diziler Array nesnesinin özelliklerini taşımazlar. Yani:


function f(){
  return arguments;
}

console.log(f(1,2) instanceof Array);  // Ekrana false yazar.

Çünkü oluşturulan nesneler Array tipinin push, pop, slice benzeri prototype özelliklerini taşımazlar. Bir fonksiyonun arguments üyesini Array tipine dönüştürmek için Array.prototype.slice.apply(arguments) şeklinde kullanmak gerekmektedir. Bu şekilde kullandığımızda, nesne içerisindeki argümanlar Array tipine dönüştürülmüş olur. Yani bu yöntem ile Array olmayan fakat ona benzeyen nesneleri Array tipine dönüştürür.


function f(){
  return arguments;
}

console.log(Array.prototype.slice.apply(f(1,2)) instanceof Array)
// Ekrana true yazar.

Bu özellikler Javascript dilinde ileri seviye işlemlerde önem arz etmektedir. Örneğin kütüphaneler oluştururken bizim sınıflarımızı kullanan kullanıcıların gönderdiği parametreleri bu şeklide alıp değerlendirmek durumunda kalabiliriz. Açık kaynak javascript kütüphanelerini inceleyerek dilin daha fazla özelliğini kavramak mümkündür.

Bir sonraki yazıda görüşmek dileğiyle.