Javascript ve HTML Dom element etkileşimleri

8 Ara

Javacsript kodu ile HTML Dom elementler arasındaki etkileşimleri genelde elementin ID değeri üzerinden sağlarız. Javascript kodu ile document.getElementById(“elementId”) şeklinde ID aracılığıyla elementin seçilebilmesi mümkündür. Bu aşamadan sonra ise element üzerindeki bir değerin değiştirilmesi veya bir olayın(event) tetiklenmesi gibi işlemeri yapmak daha kolay hale gelmektedir.

HTML elementleri üzerinde tanımlı mevcut nitelikler(attributes), javascript tarafından elemente erişmemizi sağlarlar. Mevcut elementlerin kullanılabildiği gibi kendi tanımlayacağımız özel elementler üzerinden de bağlantı kurmamız mümkündür. Günümüzde kullanılan birçok Javascript kütüphanesi kendi tanımladığı nitelikler üzerinden işlemlerini yürütmektedir. Örneğin AngularJS ile çelışırken “ng-*” şeklinde veya JQuery ile çalışırken “data-*” şeklinde nitelikleri görürüz.

Şimdi bir senaryo geliştirerek biz de kendi tanımladığımız HTML nitelikler aracılığı ile bir uygulama geliştirmeye çalışalım. Bir buton elementi üzerine ekleyeceğimiz netelikleri(attribute) javascript tarafında kullanmaya çalışalım.

<button type="submit"
         data-get-async="true"
         data-url="/products.txt"
         data-attr-target="#getasyncresult">Getir
 </button>

Buton üzerinde data-get-async, data-url, data-attr-target şeklinde tanımladığımız nitelikleri anlamlandırmamız gerekmektedir.

data-get-async: işlemin asenkron gerçekleştirileceğini,
data-url: talebin gönderileceği adresi,
data-attr-target: talep sonrasında dönen cevabın hengi elementi etkileyeceğini belirtiyoruz.

Javascript dosyasını (deneme.js) ise şu şekilde düzenliyoruz:

<script type="text/javascript">

  $(function() {
    var buttonRequest = function () {
    var $button = $(this);
    var options = {
      url: $button.attr("data-url")
   };

   $.ajax(options).done(function(data) {
    console.log(data);
    var $target = $($button.attr("data-attr-target"));
    $target.html(data);
   });
 };

 $("button[data-get-async='true']").click(buttonRequest);
})
</script>

javascript tarafında gerçekleştirdiğimiz işlemi kısaca özetleyecek olursak, yaptığımız şey data-get-async niteliğini barındıran buton tıklandığında yapılacak işlemi belirlemektir.

$(“button[data-get-async=’true’]”).click(buttonRequest);

Bu örnekte “data-*” şeklinde nitelikler tanımlamamın sebebi yardımcı olarak JQuery kütüphanesini kullanıyor olmamdır.

JQuery ajax sorgusu için gerekli url gibi seçenekleri de yine buton üzerinde tanımlanan niteliklere tanımlıyoruz. Geriye kalan ise javascript işlemleridir.

Bu şekilde bir uygulama ile HTML tarafı ile Javascript kod tarafı birbirinden ayrılmış olmaktadır. Yani ön yüz(front end) geliştirme tarafında, Model ve View şeklinde bir ayrım yapılmış olmaktadır. Javascript MVC geliştirme araçlarının yaptığı işlem de bu şekildedir aslında. Direktifleri HTML nitelikeri(attributes) aracılığı ile alır ve komutları çalıştırırlar.

Bir sonraki yazıda görüşmek dileğiyle.