Kitap – Refactoring Martin Fowler

24 Haz

DSC_1348

Martin Fowler imzalı Refactoring, temel ilke mevcut kodun iyileştirilmesi amacıyla kod işlevini değiştirmeden yeniden yapılandırılmasını hedeflemektedir. Kitabın temel iddiası, çalışan programların çeşitli nedenlerle kötü tasarlanmış olmasıdır.

Çok büyük yapıdaki metod veya fonksiyonların beklenmedik bir şekilde programda karmaşıklığa yol açacağı aşikardır. Martin Fowler’a göre Refactoring işlemi, metodun çalışmasını etkilemeden fonksiyonelliğini koruyarak dönüştürmektir. Dönüşüm ile koda yeni işlevselliklerin kolay bir şekilde kazandırılabilmesi ve kodun okunabilirliğinin sağlanması  amaçlanmaktadır. Küçük adımlarla işlevselliğin korunarak kod paketi sık sık birim testlere tabi tutulmalıdır. Kitapta Java programlama dili ile geliştirilmiş örnek uygulamalar ile anlatım güçlendirilmiştir.

15 bölümden olşumuş kitaptaki bölümler, refactoring işlemlerin adımları küçük adımlarla vevörnek uygulamalar ile  anlatılmıştır. Kodun temiz, okunabilir, test edilebilir bir şekilde düzenlenmesi amaçlanmıştır.

Kitapta ele alınan konuların bir kısmı, farkındalık açısından her programcının bilmesi gereken teorik bilgilerdir. Ancak bana göre günümüzde kullanılan gelişmiş IDE’ler veya Resharper tarzı IDE eklentiler, değişkenlerin yeniden adlandırılması, kod tekrarları, sınamaların kısa ifadeler şeklinde sadeleştirilmesi gibi işlemleri otomatik olarak geliştiriciye önermekte ve isterse otomatik olarak kodu düzenlemektedir. Bekli bu gibi bölümler bir süre sonra geliştiriciler açısından okunmaya değmez bölümler olarak algılanabilse de bence okumakta fayda var diyebilirim.