Koşullu Mantığın Komutla Değiştirilmesi (Replace Conditional Dispatcher with Command)

5 Eyl

Programcıların öğrenme aşamasındaki alışkanlıklarından dolayı olsa gerek, koşullu mantığın kullanılması hat safhadadır. Olay Nesneye Dayalı programlamaya gelince, koşullu mantık bir takım değişikliklere uğrayabiliyor. Bu değişiklikler, aslında olması gereken değişikliklerdir. Bu değişikliklerle çoğu zaman karmaşık kod yapılarından kurtuluruz. Nasıl mı?


public class PersonManager
{
   public double GetHourlyRate(Person person)
   {
     if (person is Employee)
       return 2.0;
     if (person is Student)
       return 1.0;
     return 0.0;
   }
}

Yukarıda tanımlı GetHourlyRate metodu içerisinde person tipinin Employee veya Student olup olmadığı kontrol ediliyor. Bir süre sonra sisteme yeni bir tip eklendiğinde GetHourlyRate metodunda bir koşul daha eklenerek değişiklikler gerekecek. Bu iyi bir yöntem değil. Zaten Open Closed tasarım ilkesine de uymayan bir durum. Bu durumu değiştirelim.


public class PersonManager
{
    public double GetHourlyRate(Person person)
    {
      return person.GetRate();
    }
}

public class Person
{
   public virtual double GetRate()
   {
     return 0.0;
   }
}

public class Student:Person
{
   public override double GetRate()
   {
     return 1.0;
   }
}

public class Employee:Person
{
   public override double GetRate()
   {
     return 2.0;
   }
}

GetHourlyRate metodunda Person nesnesinin bir komutu olan GetRate kullanılıyor. Bu durumda sisteme istediğimiz kadar yeni tip ekleyebiliriz. Çünkü artık gelişime açık bir kod ortaya koyduk. Open Closed ilkesine uyduk.

Tekrar görüşmek dileğiyle.