Mapping İşlemleri ve Automapper Performans Testleri

10 May

Programlama dünyasında nesneler arası aktarım yapılması amacıyla geliştirilmiş olan Automapper kütüphanesi üzerinde yaptığım performans sonuçlarını yazmak istedim.

C# kodu ile geliştirdiğim örnek uygulama üzerinde sırsıyla 10, 100, 1000, 10000 ve 100000 kayıt üzerinde üç farklı şekilde Mapping işlemi yapmayı denedim.

Örnek senaryoda Product adında bir sınıf düşünün. Bu sınıfın 10 farklı property üyesi olsun. Ben bu 10 üyeli Product tipini taşımak istemediğimden ProductSummary adında 2 üyesi olan bir sınıf oluşturuyorum.

public class Product
{
  public int id { get; set; }
  public string Name { get; set; }
  public string Color { get; set; }
  public string Model { get; set; }
  public string Size { get; set; }
  ...
  ..
  .
}

public class ProductSummary
{
  public int id { get; set; }
  public string Name { get; set; }
}

Doğal olarak Product nesnesini bir şekilde ProductSummary nesnesine aktarmalıyım. Bu işlemi Automapper kütüphanesi ile ve manuel olarak denediğimde ve süreleri milisaniye cinsinden ölçtüğümde ilginç rakamlarla karşılaştım.

List<Product> products = new List<Product>();

Kayıt sayısı sırayla 10, 100, 1000, 10000 ve 100000 olarak değiştiriliyor ve her seferinde Mapping işlemi deneniyor.

Mapping-1 (Yöntem-1 Foreach döngüsüyle tek tek Mapping işlemi)

foreach (var product in products)
{
  ProductSummary summary = Mapper.Map<Product, ProductSummary>(product);
}

10             kayıt için süre    121 milisecond
100          kayıt için süre    127 milisecond
1000       kayıt için süre    155 milisecond
10000     kayıt için süre    498 milisecond
100000  kayıt için süre    5298 milisecond

Mapping-2 (Yöntem-2 Kolleksiyonu direk mapping işlemine sokmak)

IEnumerable<ProductSummary> summary = Mapper.Map<IEnumerable<Product>,
                  IEnumerable<ProductSummary>>(products);

10           kayıt için süre    133 milisecond
100         kayıt için süre    126 milisecond
1000      kayıt için süre    221 milisecond
10000    kayıt için süre    152 milisecond
100000  kayıt için süre    339 milisecond

Mapping-3 (Yöntem-3 Automapper kullanmadan manuel olarak nesneleri oluşturmak)

foreach (var product in products)
{
  ProductSummary summary = new ProductSummary();
  summary.id = product.Id;
  summary.Name = product.Name;
}

10           kayıt için süre    1 milisecond
100         kayıt için süre    1 milisecond
1000      kayıt için süre    2 milisecond
10000    kayıt için süre    4 milisecond
100000  kayıt için süre    42 milisecond

Mapping-4 (Yöntem-4 LINQ Extension metodlar yarımıyla mapping işleminin gerçekleştirilmesi)

var data = products.Select(summary=>
         new ProductSummary{
          Id= summary.Id,
          Name = summary.Name
});

10           kayıt için süre    1 milisecond
100         kayıt için süre    1 milisecond
1000      kayıt için süre    1 milisecond
10000    kayıt için süre    1 milisecond
100000  kayıt için süre    1 milisecond

Mapping Raporları
Mapping Raporları

Bu sonuçlara göre Automapper kütüphanesi Mapping işlemlerinde biraz yavaş kaldığı aşikardır. En hızlı yöntemin LINQ Extension metodları yardımıyla Mapping işleminin olduğu ortaya çıkmaktadır. 100.000 kaydın mapping işlemine tabi tutulması 1 milisaniye sürmektedir. Aynı işlem Automapper kütüphanesi ile 5000 milisaniyeden fazla sürmektedir. Yani zaman probleminin olmadığı uygulamalarda Automapper kullanılabilir. Ancak işlemleri uzun sürede bitirmesi amacıyla yazılmış bir uygulama şu ana kadar hiç görmedim.

Bir sonraki yazıda görüşmek dileğiyle.

4 Replies to “Mapping İşlemleri ve Automapper Performans Testleri

 1. @gokhan buna bende şaşırdım ve işlemi defalarca tekrarladım ama sonuçta bir değişiklik göremedim.

 2. 4. örnekte ufak bir nüansı atlamışsın. LINQ işlemleri direkt olarak yapıldığı anda aslında bir sorgu dinamiği hazırlar ama çalıştırmaz. data nesnesinde foreach ile boş olarak dolaşma işlemi gerçekleştirdiğin zaman, sürenin uzadığını göreceksin. Bunun nedeni sorguların fiilen çalışma süresinden ortaya çıkar.

  Daha sağlıklı sonuçlar için bu düzenlemeyi yapıp tekrar denemeni tavsiye ederim.

  Not: 3. teste çok yakın bir sonuç dönecektir.

Comments are closed.