OAuth 2.0 Protokolünde Roller

7 Ağu

Bir önceki yazıda OAuth 2.0 protokolünü gelen bakış şeklinde incelemiştik. Bu yazıda OAuth 2.0 protokolüne ait rolleri incelemeye çalışacağız. Protokolde dört farklı rol bulunmaktadır. Bunlar:

Roller aslında protokol dahilinde birbirleri ile haberleşecek olan taraflardır diyebiliriz. Bu taraflar kişi veya uygulamalar olabilir. Yani her bir rolün fiziki veya mantıksal bir karşılığı vardır. Rollerin bu bağlamda topolojik olarak dizilimi aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.

overview-roles
Resim Kanak: http://tutorials.jenkov.com/images/oauth2/overview-roles.png

Grafikte ifade edildiği üzere Resource Owner sadece Client Application ile iletişim kurmaktadır. Client Application ise yetki almak için Authorization Server ile, aldığı yetki neticesinde kaynağa erişmek için Resource Server ile iletişim kurmaktadır. Yine grafikte görüldüğü üzere Resource Server ile Authorization Server arasında bir iletişim söz konusudur. Bu iletişim Client Application access token ile Resource Server  tarafına her talepte bulunduğunda access token doğrulamasının yapılması için gerçekleştirilir.

Resource Owner

Reource Owner, verinin sahibi olan kişi veya uygulamadır. Örneğin Facebook veya Instagram kullanıcıları sistemdeki verilerin gerçek sahipleri olduklarından birer Resource Owner’dır. Sunucuların birbirleri ile veri alış verişi yaptığı durumlarda ise Resource Owner bir insan yerine bir uygulama olmaktadır.

Resource Server

Mahrem verinin tutulduğu sunuculardır. Yani veri kaynağı sunucusudur. Örneğin Twitter uygulamasının tweet akışı için yayın yaptığı sunucular birer Resource Server’dır. Her önüne gelen size ait özel bilgileri buradan okuyamaz.

Client Application

Resource Server üzerindeki verilere erişmek üzere talepte bulunan uygulamalara Client Application denir. Örneğin kişisel blog sayfanızda Flickr üzerindeki resimlerinizi yayınlamak istiyorsanız blog sayfanız Flickr uygulaması için Client Application olacaktır. Bu durumda Resource Owner da siz olursunuz.

Authorization Server

Veri kaynağına (Resource Server) ulaşmak isteyen istemci uygulamaları(Client Applications) yetkilendirir. Authorization Server ve Resource Server aynı sunucu üzerinde veya farklı sunucular üzerinde olabilir. Farklı sunucular üzerinde bulunması iletişim açısından teknik olarak bir sorun teşkil etmez.

Bir istemci uygulamanın Authorization Server tarafından yetkilendirilebilmesi için istemci uygulamaya ait adres bilgileri Authorization Server tarafına kaydedilmelidir. Yani Authorization Server, hangi uygulamayı tanıyıp yetkilendireceğini bilmelidir.