Prime Factors Kata C# – Kod Kata

28 Tem

Prime Factors Türkçe olarak Asal Çarpanlar şeklinde tercüme edilebilir. Prime Factors Kata’sını geliştirirken bir sayının asal çarpanlarının bulunması hedeflenmektedir. Bir sayının asal çarpanları bulunup liste şeklinde kullanıcıya verilmektedir. Aşağıdaki listede örnek olarak verilen sayıların çarpanları listelenmiştir.

Prime Factors (Asal Çarpanlar)

1 => [ ]
2 => [2]
3 => [3]
4 => [2,2]
5 => [5]
6 => [2,3]
7 => [7]
8 => [2,2,2]
9 => [3,3]
10 => [2,5]
24 => [2,2,2,3]