Bir İki Cümleyle Design Patterns

17 Eyl

Factory Pattern
Nesne oluşturma işleminin bir iş kuralı dahilinde olduğu durumlarda kullanıcıyı kuralın dışında tutarak nesne oluşturmak için kullanılır. Kurallara uygun bir şekilde soyut tipleri implemente eden  somut nesneler oluşturularak kullanıcılara verilir.

Abstract Factory Design Pattern
Factory nesneleri oluşturmak için kullanılan bir desendir. Yani Abstract Factory deseni ile soyut bir factory nesnesi oluşturulur, bu factory nesnesinden de belirlenen kural dahilinde bir nesne oluşturulur. Küme alt küme mantığına benzer bir yapı söz konusudur.

Adapter Design Pattern
Birbiriyle uyumsuz iki farklı interface arasında anlaşma sağlayan bir köprü vazifesi görür. Bunu gerçek hayatta cep telefonu ile elektrik prizi arasında görev yapan şarj aletine benzetebiliriz.

Template Pattern
Bir algoritma için soyut tipte bir iskelet oluşturarak bu iskeletten somut süreç adımları oluşturmamızı sağlar. Algoritmanın adımlarını somut sınıflarda tanımlarız. İskelet görevi gören tip bir şablon niteliğindedir.

Singleton Design Pattern
Bir sınıfa ait sadece tek bir nesne oluşturmayı ve gerektiğinde ona ulaşabilmeyi garanti eder. Yani nesne oluşturma üzerine oluşturulmuş bir desendir.

Decorator Pattern
Nesnelere kompozisyon yoluyla yeni davranışlar eklememizi sağlar. Bu işlemi aynı temel sınıftan türeterek veya ortak bir interface uygulayıp nesneye enjekte ederek yapabilmek mümkündür.

State Pattern
Bir nesnenin iç durumunda meydana gelen değişikliklerin nesnenin davranışını değiştirmesine izin verir. İç durumdan kasıt interface tipleridir.

Strategy Pattern
Çalışma zamanında dinamik olarak algoritma değişikliğine olanak sağlayan bir desendir. Algoritmalar somut nesnelerde saklanır. Client kod ise algoritma sınıfının türetildiği abstract veya interface türünü tanır.

 • Not: State ve Strategy pattern diyagram olarak birbirine benzerdir. Ancak çalışma prensipleri açısından birbirlerinden farklıdırlar. State pattern için nesnenin NE olduğu önemlidir. Strategy için nesnenin NASIL çalıştığı önemlidir.

Specification Pattern
İş nesneleri içerisinde gömülü olan seçim kriterlerini başka nesneler ile paylaşamazsınız veya tekrar tekrar kullanamazsınız. Specification pettern, bu problemi ortadan kaldırır.

Composite Pattern
Nesnelere ağaç yapısında ya da hiyerarşik topluluklar halinde gruplanabilme yeteneği sunar. Örneğin bir kategorinin alt kategorisi olabileceği gibi onun da alt kategorisi olabilir.

Proxy Design Pattern
Bir sınıfın işlevselliği başka bir sınıf ile temsil edilir. Cache mekanizmaları oluşturulurken kaynak kullanımını azaltmak için kullanılabilir. Örneğin veri tabanından veri getiren bir nesne, aynı verilere ihtiyaç duyulduğunda tekrar veri tabanına gitmeye gerek duyulmadan kullanılabilir.

Builder Design Pattern
Kuramsal bir iş akışını işletmek için gerekli olan kompleks bir nesnenin basit nesneler ile adım adım oluşturulmasına olanak sağlar.

Adapter Tasarım Deseni (Design Pattern)

1 May

Adapter tasarım deseni, kodun bağımlılığını azaltmak amacıyla uygulanan kalıplardan biridir. Özellikle kurumsal bazlı projelerde modüler yapıda geliştirme yapıldığı düşünüldüğünde uyumluluğun sağlanması, gerekli şartlardan saedce biridir. Proje üzerinde çalışan geliştiriciler farklı modülleri hazırlayıp ortak bir noktada yazılıma monte edebilmelidir.

Adapter Tasarım Deseni
Adapter Tasarım Deseni

Yukarıdaki şemada “Client” tarafındaki kod biriminin soyut olan (interface veya abstract) “Target” kod birimini tanıması ve “Target” tipinden türetilen diğer tipleri tanımaması modülerliğin ve test edilebilirliğin sağlanabilmesi için gerekli esnekliği bize sunmaktadır. “Adapter” tarafındaki kod birimleri, “Target” tipinden türetilmektedir. Bu noktadaki implementasyonları N sayıda geliştirici yapabilmelidir.

Adapter Tasarım Örnek
Adapter Tasarım Örnek

Bu şemada “Client” kod olarak bir rapor servisi (ReportService) sunulmaktadır. ReportService Servis tipimiz sadece soyut olan “IReportProducer” tipini tanır. IReportService tipinin uygulandığı WordReportAdapter tipini tanımaz. WordReportAdapter tipi sadece Microsoft.Office kütüphanesini kullanarak Word dökümanı üretir.

İki farklı geliştirici olduğunu düşünecek olursak birine Word dökümanı üreten adaptörü, diğerine de PDF dökümanı üreten adaptörü yazdırabiliriz. Geliştiricilerimiz de ReportService tipiyle ilgilenmezler. Sadece IreportProducer tipini tanırlar ve bu tipi implemente ederek PDF ve Word raporu üreten sınıfları geliştirirler.

Örnek uygulama

Örnek uygulama olarak yukardaki şemanın C# kodu ile yazılmasını ele alabiliriz.

public interface IReportProducer
{
  void CreateReport(Report report);
}
public class ReportService
{
   private readonly IReportProducer reportProducer;
   public ReportService(IReportProducer reportProducer)

     this.reportProducer = reportProducer;
   }
   public void CreateReport()
   {
     reportProducer.CreateReport(new Report());
   }
}
public class WordReportAdapter : IReportProducer
{
   public void CreateReport(Report report)
   {
     // TR: Office DLL nesneleri yardımıyla raporu oluştur.
     // EN: Get Office DLL objects and create Report
   }
}

Bu tasarım sayesinde ReportService sınıfı test edilebilir hale getirilmiş oldu. Mock nesneler oluşturulup tast işlemini gerçekleştirmek basitleşti.

Eğer Word döküman raporunu üreten kodu ReportService sınıfı içerisinde yapsaydık;

 • Test edilebilirlikten uzaklaşacaktık.
 • Birden fazla developer ile bir işi geliştiremeyecektik.
 • Rapor servis tipi somut nesnelere bağımlı olacaktı.
 • Yeni bir rapor üretici geliştirilmek istediğimizde servis sınıfını bozmak zorunda kalacaktık.

Adapter tasarım kalıbının uygulanması gayet basittir. Tek amacı ise birbirini tanımayan tipleri interface gibi soyut tipler kullanarak birbiri ile çalışabilir hale getimektir.

Kaynak Kod: https://skydrive.live.com/redir?resid=2884CE0681105B31!147