Asp.Net Web API verileri ile Google Charts kullanımı

19 Tem

Farklı platformların birbiri ile konuşabilmesi biz yazılımcılar için gerçekten büyük bir nimet. Bunu ASP.NET Web API verilerini kullanarak Google Chart API grafiklerini kolay bir şekilde çizdirebildiğimde bir kez daha anlamış oldum.

Geliştiriciler için birçok kullanışlı ürün ortaya koyan Google Google Chart API uygulaması ile grafik kullanmak isteyenlere yeni bir kapı açmıştır. Platform bağımsız uygulamalar konusunda çok iyi ürünler ortaya koymaya devam etmektedir. Bende bu grafik ürününü incelerken hemen bir Web API oluşturup kullanmak istedim. Başarılı sonuca ulaşınca da bunu sizlerle paylaşmak istedim.

Örnek bir Web API uygulaması üzerinden Google Grafiklerini çizdirmeye çalışalım. Hemen boş bir ASP.NET MVC uygulaması oluşturarak işe başlayalım. Örnek uygulamamızda hedeflenen buradaki Google sütun grafiğini çizmektir. Uygulama çalıştığında ulaşacağımız grafik aşağıdaki gibi olacaktır.

ASP.NET WEB API ve Google Charts

Grafikte kullanılacak olan veri modelini aşağıdaki şekilde oluşturarak işe başlayalım.

public class CompanyReport
{
  public string Year { get; set; }
  public double Sales { get; set; }
  public double Expense { get; set; }
 }

Model sınıfımız yıllara göre satış ve giderleri veren bir özet niteliğinde olup grafikte olması gereken verileri tutmaktadır.

Şimdi de bu veri tipine uygun verileri servis edecek olan bir Api Controller oluşturmalıyız.

public class CompanyController : ApiController
{
  public IEnumerable Get()
  {
     var result = new List
     {
       new CompanyReport{Year = "2008&", Sales = 1000, Expense = 452},
       new CompanyReport{Year = "2009", Sales = 1150, Expense = 652},
       new CompanyReport{Year = "2010", Sales = 950, Expense = 1052},
       new CompanyReport{Year = "2011", Sales = 1150, Expense = 252},
     };

     return result;
   }
 }

Api Controller sınıfımız olan CompanyController sınıfının Get() metodu CompanyReport verilerini içeren JSON tipinde bir veri seti döndürmektedir. Google Chart API aynı şekilde grafik çizim verilerini JSON tipinde almaktadır. Bu sayede en başa dönecek olursak, iki ayrık sistemi JSON ortak noktasında buluşturmuş olacağız.

Grafik çizim işlemini View tarafında bir Script içerisinde gerçekleştirmeye çalışalım. Scrip içerisine referans olan Google Char ve JQuery Javascript dosyalarını Google CDN üzerinden çağırmaktayım.

<script src="https://www.google.com/jsapi" type="text/javascript">// <![CDATA[
 <script type='text/javascript'
     src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js'/>
 <script type="text/javascript">

    function drawChart() {
      $.getJSON(&quot;/api/Company&quot;, null, function (items) {
        var table = new google.visualization.DataTable();
        table.addColumn('string', 'Yıllar');
        table.addColumn('number', 'Satışlar');
        table.addColumn('number', 'Giderler');

        for (var i = 0; i < items.length; i++) {
           table.addRow([items[i].Year, items[i].Sales,items[i].Expense]);
        }

        var options = { title: 'Şirket Raporları' };
        var chart = new google.visualization.ColumnChart(
                document.getElementById('chart_div'));
        chart.draw(table, options);
      });
    }
 google.load(&quot;visualization&quot;, &quot;1&quot;, { packages: [&quot;corechart&quot;] });
 google.setOnLoadCallback(drawChart);
// ]]></script>

Artık uygulamamızı çalıştırdığımızda Api verileriyle Google grafikleri çizilmiş olacaktır.

Bir sonraki yazıda görüşmek dileğiyle.

Kaynak Kod: Burada

Asp.Net MVC JSON Model Bining

7 May

Asp.Net MVC mimarisinde yer alan model binding konusunu daha önceki yazılarda ele almıştık. Bu yazıda ise model binding işlemini JSON nesneleri ile uygylamaya çalışacağız. Web projelerinde ihtiyaç duyduğumuz  javascript tabanlı sorguları gerçekleştirmek için JSON nesnelerini .NET nesnelerine dönüştürmemiz gerekebilir. Request data olarak JSON nesnelerini POST edebilmeliyiz.

Örnek Uygulama

Örnek uygulama olarak bir ürün arama işlemini JSON formatındaki verileri bir Action metoda POST edeceğiz.

Öncelikli olarak Request ile gelen JSON fromatındaki veriyi deserialize ederek .Net nesnelerine dönüştürecek olan ModelBinder sınıfımızı oluşturmalıyız.

public class JsonModelBinder : IModelBinder
{
   public object BindModel(ControllerContext controllerContext,
               ModelBindingContext bindingContext)
   {
     if (controllerContext == null)
       throw new ArgumentNullException("controllerContext");

     if (bindingContext == null)
       throw new ArgumentNullException("bindingContext");

     var serializer = new DataContractJsonSerializer(bindingContext.ModelType);
     var deSerialized = serializer.ReadObject(
               controllerContext.HttpContext.Request.InputStream);

     return deSerialized;
  }

}

DataContractJsonSerializer sınıfının ReadObject metodu Request üzerinden ile gelen veriyi (InputStream), ModelBindingContext sınıfının ModelType parametresine göre uygun .Net tipine dönüştürür.

Şimdi de ModelBindingContext sınıfına gönderilecek olan tipi hazırlamalıyız.

[DataContract]
[ModelBinder(typeof(JsonModelBinder))]
public class JsonProductSearchRequest
{
   [DataMember]
   public string Name { get; set; }
   [DataMember]
   public string Color { get; set; }
}

System.Runtime.Serialization isim alanına dahil olan DataContract ve DataMember attribute tipleri sınıfları ve sınıf üyelerini serileştirilebilir hale getirmek için kullanılırlar. (Yeri gelmişken söylemekte fayda var; Bir tipi serileştirmek JSON, XML veya Binary şekillerde olabilmektedir. Biz örneğimizde JSON serileştirme üzerinde duracağız). JSonProductSearchRequest sınıfımızı, model binding sırasında ihtiyaç duyulan attribute olan ModelBinder ile imzalıyoruz, parametre olarak ise daha önceden hazırladığımız JsonModelBinder tipini gönderiyoruz.

Artık Controller tarafında ihtiyaç duyulan Action Metodları hazırlayabiliriz.

public class ProductController : Controller
{
  [HttpPost]
  public JsonResult JsonSearch(JsonProductSearchRequest request)
  {
    return null;
  }
}

JsonSearch Action metodu, daha önceden hazırladığımız JsonProductSearchRequest tipinde bir parametre almaktadır.

Şimdi hazırladığımız bu metoda fiddler yardımıyla bir istek (request) göndererek durumu incelemeye çalışalım.

Fiddler Json POST
Fiddler Json POST

Fiddler aracında Composer sekmesinden Request Tipini POST olarak seçiyoruz. Sunucudaki uygulama linkimizi girerek Request Body kısmına uygun JSON verisini giriyoruz. Execute butonuyla çalıştırdığımızda kodumuza geçip “break point” ile takip edersek:

Json Model Binder
Json Model Binder

Gönderdiğimiz verinin POST edildiğini rahatlıkla görebiliriz.

Bu şekilde etkili sonuç veren bir çözüme ModelBinding nimetlerinden faydalanarak ulaşmayı başardık. JSON tabanlı arama işlemlerini rahatlıkla bu şekilde gerçekleştirebiliriz. Ben bu örnekte View sayfalarıyla uğraşmamak adına fiddler aracından faydalanmayı uygun gördüm.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere.

Asp.Net MVC 4 ve Jquery Datepicker uygulaması

26 Ara

Asp.Net MVC 4 uygulamalarında tarih biçimli form elemanlarını seçenekli bir şekilde kullanıcıya sunmak için en etkili yöntem JQuery datepicker UI elementini kullanmaktır. JQuery datepicker elementi ile detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Dil seçeneklerine kadar bir çok özelliği bu siteden bulabilrsiniz.

date1

Asp.net MVC 4 uygulamamızda tarih biçimindeki bir form elemanına nasıl datepicker özelliği eklendiğini incelemeye çalışacağız.

Hemen bir MVC 4 projesi oluşturarak işe başlayabiliriz. Uygulamımızda formu temsil etmek için rezervasyon adında bir Model tanımlıyoruz.


namespace DatepickerJQueryDemo.Models
{
   public class Reservation
   {
    public string Name { get; set; }
    public DateTime Date { get; set; }
   }
}

Modelimizi kullanmak adına ReservationController adında bir controller ekleyerek devam edebiliriz.


public class ReservationController : Controller
{
   public ActionResult Create()
   {
   return View();
   }
}

ReservationController sınıfımınız Create action metodu bir view döndürmektedir. Bu view içerisinde de create formu ve içierisinde de Name ve Date şeklinde iki metin kutusu olacaktır. Bundan sonraki adımınız Date şeklindeki metin kutusuna datepicker özelliğini katmak olacaktır.

editor

Yapacağımız ilk hamle SolutionExplorer penceresindeki projemizin Views dizinindebulunan Shared dizini içerisine EditorTemplates adında bir klasör ekleyip içerisine DateTime adında bir PartialView eklemek olacaktır.

partialview

EditorRemplates ve DisplayTemplates hakkında daha önceden yazılmış makaleleri buradan inceleyebilirsiniz. Bu işlemi yaptığımızda artık bütün view sayfalarındaki DateTime tipinde olan form elemanları (Html.EditorFor extension metodundan) tanımladığımız bu editör template dosyasını kullanır. Burada dikkat edecek olursak “model DateTime?” şeklinde modelin Nullable tipinde olduğunu belirtiyoruz. Bu belirtimi yapmadığımızda karşılaşacağımız hata mesajı şu şeklide olacaktır.

Hata: The model item passed into the dictionary is null, but this dictionary requires a non-null model item of type ‘System.DateTime’.

Bu hatanın sebebi Create action metodunun view sayfası bir reservation modeline bağlı olamsı, ancak create view sayfasına herhangi bir model nesnesi gönderilmediğinden modelin null olmasıdır. Bu sebeple Datetime nesnesi null şeklinde bir hata mesajı karşımıza çıkar.

Bu ince noktayı belirttikten sonra artık ikinci hamleye geçebiliriz. Bu hamlemiz ise formumuzdaki Date tipindeki text kutusuna JQuery datepicker tarafından kullanılacak olan “data-datepicker” adında bir class eklemek olacaktır. JQuery UI scripti bir elementte bu sınıfı gördüğünde, o elemente datepicker özelliğini yapıştırır.

javascript

Bu javascript kodu, input tipinde olan ve “data-datepicker” sınıfını içieren elementlere datepicker özelliğini ekler. Bir önceki adımımızda TextBox tipine “new{data_datepicker=true}” şeklinde sınıf eklemesini yapmıştık.

Bu javascript kodunu bir js dosyasına kaydedip  Create viewe sayfasına refereans olarak gösterebilirsiniz. Ya da direk Create sayfası içerisine yazabilirsiniz.

Son adımda ise Create view sayfasına jquery.ui dosyasını referens olarak vermek gerekmektedir. Bu dosya isteğe göre _Layout.cshtml sayfasına da referans verebilirsiz. Jquery datepicker  elementinin rengi ve şekline bağlı görünüm özellikleri de Content/themes/base/ jquery-ui.css dosyasında bulunmaktadır. Bu dosyayı da refereans olarak eklemeliyiz.

<link href=”~/Content/themes/base/jquery-ui.css” rel=”stylesheet” />

<script src=”~/Scripts/myscripts.js”></script>

<script src=”~/Scripts/jquery-ui-1.8.20.js”></script>

son

Not: Eğer jquery-ui.js refereansını eklemeyi unutursanız aşağıdaki gibi javascript hataları alabilirsiniz.

Hata: 0x800a01b6 – Microsoft JScript çalışma hatası: Nesne, ‘datepicker’ özelliğini veya yöntemini desteklemez.

Çalışan örnek uygulamaya buradan ulaşabilirsiniz.

Bir sonraki yazıda görüşmek dileğiyle.

Asp.net MVC DisplayTemplates Kullanımı

27 Tem

ASP.NET MVC projelerinde Model tarafından gelen property’ler için özel görünüm şablonları oluşturabiliriz. Bunun için kullanılacak yöntem DisplayTemplates şeklinde şablonlar oluştırmaktır. Display Template oluşturma işlemini gerçekleştirmek için Views/Shared altına DisplayTemplates şeklinde bir dizin oluşturmalıyız. Bu dizin altına şablonlarımızı tanımlayabiliriz.

Display  template içerisinde YesNo.cshtml adında bir partial view oluşturuyoruz. Bu view içerisini bool tipindeki değişkenleri istediğimiz gibi göstermek amacıyla doldurabiliriz. Örneğin kişinin profil tipinin gene veya özel olduğunu gösteren bir şablon oluşturalım. YesNo.cshtml içeriği aşağıdaki gibi olacaktır:

Model içeriğimizde şu şeklide olacaktır:

public class Register

{

[UIHint(“YesNo”)]

[Display(Name=”Profil Türü”)]

public bool Accept { get; set; }

}

Bu durumda view sayfalarında @Html.DisplayFor(m=>m.Accept) şeklindeki render istekleri sonucunda Genel veya özel şeklinde bir format oluşacaktır.

Sonuc:

Asp.net MVC EditorTemplates Kavramı

26 Tem

ASP.NET MVC projelerinde HTML kontrollerine etki edebilmenin bir yöntemi de EditorTemplate oluşturmaktır. Model tarafında tanımlanan bir tipe ait bir property için özel şablon(template) hazırlamak mümkündür. Örneğin bool tipindeki bir değişkene karşılık radio button grubu, checkbox veya combobox oluşturmamızı sağlamaktadır.

Bunu bir örnekle açıklamak daha isabetli olacaktır.

Views/Shared dizini içerisine EditorTemplates adında bir dizin oluşturarak işe başlayabiliriz.

EditorTemplates içerisine de YesNo.cshtml adında bir partial view oluşturauyoruz. Bu partial view ile basit bir şekilde bir bool türüne ait combobox temsil etmeye çalışacağız. Örneğin bir kayıt sırasında kişiden alınan profil tipinin genel veya özel olduğu bilgisini temsil edebiliriz.

Eğer genel seçilirse true, özel seçilirse false dikkate alınacak.

Bu template nasıl kullanılacak?

Template kullanımı için bir model içerisindeki bool tipini UIHint attribute ile imzalamamız gerekecek. UIHint attribute parametresi olarakta template adını giriyoruz.

public class Register
{
   [UIHint("YesNo")]
   [Display(Name="Profil Türü")]
   public bool Accept { get; set; }
}

Bu sayede Register modelini kullanan view sayfalarında @Html.EditorFor(m=>m.Accept) şeklindeki ifadelerin yerine direk SelectList gelecek.

Sonuç:

Asp.net MVC Custom Image Helper

24 Tem

Asp.net mvc uygulamalarında view tarafında kullanılmak üzere kendi özel extension metodlarımızı oluşturabiliriz. Oluşturduğumuz extension metodları da mevcut Html helper tipine bağlayarak rahatlıkla kullanabiliriz.

Html helper tipinde mevcut extension metodlar Action, ActionLink, Label,… şeklinde devam etmektedir. Asp.net mvc takımı, genel ihtiyaçları karşılamak için bu metodları oluşturmuştur. Tüm ihtiyaçlara karşılık verecek metodları da oluşturup sisteme dahil etmeleri de anlamsız ve büyük bir yüktür zaten. İhtiyacımız olan tipleri kendimiz geliştirebilmemiz için bize açık kapı bırakılmıştır.

Bizde bu kapıdan girerek kendi image extension metodumuzu Html helper tipine dahil edelim.

Extension metodlar, statik bir sınıf içerisine statik metodlar halinde tanımlanırlar. Biz de bu şartlara göre Image metodumuzu oluşturabiliriz.


public static class ImageHelper
{
   public static MvcHtmlString Image(this HtmlHelper helper, string imageUrl, string altTag)
   {
      TagBuilder tag = new TagBuilder("img");
      tag.MergeAttribute("src", imageUrl);
      tag.MergeAttribute("alt", altTag);

      return MvcHtmlString.Create(tag.ToString());
   }
}

Artık bu sınıfı view tarafına gösterdiğimizde, @Html.Image(“”,””) şeklinde kullanabiliriz. O halde ImageHelper sınıfını view tarafına nasıl göstereceğimizi inceleyelim.

1.Yol

View sayfasının içerisinde using keywordu ile sınıfın bulunduğu dizini göstermek. View sayfasının  en üstüne @using MyProject.Helpers kodunu yapıştırarak extension metodu kullanmaya başlayabiliriz.

2.Yol

Solution penceresinde ASP.NET MVC projemizin Views dizinindeki web.config dosyası içerisindeki <system.web.webPages.razor>  içerisindeki <namespaces> düğümüne ekleyebiliriz.


<namespaces>
  <add namespace="System.Web.Mvc" />
  <add namespace="System.Web.Mvc.Ajax" />
  <add namespace="System.Web.Mvc.Html" />
  <add namespace="System.Web.Routing" />
  <add namespace="MyProject.Helpers" />
</namespaces>

Bu yöntemi uyguladığımızda ilk etapta kodun kullanımı sırasında, extension metodumuzun altını kırmızı olarak çizebilir. Ancak kod çalışır. Eğer visual studio restart edilirse artık extension metodun altı çizilmeyecektir. Bu sorun intellisense tarafına kodumuzun web.config tarafından dahil olamadığındn kaynaklanıyor.

Kodun kullanımı:

@Html.Image(“../Content/Images/flower.jpg”,”flower”)

Sonuç:

Asp.net Globalization Ayarları

18 Tem

Asp.net projelerimizi yayınladığımızda bazen türkçe karakter sorunlarıyla karşılaşabilmekteyiz. Bu yazıda anlatmak istediğim Türkçe karakter sorununda ziyade geliştirme yaptığımız bilgisayarlar ile sunucular arasındaki kültür farkından kaynaklanabilecek sorunlar hakkında olacak.

Örneğin kendi makinamız türkçe işletim sistemli ve sunucumuz da yurt dışında. Bu durumda hem türkçe karakter sorunu, hem de tarihsel farklardan dolayı oluşabilecek tarih format farklılıkları gibi sorunlarla karşılaşabilmekteyiz. Bu durumu aşmak için yapmamız gereken web.config dosyası içerisindeki system.web alanına bir globalization ayarını düzenlemektir.


<system.web>
<globalization culture="tr-TR" />

Bu durumda kültük farkından kaynaklanan sorunlardan kurtulabilmekteyiz.

Eğer ASP.NET MVC projesi ile geliştirme yapıyorsak, Default model binder, kültür farkından dolayı tarih formatlarındaki property’leri set edemiyor. Böyle bir sorunu da bu şekilde aşabilmekteyiz.

Asp.net MVC Razor Hepler ile Durum Çubuğu Yapmak

15 Eyl

Bu yazıda tamamen kendi emeklerimizle, jquery veya başka hazır kütüphane yardımı almadan bir ilerleme çubuğu(progres bar) yapmaya çalışacağız.

Yeni bir ASP.NET MVC projesi yaratarak işe başlıyoruz.

Projelerde genellikle ingilizce değişken adları kullanmaya çalışıyorum ki yazının ingilizcesini hazırlarsam çalışan örnek projeyi değiştimeye gerek kalmasın.

Örnek projede içiçe iki div etiketleri kullanıyoruz. Dıştaki div kapsül, içteki div ise durumu göstermeye yarayacak.

Çalışan uygulama görüntüsünü şu şeklide verelim ki daha fazla merak uyandırmadan düşünce geliştirmeye geçelim.

Yukarda görüldüğü gibi iç içe iki div etiketi içersinde son duruma ait yüzdelik gösterim yapılmış durumda.

İlk olarak css dosyamız içerisinde durum göstergesi için gerekli ayarlamalar şu şekilde belirliyoruz.

#progressBar{
  border:1px solid #4771a5;
  height:15px;
}

#progressInner{
  background-color:#96b1d2;
  height:15px;
}

Daha sonra razor view ortamında bir helper kodluyoruz. Helper ise aşağıdaki şekilde olacaktır.

@helper  ProgressBar(double BarWidth, double InnerWidth){

  BarWidth = BarWidth < 0 ? 100 : BarWidth;
  InnerWidth = InnerWidth < 0 ? 100 : InnerWidth;
  BarWidth = BarWidth > 400 ? 400 : BarWidth;

  InnerWidth = InnerWidth > BarWidth ? InnerWidth = BarWidth : InnerWidth;

  string barWidth = BarWidth.ToString() + "px";
  string innerWidth = InnerWidth.ToString() + "px";
  string persantage = ((int)(InnerWidth / BarWidth * 100)).ToString()+"%";

  <div id="progressBar"  style="width:@barWidth">
    <div id="progressInner" style="width:@innerWidth"></div>
  </div>
  <label>@persantage</label>

}

Yukarda ProgressBar adında bir helper oluşturulmuş durumda. Helper içerisinde kullanıcının abuk değerler verip gösterge çubuğunu sapıtmaması için bir dizi önlemler alıyoruz. Bar ve Inner değerinin sıfırdan küçük veremesin, dolan mavi kısım Bar değerini geçemesin v.s gibi. Duruma göre daha fazla önlem alınabilir.

Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur ki, html etiketlerinin css özellikleri dinamik olarak değişmektedir.

Geriye kaldı ki bu helper nasıl kullanılacak. O da şu şekilde.


<h2>Razor Helper Progress Bar</h2>

@ProgressBar(300, 120)

Evet sadece bu kadar. ProgressBar helper’ı artık farklı denemelerle kullanılabilir duruma getirdik.

Nerelerde kullanılabilir?

Veritabanından çekilen değerleri göstermek için ideal bir yöntem olabilir. Örneğin bugün en çok satış yapan çalışanın yaptığı satış bugün yapılan toplam satışların yüzde kaçına tekabül ediyor.

Neden bununla uğraşalım?

Çünkü koda tamamen hakimiz. Yukardaki örnekte Bar yüksekliğini css içerisinde sabitledim. İstersek dışarı çıkarıp Width özelliği gibi dinamik hale getirebiliriz.

Soru: Sizce ProgressBar metodunda double parametreler string dönüşümü yapılmadan style içersine nasıl yerleştirilir?

Uygulamanın çalışan kodları buradadır.

Umarım faydalı olmuştur herkese iyi çalışmalar.

Asp.net MVC ActionMethodSelector Attribute

26 Ağu

Bu yazımızda controller action metodları çalıştığı durumlarda action metodunu kontrol eden kendi attribute sınıfımızı nasıl oluşturabileceğimiz üzerinde duracağız. Kendi özel attribute sınıfımızı oluşturmak için yazdığımız sınıfı ActionMethodSelectorAttribute sınıfından türetmemiz gerekiyor.

Bu sınıf ileri düzeyde oluşturulmuş bir sınıf olacak. Miraslama işlemi ile oluşturduğumuz sınıfa ActionMethodSelectorAttribute sınıfından gelen IsValidForRequest() adında tek bir metod olacaktır.

    public class AjaxMethod : ActionMethodSelectorAttribute

{

public override bool IsValidForRequest(ControllerContext controllerContext, System.Reflection.MethodInfo methodInfo)

{

if (!controllerContext.HttpContext.Request.IsAjaxRequest())

{

throw new Exception(“Bu metod [” + methodInfo.Name + “] sadece Ajax request için tanımlanmıştır.”);

}

 

return true;

}

}

 

Oluşturulan attribute bir action metoda şu şekilde uygulanmaktadır:

        [AjaxMethod]
        public ActionResult Unknown()
        {
            return View();
        }

Eğer Unknown() metoduna Ajax request haricinde bir request gelirse aşağıdaki gibi bir hata sayfasıyla karşılaşıyor olacağız.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar.

Asp.net MVC Action Kontrolü ve Action Attribute

25 Ağu

Bu bölümde controller sınıfımızdaki action metodları nasıl kontrol edilebileceği vebu metodlara erişim izinlerini belirleyen ve bu metodları bir anlamda özelleştiren bazı attribute’lerden bahsedeceğiz. İnceleyeceğimiz bazı attribute’ler:

 • AcceptVerbs
 • ActionName
 • ActionMethodSelector

AcceptVerbs Attribute

Bu attribute action metoduna HTTP operasyonları yardımıyla erişme izinlerini belirler. Bir action metoduna sadece HTTP Get metoduyla ya da Post metoduyla erişilmesini isteyebiliriz. Bu durumda ilgili action metodumuz AcceptVerbs attribute ile işaretlememiz gerekecektir.

Bir employee controller sınıfımıza ait Create() metodu olduğunu varsayacak olursak bu noktada iki adet Create() action metoduna ihtiyacımız olacaktır. Birinci metod HTTP GET operasyonu ile metodu ile çağrılmalı ve form sayfasını karşımıza çıkarmalı, ikinci metod ise form doldurulduktan sonra HTTP POST metodu ile verilerin alınarak işlenmesini sağlayacaktır.

// GET: /Employee/Create

[AcceptVerbs(HttpVerbs.Get)]

public ActionResult Create()

{

return View();

}
// POST: /Employee/Create

[AcceptVerbs(HttpVerbs.Post)]

public ActionResult Create(Employee employeeToCreate)

{

try

{

//Kayıtları yap…

return RedirectToAction(“Index”);

}

catch

{

return View();

}

}

Bu durumda bowser ortamından /Employee/Create şeklinde çağırdığımızda eğer controller oluşturulmamışsa hata raporu gözükecektir.

The resource cannot be found.

Description: HTTP 404. The resource you are looking for (or one of its dependencies) could have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.  Please review the following URL and make sure that it is spelled correctly.

Requested URL: /Employee/Create

Bu hatanın sebebi, henüz Employee adında controller oluşturulmamış olmasıdır.

Employee adında bir Controller oluşturulduktan sonra ve bir Create action metod oluşturulursa sorun çözülmüş olacaktır.

Action metodlarını HTTP operasyonlarıyla işaretlemenin bir diğer yolu ise aşağıdaki şekildedir. [AcceptVerbs(HttpVerbs.Post)] yazımının kısa yazılmış şeklidir.

        [HttpGet]
public ActionResult MyAction()

{

return View();

}

Bu metod daha kullanışlıdır. Hazır oluşturulmuş attributeler yazdımıyla işaretlemeler yapılmaktadır.

HTTP operasyonlarından en çok bilinen POST ve GET operasyonlarıdır. Diğer operasyonlar DELETE, PUT, HEAD, TRACE, CONNECT.