Yaygın Olarak Kullanılan Javascript MVC Çatıları

25 Eki

Yazılım dünyasında en popüler tasarım şablonlarından olan MVC(Model View Controller) tasarım şablonu, geleneksel programlama dillerinin yanında Javascript tarafında da yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. MVC bir uygulamada yapılması gereken işlerin üç sınıfta birbirinden ayrılmasıdır.

Model: Modellenen verinin tipi olarak düşünülebilir. Örneğin; ürün, kullanıcı, sipariş, v.s

View: Uygulamanın ön yüzü oalrak düşünülebilir. Örneğin; temalar, css, resimler.

Controller: Uygulamadaki eylemleri karşılar. Örneğin; Tıklamalar, istekler, cevaplar.

Javascript dili, kullanıcı(client) taraflı bir dil olduğundan ve internet tarayıcısı(browser) tarafından yorumlandığından bir ön yüz geliştirme aracıdır. MVC tasarım şablonunun ön yüzde yani View tarafında uygulanması biraz ilginç gelebilir. Fakat her ne kadar View tarafında olsak da ortada bir programlama aracı vardır ve bu programlama aracı ile yani javascript ile ön yüzde MVC şablonunu uygulamak mümkündür. Model ve Controller olarak javascript nesnelerini, View olarak ise HTML elemntlerini düşünebiliriz. Bu sayede MVC şablonunu ön yüz geliştirme ortamına uygulayabiliriz.

Neden MVC çatıları kullanılır?

Javascript MVC çatısı altında DOM etkileşimleri yanı sıra Sunucu ve Kullanıcı arası iletişimleri sağlamak mümkündür. Bu iletişim sırasında alınan ve gönderilen veriler üzerinde bazı mantıksal işlemleri uygulamak gerekebilir. MVC çatılarını kullanarak bu mantıksal işlemleri View tarafından ayırabiliriz.

Bir uygulama çatısı geliştirmek çok külfetli ve maliyetli olduğundan sıfırdan kütüphaneler yazmak yerine güven kazanmış açık kaynak kütüphaneleri kullanabiliriz.

Seçerken Dikkat

Bir MVC çatısını seçerken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlar:

  • İhtiyacımızı gerçekten karşılayacak yapıda olması.
  • Destek alabilecek bir topluluğun olması.
  • Dökümantasyonunun iyi yapılmış olması.
  • Küçük uygulamalarla kullanım kolaylığının test edilmiş olması.

Javascript MVC Çatıları

MVC tasarım şablonunun javascript tarafında rahatça kullanılabilmesi için birçok çatı(framework) geliştirilmiştir.

Benim tecrübe ettiğim javascript MVC araçları Knockout, AngularJS, giriş seviyesinde de Backbone olmuştur. Fakat yaygın olarak kullanılarn Javascript MVC araçlarını şu şekilde listeleyebiliriz:

  • AngularJS
  • BackboneJS
  • KnockoutJS
  • EmberJS
  • AgilityJS
  • CanJS


Bir sonraki yazıda görüşmek dileğiyle.