Angularjs Emit ve Broadcast

7 Oca

Angularjs uygulamalarında Dom elemanlarını haberdar etmek için kullanılan iki yöntemden biri broadcast diğeri de emit metotlarıdır.

Broadcast, root scope dan başlayarak bütün alt scope’ları yaydığı bilgiden haberdar edilebilir. Aşağıdaki resimde ifade edildiği şekli ile inceleyecek olursak, çalışma zamanında ilk MapController nesnesi Dom üzerine yerleştiğinde hiyerarşik olarak üst scope’dan aşağı doğru tüm scope’ları haberdar etmektedir.

Emit, yönteminde ise resimde görüldüğü üzere sadece parent scope’lar bilgilendirilir.