En Sık Kullanılan Git Komutları

24 Eyl

Developerlar için faydalı olabilecek Git komutları aşağıda liste halinde sunulmuştur.

git branch  
# Branch listele
git branch <new-branch-name>  
# Yeni brach oluştur
git checkout <other-branch>  
# Branch’e geç
git checkout -b <new-branch>  
# Branch oluştur ve ona geç
git branch -d <delet-branch-name> 
# Branch sil
git log  -- oneline 
# Commit history, tek satırda
git status 
# Stageing Directory'ye atılan ve atılmayanları göster
git add <file> 
# Working Directory'deki <file> Staging Directory'ye at
git add <dircetory> 
# Working Directory'deki <directory> Staging Directory'ye at
git add . 
# Working Directory'deki herşeyi Staging Directory'ye at
git reset . 
# Staging Directory'deki herşeyi Working Directory'ye at
git commit -m 
# "Commit" mesajı ile commit et
git revert <commit id> 
# Yapılan Commit geri al
git push -u <remote> <branch-name> 
# Local ortamda yapılan Commit'leri uzal sunucuya gönder 
git config --global core.autocrlf true
# Unix temelli OS'de kullanılan satır sonu karakteri kullan 

          

Opnelayers Contribution (Katkı Sunma)

27 May

Opanleyers, harita uygulamaları geliştirmek amacıyla geliştirilen açık kaynak kodlu bir Javascript kütüphanesidir. Uygulama kendini şu şekilde ifade eder:

A high-performance, feature-packed library for all your mapping needs.

yani

Tüm harita ihtiyaçlarınız için yüksek performanslı, özelliklerle dolu bir kütüphane.

Açık kaynak kütüphane olduğu için tüm geliştiricilerin sunabileceği katkılara açıktır. Openlayers kütüphanesine katkıda bulunabilmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Geliştirme ortamının hazırlanması

Geliştirme ortamı için öncelikle kütüphanenin fork edilmesi gerekmektedir. Github ortamında bir havuzun (repository) fork işlemi, o kodun kendi Github havuzunuza bir kopyasının alınmasıdır. Şu anda Openlayers 6.3.1 sürümü yayınlanmış durumdadır.

Gerekli Geliştirme Araçları

Bilgisayarınızda bulunması gereken minimum ihtiyaç listesi:

 • Git
 • Node.js (minimum 8 ve üstü)

Kodun indirilmesi

Fork işleminin ardından kendi Github hesabınızda Openlayers kütüphanseisnin bir kopyası oluşturulur. Bu kopyayı kendi bilgisayarınıza clone veya downlad şeklinde indirmeniz gerekmektedir.

Uygulamanın çlışabilmesi için, kod indirme işleminden sonra kod dizininde bir terminal açarak node bağımlılıklarını yüklemelisiniz. Bunu yapan komut:

$ npm install

Örnek uygulamanın çalıştırılması

Kodda bulunan örnek uygulamalarının çalıştırılıp internet tarayıcısında görüntülenebilmesi için gerekli komut:

$ npm run serve-examples

serve-examples” script’i, package.json içerisinde tanımlanmıştır.

Testlerin çalıştırılması

Openlayers uygulaması test driven olarak geliştirilmiştir. Uygulamanın çalışabilir olması için tüm testlerin geçmiş olması gerekmektedir. Katkı sunduğunuz kod birimlerinin testlerinin yapılmış ve geçmiş olması gerekmektedir.

Testler bir kez çalıştırılması için gerekli komut:

$ npm test

Testleri geliştirme süreci boyunca sürekli çalıştırmak için gerekli komut:

$ npm run karma

Örnek uygulamalar

Openlayers örnek uygulamaları “examples” dizininde bulunmaktadır. Eklemek istediğiniz özelliklere ait örnek çalışma dosyalarını(html, js, css) “examples” dizininde oluşturabilirsiniz.

Pull Request

Openlayers katkı alma talebini pull requests (çekme isteği) ile gerçekleştirir. Pull request göndermeden önce kodun, aşağıdaki çekme isteği yönergesine uygun olduğundan emin olmalısınız.

Bir pull request yapmadan önce, neye katkıda bulunmak istediğinizi açıklayan bir issue oluşturmalısınız. Bu sayede yaptığınız pull request, fark edilir ve uygun olmayan bir şeye katkıda bulunmanız sağlanır. Geliştirici olarak açtığınız issue uygun görülürse, openlayers yetkilileri tarafından ilgili issue, pull request accepted şeklinde etiketlenir. Bu etiketleme işleminden sonra artık pull request gönderebilirsiniz.

Pull request talebi:

 • OpenLayers’ın kodlama stiline uygun olmalıdır.
 • Sürekli Entegrasyon sistemi(Continuous Integration system) tarafından otomatik olarak yürütülen entegrasyon testlerini geçmelidir.
 • Her pull request için tek bir sorun üzerinde çalışın.
 • İşlem geçmişi(commit history), kodda yapılan değişiklikler açıklar. Bu nedenle, binlerce satırı değiştirerek bunu tek bir commit ile açıklamak yerine, küçük, mantıksal ve anlaşılabilir işlemlere commit’ler uygulayın.
 • Kısa ve öz commit mesajları ekleyin.
 • Kodunuz otomatik olarak birleştirilebilir olmalıdır. Bazen master’da yapılan diğer değişiklikler, pull request (çekme isteğinizin) otomatik olarak birleştirilemeyeceği anlamına gelebilir.

Kaynak: https://github.com/openlayers/openlayers/blob/master/CONTRIBUTING.md

Git Push Error – Marge the remote changes

29 Kas

Github üzerinde repository oluştururken karşılaşabileceğiniz sorunlardan biri “Push” komutu kullanılırken alacağınız  hata mesajıdır.  Benim bu sorunu yaşamama sebep olan durum, Github üzerinde repository oluştururken “Initialize this repository with a README” seçeneğini işaretleyerek README dosyasının oluşturulması neticesinde uzak depoda(repository) oluşan değişikliklerdi.

Git Initialize

Bilgisayarım üzerinden local depo(repository) dosyalarımı “Push” komutu ile göndermeye çalıştığımda aşağıdaki hata ile karşılaştım.

Git Push Error

Bu hatanın sebebinin uzak depodaki(repository) değişiklikleri local depo üzerindekilerle birleştirmemek olduğunu “Merge the remote changes (e.g. ‘git pull’)” mesajından anlayabiliyoruz. Yani uzak depoda olan bitenden local depo haberdar değildir. Yukarıda belirttiğim gibi uzak depo oluşturulurken README dosyası da oluşturulmuştu.

Aslında takım halinde çalışılan bir projede çalıştığımızı varsayacak olursak, takım arkadaşımızın uzak depoya attığı projeji biz tarafımıza alıp değişiklikleri birleştirmeden depoya gönderemeyiz.

Bu gibi durumlarda uzak depodaki değişiklikleri çekmek için “Pull” komutunu kullanmalıyız. Bu durumda değişikliklerin local tarafa çekilmesi, birleştirme işlemini de gerektirecek çünkü local tarafta da bir değişklik olmuş olacak.

Uzak depodaki değişiklikleri çekmek için şu komutu kullanmalıyız:

git pull origin master

Git Pull Command

“Pull” komutunun ardından “Push” komutunun düzgün bir şekilde çalıştığını görmekteyiz. Çünkü “Pull” komutu uzak depodaki değişiklikleri çekerek local depo ile birleştirdi. Böylece sorunumuz çözülmüş oldu.

Tekrar görüşmek dileğiyle.

GIT Nedir? ve Windows için GIT

28 Kas

GIT bir versiyon kontrol sistemidir. Yazılımcılar için geliştirme sürecinde önemli bir yeri olan versiyonlama mekanizmasını otomatikleştirebilen bir sistemdir. GIT, kökeni Linux tabanlı bir topluluk olsa da Windows tarafındaki gönüllüler sayesinde Windows dünyasına da kazandırılmıştır. Windows için GIT geliştirmek amacıyla MSys/MinGW projeleri baz alınmıştır.

Git for Windows(MinGW) projesi temel düzeyde Git kullanıcılarına hitap ederken, msysGit projesi geliştiriciler, testçiler, bakım ve dağıtım ekibi tarafına hitap etmektedir.

Hem MinGW hem de msysGit projelerinin depolama yeri Web tabanlı GitHub platformudur.

Ben kendi projelerimi versiyonlamak için msysGit uygulamasını kullanıyorum. msysGit programına buradan ulaşabilirsiniz. Programı indirip kurmak gayet basit olduğu için kurulum anlatımı yapmadım.

Programın kullanım arayüzü olarak komut ve GUI destekli olmak üzere iki seçeneği bulunmaktadır.

Git grafiksel arayüzü (Git GUI) şu şekildedir:

Git GUI

Git komut arayüz görüntüsü (Git Bash) şu şeklidedir:

Git Bash

Git Bash için bazı komutlar şu şeklidedir:

clear: Komut ekrarnını temizler.

mkdir: Bulunduğunuz dizin içerisine yeni bir dizin oluşturur.

ls: Bulunduğunuz dizindeki dosya ve dizinleri listeler.

cd: Dizin değiştirir.

git –version: Sistemde kurulu olan Git versiyonunu verir.

git init: Bulunduğu dizine “.git” adında yeni bir git deposu(repository) oluşturur.

git add: Çalıştığınız dizindeki dosyalarda oluşan değişiklikleri indekse ekler.

git status: Çalıştığınız dizindeki dosyaların indeksteki durumunu gösterir.

git commit: İndekse yazılmış tüm değişiklikleri alır ve bu değişiklikleri işaret eden yeni bir icra(commit) nesnesi oluşturur ve bu icra nesnesine şube ayarlar.

git remote: uzak depoların takma adlarını listeler.

git remote add: projenize yeni bir uzak depo ekler.

git push: Değiştirilmiş tüm yerel nesneleri uzaktaki depoda bulunan şubelere atar.

Yukarıdaki komutlar ile bir depo(repository) oluşturup uzaktaki bir depoya gönderme işlemi yapılabilmektedir. Bu komutlardan başka birçok komut vardır ancak şimdilik yeterli olacak komutlar elimizdekilerdir.

Örnek Uygulama

Geliştiriciler olarak projelerimizi versiyonlar halinde uzak bir depoda tutmak istediğimizde aklımıza ilk gelecek olan GitHub platformudur. Git de zaten bu platforma veri gönderebilmektedir.

Bu örnek uygulamamızda bir Visual Studio projemizi msysGit yardımıyla GitHub üzerinde oluşturduğumuz bir depoya(repository) göndermeye çalışalım.

Git tarafında ön bilgiye sahip olduğumuza göre bir de GitHub tarafında neler yapmamız gerektiğine göz atalım. Öncelikle GitHub web sayfasında bir hesap oluşturmamız gerekmektedir. Hesap oluşturduktan sonra GitHub web sayfasında “Create New Repository” veya “New Repository” şeklinde oluşturulmuş link yardımıyla yeni depo oluşturma sayfasına yönlendiriliriz.

GitHub New Repository

Yukarıdaki resimde de görüldüğü üzere TestConsoleApplication adında bir repository oluşturuyoruz.

Dikkat: Github üzerindeki repository içerisine veri gönderebilmek için bir güvenlik seviyesi ayarı olan SSH Key oluşturup sitedeki Account Settings bölümüne kaydetmemiz gerekmektedir. Bu işlemi Github burada bizim için anlatmış. Bu ayarı yapmadığımızda gönderdiğimiz veriyi almayacaktır.

Bu güvenlik ayarını da başarılı bir şeklide yaptıktan sonra Visual Studio ortamında oluşturulmuş “TestConsoleApplication” adında bir c# projesini Github depomuza gönderelim.

Projemizi D sürücüsü üzerinde TestConsoleApplication adında bir dizinde tutacağız ve Git üzerinden bu dizinde işlem yapacağız.

Git Commands 1,2,3

KOMUT:1 D sürücümüzde projemizin bulundupu TestConsoleApplication dizinine girer.

KOMUT:2 Dizin içerisine .git adında bir yerel depo oluşturur. Oluşturulan bu dizin (.git) gizli olabilir. Göremezsseniz klasör seçeneklerinden  “gizli dosya ve klasörleri göster” seçeneğini seçip bakabilirsiniz.

KOMUT:3 Dosya değişikliklerini indekse ekler.

Git Commands 4

KOMUT:4 Yeni bir icra(commit) nesnesi oluşturur.

Git Commands 5,6

KOMUT:5 Projeye git@github.com:bayramucuncu/TestConsoleApplication.git depo yolunu ekler.

KOMUT:6 Değiştirilmiş tüm yerel nesneleri uzak depo adersine gönderir.

Gönderdiğimiz projeye web sitesi üzerinden göz atacak olursak şu şeklide bir manzara karşımıza çıkacaktır.

Github Repository

Bu test projesi Github üzerinde oluşturulmuş genel bir projedir. Herkese açık bir şekilde düzenlenmiştir.

Tekrar görüşmek dileğiyle.