ASP.NET MVC Projesinde Dependency Injection Uygulanması

30 Haz

Daha önce hazırladığım Dependency Injection Tasarım Deseni başlıklı yazıda, yazılım tasarımında sınıfların birbirine olan bağımlılıklarını esnetmeyi ve bağımlılıkların sınıf dışından enjekte edilmesini incelemiştik. Bu yazımızda ise konunun bir örnek uygulaması niteliğinde olan ASP.NET MVC uygulamalarında Dependency Injection uygulamasını inceleyeceğiz.

Bu yazımızdaki örnek uygulamamızı geliştirirken, soyut sınıflar ile somut sınıflar arasındaki bağlantıyı kurarken ve somut nesne oluştururken IoC Container denen yardımcı kütüphanelerden faydalanacağız. Yine bu örnek uygulamada IoC Container kütüphanesi ile  somut nesnelerin kullanıcı(client) sınıf içerisinde “new” anahtar sözcüğü ile oluşturmak yerine, IoC Container tarafından oluşturulduğunu göreceğiz.

Örnek Uygulama

Örnek uygulamamızda ASP.NET MVC controller sınıfına Dependency Injection tarasım deseni ile bağımlılıkları dışarıdan soyut nesneler(interface veya abstract) yardımıyla vererek uygulamayı çalıştırmayı deneyeceğiz.

Öncelikle Controller sınıfımızı tanımlayarak işe başlayabiliriz.

public class HomeController : Controller
{
  private readonly IProductService productService;

  public HomeController(IProductService productService)
  {
    this.productService = productService;
  }
  public JsonResult Index()
  {
    IEnumerable<Product> products = productService.GetBestSellers();

    return Json(products, JsonRequestBehavior.AllowGet);
  }

}

Gördüğünüz üzere, Controller sınıfında hiç bir şekilde nesne oluşturma işlemi gerçekleştirilmiyor. Dışarıda oluşturulan ProductService nesneleri Controller sınıfı içerisine enjekte ediliyor. IProductService tipi bir interface’dir. Bu interface tipini uygulayan sınıflar HomeController içerisinde çalışabilir. IProductController tipindeki nesneler constructor metodu yardımıyla sınıf içerisine alınıyor.

ASP.NET MVC Controller sınıflarının varsayılan(default) halleri çalışma zamanında parametresiz constructor metodlarını ararlar. Bu tanımlama ASP.NET DefaultControllerFactory içerisinde belirlenmiştir. ASP.NET MVC open source olduğundan isteyen MVC kodlarını açıp inceleyebilir. Biz constructor seviyesinde injection işlemi yapacağımızdan DefaultControllerFactory sınıfının GetControllerInstence metodunu ezerek yani yeniden tanımlayarak istediğimiz formata getirmeliyiz.

Bu tanımlamayı yapmadan önce uygulamada kullanacağımız NInject kütüphanesinden bir iki cümle ile bahsedelim. Ninject kitüphanesi bir konteynır olarak çalışır. Soyut nesneler ile somut nesnelerin eşleştirildiği ve istendiğinde somut nesnelerin(new) oluşturulduğu kütüphanelerdir.

public class NinjectControllerFactory : DefaultControllerFactory
{
   private readonly IKernel kernel;

   public NinjectControllerFactory()
   {
     kernel = new StandardKernel(new NinjectBindingModule());
   }

   protected override IController GetControllerInstance(RequestContext requestContext, Type controllerType)
   {
     return controllerType == null ? null : (IController)kernel.Get(controllerType);
   }
}

public class NinjectBindingModule : NinjectModule
{
   public override void Load()
   {
     Kernel.Bind<IProductService>().To<ProductService>();
   }
}

Burada tanımlanan kod parçasında anlatılmak istenen şey DefaultControllerFactory metodunun Controller Instance oluştururken karşılaşacağı parametresiz constructor metodu oluşturma hatasını engellemektir. Ninject aracılığı ile Controller tipine göre bir nesne oluşturuyor. Örneğin HomeController için controllerType HomeController olacaktır ve constructor metodunda IProductService interface tipini parametre olarak alacaktır. HomeController tipinde bir nesne oluştururken constructor metodda karşılaştığı parametreyi Kernel bildiği için hemen nesnesini oluşturarak Controller sınıfına vermektedir.

Artık Global.asax sınıfı içerisine bu yapıyı tanıtma işlemi kaldı. Onu da şu şeklide gerçekleştirebiliriz.

public class MvcApplication : System.Web.HttpApplication
{
   protected void Application_Start()
   {
    //diğer tanımlamalar...

    ControllerBuilder.Current.SetControllerFactory(new NinjectControllerFactory());
   }
}

Uygulamayı çalıştırdığımızda çıktı olarak şu şekilde bir JSON veri dönecek:

[{"Name":"Notebook"},{"Name":"PC"}]

Örnek uygulamanın kodlarını SkyDrive üzerinden paylaştım. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere.

Kaynak Kodlar: Burada

Asp.Net MVC Custom Controller Factory

4 May

Asp.net MVC mimarisini benim için değerli kılan özelliklerinden başında genişletilmeye uygun olarak tasarlanmış olması gelmektedir.

Bu yazımızda Asp.Net MVC yaşam alanına giren bir isteği(request) ilk karşılayan Controller mekanizmasının özelleştirilmesi üzerinde duracağız. MVC mimarisinde Controller tipleri belli kurallar dahilinde tanımlanmıştır. Bu kuralların dışına çıkmak istediğimizde kendi isteğimize göre özel kurallar oluşturarak sisteme dahil etmemiz gerekmektedir. Default olarak tanımlanmış Controller kurallarından biri de Controller sınıflarının kurucu metodları (constructor) parametresiz olmasıdır.

Controller
Controller

Bu yazımızda parametresiz constructor metodunu ihlal ettiğimizde karşılaşacağımız sorunlar ve çözümleri üzerinde duracağız.

Parametresiz Constructor Hatası
Parametresiz Constructor Hatası

Parametresiz constructor kuralını ihlal ettiğimizde hemen bir hata ile karşılaşırız. Burada yapmak istediğimiz IoC (Inversion of Control) mantığında Controller sınıfına dışarıdan bir nesne(securityService) enjekte etmektir. Bu işlem için piyasadaki Ioc kütüphanelerini kullanabiliriz. Piyasada şu anda kullanılan kütüphaneler widsor, structuremap, ninject,… şeklinde sıralanabilir. Şu anda konumuz olmasa da IoC kütüphanelerinin yaptığı işten hemen kısaca bahsedelim. IoC kütüphaneleri interface gibi soyut tiplere karşılık olarak belirlediğimiz somut sınıflara ait nesneleri ihtiyaç duyduğumuzda oluşturarak bize sunarlar. Bu sayede “new” anahtar sözcüğü ile Controller içinde nesne oluşturarak somut tiplere bağımlı kalmamış oluruz.

Bu kısa notun ardından kendi tasarladığımız ControllerFactory sınıfımızı oluşturmaya başlayalım.

public class IocControllerFactory : DefaultControllerFactory
{
  protected override IController GetControllerInstance(

  RequestContext requestContext, Type controllerType)
  {
     return (IController)ObjectFactory.GetInstance(controllerType);
  }
}

DefaultControllerFactory sınıfının GetControllerInstance metodunu ezerek Controller nesnesi oluşturma işlemini StructureMap IoC container kütüphanesine yükledik. StructureMap kütüphanesi, önceden tanımladığımız interface ve sınıf eşleştirmesini yaparak constructor parametresi olarak kullanılan interface tipine karşılık bir somut nesne sunmaktadır.

public static class ContainerBootstrapper
{
   public static void BootstrapStructureMap()
   {
     ObjectFactory.Initialize(x =>
         x.For<ISecurityService>().Use<SecurityService>());
   }
}

ContainerBootstrapper static sınıfında tanımladığımız BootstrapStructureMap metodu içerisinde interface tipine karşılık bir somut sınıf belirlenmektedir. ISecurityService interface tipi için SecurityService somut tipini kullan demiş olduk.

Hazırladığımız düzeneği çalıştırabilememiz için son olarak Global.asax içerisinde son hamlelerimizi yapmamız gerekiyor.

protected void Application_Start()
{
  .....
    ....

  ContainerBootstrapper.BootstrapStructureMap();

  ControllerBuilder.Current.SetControllerFactory(new IocControllerFactory());

}

Öncelikle ContainerBootstrapper.BootstrapStructureMap(); metodu ile eşleştirme işlemini gerçeklştiriyoruz. Ardından ControllerBuilder sınıfı yardımyla kendi özel conrtoller factory tipimiz olan IocControllerFactory tipini sisteme tanıtıyoruz. Artık DefaultControllerFactory sistemden çıktı ve yeni oluşturduğumuz factory tipi sistemimize dahil oldu.

Parametreli COntroller Constructor
Parametreli COntroller Constructor

Programı çalıştırdığımızda IsecurityService tipine karşılık olarak bir SecurityService nesnesi oluşturulmuştur.

StructureMap IoC container kütüphanesi hakkında detaylı bilgiyi buradan bulabilirsiniz.