.Net Framework Gelişim Tarihine Genel Bakış

7 Mar

Microsoft .Net Framework ile ilgili tarihi geçmişe bir göz atarak eskiden günümüze(2015) yani 4.5.1 framework sürümüne kadar nasıl bir gelişimin olduğunu genel hatlarıyla incelemeye çalışalım.

.Net Framework 1.0: 2002 yılında duyurulmuş ilk versiyonsdur. Visual Studio .Net geliştirme aracı ile birlikte sunulmuştur.

.Net Framework 1.1: 2003 yılında duyurulan bu versiyon ile birlikte Visual Studio 2003 geliştirme aracı da piyasaya sürülmüştür. .Net Framework 1.1 ile birlikte ilk defa Asp.Net Mobile control araçları denenmiştir. Ayrıca birden fazla ve farklı Framework sürümünü aynı bilgisayarda çalıştırabilme özelliği olan side-by-side özelliği eklenmiştir. Güvenlik ile ilgili yeni gelişmeler eklenmiştir.

.Net Framework 2.0: 2005 yılında Visual Studio 2005 geliştirme aracıyla birlikte duyurulmuştur. Bu framework ile birlikte Generic, Nullable tipleri, IPV6 desteği ve CLR 2.0 gibi önemli özellikler eklenmiştir.

.Net Framework 3.0: 2006 yılında duyurulmuş olup Visula Strudio 2005 üzerinden devam etmiştir. Bu sürüm ile birlikte WCF(Windows Communication Framework), WPF(Windows Presentation Framework), WF(Workflow Foundation) gibi yenilikler geliştiricilerle buluşturulmuştur. Bu yenilikler ile iletişim, sunum  ve iş akışları gibi ayrımlar ilk defa belirgin bir şekilde altyapı olarak yapılmış oldu.

.Net Framework 3.5: 2008 yılında Visual Studio 2008 gelitirme aracı ile beraber duyurulmuştur. LINQ ve Addin/Plugin Model gibi özellikler eklenmiştir.

.Net Framework 4.0: 2010 yılında Visual Studio 2010 il birlikte duyurulan bu sürümde bir çok yeni özellik eklenmiştir. Parallel Computing, Code Contracts, Lazy Initializations, Dynamic Language RuntimeIn-process side-by-side hostingBackground garbage collection ve CLR 4.0 şeklinde önemli eklemeler yapılmıştır.

.Net Framework 4.5: 2012 yılında Visual Sturio 2012 ile beraber duyurulmuştur. Paralel Programlama üzerinde yeni gelişmeler async/await yöntemi, asenkron işlemler, 64-bit platformlarda 2 gigabayt’tan (GB) büyük diziler için destek, Sıkıştırılmış dosyaların boyutunu azaltmak için Zip sıkıştırma işlevinde geliştirmeler yapılmıştır.

.Net Framework 4.5.1: 2013 yılında Visual Studio 2013 ile birlikte duyurulmuştur. Derlemeler için otomatik bağlama yeniden yönlendirme, .NET Framework güncelleştirmelerinden sonra daha hızlı uygulama başlatma, çok çekirdekli JIT geliştirmeleri ve ASP.NET uygulama askıya alma gibi ek performans artışları yapılmıştır. Sunucularda arka plan çöp toplama işlemi ile daha iyi performans sağlanmıştır.