Windows 7 üzerine NoSQL MongoDB kurulumu

12 Mar

MongoDB sitesinden işletim sisteminize göre(64bit, 32bit) olan sürümü indirin. Kurulumu yapacağınız yeri belirleyin. Ben kendi bilgisayarımda D:\ sürücüsünü kullanmayı uygun gördüm. D:\ sürücüsü üzerinde MongoDB adında bir dizin oluşturup içerisine verilerin ve log kayıtlarının atacağı dizinleri şu şekilde belirliyoruz.

MondoDB içerisine logs ve data dizinlerini biz oluşturuyoruz. Ardından logs dizini içerisine mongolog.txt adında bir metin dosyası oluşturuyoruz. Bu dosyaya log kayıtları atılacak.

Artık kuruluma hazırız. Başlat -> cmd yazarak “komut istemini” sağ tılayarak yönetici modunda çalıştırıyoruz. Yönetici olarak çalıştırmazssak kurulum sırasında log dosyasına yetki sorunu oluştuğuna dair kayıtlar atılacaktır.

Komut sistemine kurulum için gerekli komutu giriyoruz.

Kurulum tamamlandığına göre oluşturduğumuz MongoDB servisini çalıştırabiliriz. Başlat -> “Yerel hizmetleri görüntüle” Hizmetler penceresinden MongoDB servisini başlatıyoruz.

Servis başlatıldığına göre şu anda browser ortamından raporlara bakabiliriz. Web tarayıcımıza localhost:28017 yazdığımızda aşağıdaki gibi bir pencereyle karşılaşıyoruz.

Kurulum bitmiştir hayırlı olsun. İyi çalışmalar.