C# LINQ ile Rastgele Şifre Üretmek

4 Nis

Bu yazıda System.Linq kütüphanesinden faydalanarak rastgele şifre üretmenin ne kadar pratik ve basit olduğunu inceleyeceğiz. Bu pratik çözüme burada rastladım ve herkese faydalı olacağını tahmin ederek paylaşmak istedim.

var chars = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789";
var random = new Random();
var result = new string(
  Enumerable.Repeat(chars, 8)
       .Select(s => s[random.Next(s.Length)])
       .ToArray());

Olayın gelişimini incelediğimizde Enumerable sınıfının Repeat fonksiyonundan faydalanıldığını görüyoruz.

Enumerable.Repeat fonksiyonunun syntax düzeni şu şekildedir:

public static IEnumerable<TResult> Repeat<TResult>(
  TResult element,
  int count
)

Çalışma şekli ise TResult türünde Count kadar tekrar eden bir yığın üretecek şekilde ayarlanmıştır. Örneğin 15 tane “Okul” sözcüğü üret şeklide çalışır.

Yukarıdaki şifre üretmek için oluşturulan örnekte bizim verdiğimiz bir diziden her defasında rastgele bir karakter çekildiği için tekrarlı veri yığını oluşmuyor. Sonuç olarak count değeri kadar karakter içeren bir şifre oluşturabiliyoruz.