RxJS Operatorler

29 Haz
RxJS API’nin önemli bir aktörü de Operatörlerdir. Operatörler, gözlemlenebilir nesneler için yardımcı işlemler olarak düşünülebilir. Her bir yardımcı işlem fonksiyonel programlama yöntemine göre fonksiyonlar halinde planlanmıştır. RxJS’de Operatörler 8 alt başlık halinde gruplandırılmıştır. Combination Conditional Creation Error Handling Filtering Multicasting...
Read more »

RxJS Subjects

28 Haz
RxJS’de Subjects gözlemlenebilir nesnenin (Observable) özel bir türüdür. Bunu, insanlarla dolu bir odadaki mikrofonla konuşan tek bir konuşmacı olarak düşünebilirsiniz. Burada: Konuşmacının mesajları Subject, Dinleyiciler Observer olarak düşünülebilir. Konuşma esnasında mesajlar aynı anda birçok insana ulaşır. Bu olaya multicasting yani birden...
Read more »

RxJS ile Reaktif Programlama

26 Haz
RxJS ReactiveX API’sinin Javascript programlama diline kullanılmak üzere yazılan uygulamalardan biridir. Geliştiricilere, tepkisel olaylar (events) üzerinden güçlü ve işlevsel  bir fonksiyonel yaklaşım sunar. Bunların yanında giderek artan kütüphane ve yardımcı araçları ile geliştiricilere kullanım kolaylığı sağlamakta ve popülerliği artmaktadır. RxJS reaktif...
Read more »

Reaktif Programlama (Reactive Programming)

25 Haz
Reaktif Programlama Nedir? Reaktif programlama, asenkron veri akışlarıyla işlemler yapmayı ilke edinen bir programlama paradigmasıdır. Asenkron Prensip Reaktif programlamada her şey asenkron olarak, yani eş zamanlı olmadan çalışır. Yani bir işlem adımının yürütülebilmesi için başka işlemlerin sonucu beklenmek zorunda değildir. Çalışma...
Read more »