OAuth 2.0 Protocol Endpoints

10 Ağu
OAuth 2.0 protokolünde tanımlanmış üç adet endpoint vardır. Bunlardan iki tanesi authorization server endpoint, bir tanesi ise client endpoint şeklindedir. Authorization Endpoint (Server) Token Endpoint (Server) Redirection Endpoint (Client) Endpoint olarak adlandırılan kavram web server üzerinde tanımlanan bir URI adresidir. Protokole dair bağlantılar...
Read more »