Esri Silverlight Api Özellikleri – Davranışlar ve Eylemler

29 Oca

Behaviors & Actions

Behaviors & Actions konusu altında işlenen API özellikleri harita(Map control) nesnesinin davranışlarını ve eylemlerini kapsamaktadır. Bu yazıdaki örnek uygulamalar, versiyon 3.0 üzerinde yapılmıştır.

Constraint Extent Behavior

ConstraintExtentBehavior adındaki davranış belirleyicisi, haritanın belli bir koordinat sınırının dışına çıkmasını engelleyici özelliğe sahiptir. Bu davranış bir harita nesnesine uygulandığında, düzlem üzerindeki harita, belirlenen sınırların dışına kaydırılamaz.

Örnek uygulama.

Kullanımı:

constraintExtentBehavior

Örnek uygulamada harita sınırları Map kontrolüne eklenen ConstraintExtentBehavior davranışının ConstraintExtent ayarı “-15000000,2000000,-7000000,8000000” değerleri ile sınırlandırılmıştır. Bu sınırlandırma ile harita artık bu sınırların dışına kaydırılamamaktadır.

Maintain Extent Behavior

MaintainExtentBehavior davranış belirleyicisi, haritanın (Map control) yeniden boyutlandırılması (resize) sırasında mevcut Extent’i korur.

Örnek uygulama.

Kullanımı:

maintainExtentBehavior

Örnek uygulamayı incelerken internet tarayıcınızı (browser) büyütüp küçülttüğünüzde harita sınırlarının korunduğunu görebilirsiniz.

Show Coordinates Behavior

ShowCoordinatesBehavior davranış belirleyici tip, mouse imlecinin gezindiği koordinatları gösteren bir davranışa sahiptir.

Örnek uygulama.

Kullanımı:

ShowCoordinatesBehavior

Örnek uygulamayı incelediğinizde mouse imleci harita üzerinde gezindikçe, imlecin bulunduğu koordinatlar, imlecin yanında gözükecektir.

Eylemler (Actions)

Esri Silverlight API içerisinde tanımlanmış olan eylemler (Actions) sayesinde çizim, mekansal sorgu, ölçümler gibi birçok işlemlerin sonucunu harita üzerine yansıtabilmektedir. Eylemler sayesinde grafiksel bir katmana çizim yapma mümkündür. Ayrıca katmanlar üzerinde de eylemler tanımlamak mümkündür. Aşağıda bir örnek uygulama linki verilmiştir.

Örnek Uygulama.

Kullanımı:

GraphicsAction

Bu örnek uygulamada kırmızı çizme eylemi bir butona atanmıştır. Butona tıklandığında harita üzerine mouse yardımıyla kırmızı çizgiler çizilebiliyoruz. GraphicsLayer üzerinde çizim işlemi gerçekleşmektedir.

API Version 3.0 içerisindeki eylemler şunlardır: ClearGraphicsAction, MeasureAction, PanToAction, RedlineAction, SpatialQueryAction, ToggleLayerAction, UpdateFeatureLayerAction, ZoomToAction, ZoomToFullExtenAction, ZoomToLayerAction şeklindedir. Api versiyonuna göre yeni eylemler eklenmiş olabilir.

Grafiksel Eylemler (Graphics Actions)

  • RedLineAction: Harita üzerine çizgi çizme eylemini gerçekleştirir.
  • SpatialQueryAction: Mekansal sorguların sonucunu yapıp grafik katmanına çizdirir.
  • ClearGraphicsAction: Bu eylem ile harita üzerinde belirlenen grafik katmanını temizlenir.

Katmansal Eylemler (Layer Actions)

  • ToggleLayerAction: Belirlenen bir katmanın görünebilirliğini değiştirir.
  • UpdateFeatureLayerAction: Belirlenen FeatureLayer katmanını günceller.
  • ZoomToLayerAction: Belirlenen bir katmana yakınlaştırır.

Araçlar (Utility Action)

  • MeasureAction: Harita üzerinde ölçüm işlemlerini yapmak için bu araç kullanılır. Uzunluk, alan, dairesel yarıçap gibi ölçümler yapmak mümkündür.

Navigasyonel Eylemler (NavigationActions)

  • PanToAction: Haritada belirlenen bir geometrinin olduğu yere haritayı hizalar.
  • ZoomToAction: Haritada belirlenen bir geometriye veya koordinatı yakınlaştırır.
  • ZoomToFullExtent: Haritanın tamamının görüntüsünü verir.