TypeScript nedir?

31 Ara

Anders Hejlsberg yine sahnede ve yeni bir dilin tanıtımını yapıyor. Karşımızda TypeScript. Javascript ile tanışanların kafasında bu dil ile nesnel bir yapıda kodlamanın nasıl yapabileceği sorusu yatabilir. Çünkü javascript ile kodlama yapmak biraz zordur. Sonuçta javascript bir programlama dili değil bir scritpt dilidir. Bu sebeple nesnel programlamanın temellerini oluşturan class, interface ve modüller gibi bazı kavramların kullanılamamasından doğan zorluklar yaşanmaktadır. Javascript’in büyük uygulamalara yön verir hale geldiği günümüzde bu gibi zorlukların aşılması için, bazı geliştiriciler tarafından JQury, script# gibi çeşitli amaçlara hizmet eden ve kodlama kolaylığı sağlayan kütüphaneler oluşturulmuştur. Bu kütüphaneler yardımıyla kod geliştirme ortamlarında (IDE) intellisense kullanımı ve hazır bir takım kodlanmış yapılar sunulmuştur. Ancak bu artık javascript’te programlama mantığı değiştiğini göstermemektedir. Tam da bu noktada bünyesinde javascript’in özelliklerini barındıran ve yazılan kodları düz javascript kodlarına çeviren TypeScript dili Microsoft tarafında duyurulmuştur.

TypeScript dili Visual Studio geliştirme ortamında kullanılabilmekte ve intellisense özelliği sayesinde kodlama kolaylığı sağlamaktadır. Class, interface, module gibi tipler oluşturulabilmekte ve kullanılabilmektedir. Typesctipt kodlama tecrübesini denemek için online ortamda dilin resmi web sitesinde buradan faydalabilirsiniz.

Typescritp örnek kodlamalarını ileriki yazılarımızda incelemeye çalışacağız. Tekrar görüşmek dileğiyle.